Accenture nadačný fond

Accenture nadačný fond v Nadácii Pontis

Accenture pomáha zvyšovať zručnosti, ktoré umožňujú ľuďom zamestnať sa. Ide o rozvoj zručností akéhokoľvek druhu, ktoré prispejú k zvýšeniu možnosti uplatnenia sa na trhu práce, alebo integrácie do sociálneho a ekonomického života. Pod zručnosťami sa tu myslí široká paleta vedomostí a znalostí (teoretických aj praktických), ktoré ľudia používajú v každodennom živote v práci a ktoré im umožňujú uplatniť sa na trhu práce. Accenture plánuje takto zvýšiť zručnosti na celom svete pol milónu ľuďom.

Takmer všetky aktivity v nadačnom fonde sú zamerané na rozvoj zručností ľudí. Prioritou témy Skills to Succeed je zaangažovať ľudí, aby sa dokázali zamestnať. Zameriavame sa na ľudí, ktorí majú formálne vzdelávanie za sebou a sú nezamestnaní, potrebujú sa rekvalifikovať, alebo sa naučiť nové zručnosti, aby sa mohli zapojiť do pracovného procesu.

V prípade záujmu o podporu sledujte aktuálne otvorené výzvy Accenture nadačného fondu v Nadácii Pontis. Bližšie informácie vám poskytne Norbert Maur, programový manažér nadačného fondu v Nadácii Pontis, norbert.maur@nadaciapontis.sk alebo programová koordinátorka nadačného fondu Soňa Borovská, sona.borovska@nadaciapontis.sk .

Aktuality Zobraziť všetky
Oblasti podpory Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky