Grantový program Tesco pre zdravšie mestá

Krajšie detské ihriská, vynovené vnútrobloky, vyznačené cyklotrasy.

Vybudovaný bol aj Hidepark v Nitre

Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis každoročne vyhlasuje grantový program, ktorý skrášľuje mestá. Chcete vylepšiť detské ihrisko pre vaše deti, vybudovať si pred panelákom susedskú záhradu, obnoviť park kde chodievate na prechádzky alebo vyznačiť cyklistickú trasu? Prihláste sa do grantového programu, ktorého cieľom je pomôcť životnému prostrediu v mestách s dôrazom na aktívne zapojenie komunity pri realizácii projektu a trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia. Grantový program vychádza z plánu zodpovedného susedstva v ktorom je skĺbená ochrana životného prostredia, zdravý životný štýl, zapojenie komunity a podpora neziskových organizácií.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky