Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Doplníme čoskoro. 

OZ My sme mesto - V rámci celodenného podujatia Pro Bono Maratón sa advokáti venovali analýze možností obmedzenia rozmáhajúceho sa vizuálneho smogu ktorý sa prejavuje najmä vo forme vonkajšej reklamy. Úvaha prebiehala v dvoch rovinách - riešila sa otázka už existujúcej reklamy ako aj možnosť limitovať vznik nových vonkajších reklamných plôch. Spolupráca oboch subjektov na túto tému pokračovala aj po podujatí.

OZ Cyklokoalícia - Právna stratégia na podporu rozvoja cyklodopravy a bezpečného pohybu pre chodcov v Bratislave. Právna stratégia je jedným z výstupov z 12-hodinového Pro Bono Maratónu, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - Právna pomoc NZ Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, aby používanie loga organizácie bolo v súlade s právnou úpravou o ochranných známkach.

NGO Center for Education, Counseling and Research - Právna analýza v rámci komparatívneho výskumu pre chorvátsku neziskovú organizáciu Center for Education, Counseling and Research.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky