Nadácia Kia Motors Slovakia podporí kultúrne aktivity 38 neziskových organizácií, škôl, obcí a miest

Do programu Región kultúrne 2016 v žilinskom regióne sme prijali 139 žiadostí a celkovo sme prerozdelili 100 367,67 eur.

Vďaka schválenému grantu, predstavia úspešné projekty širokej verejnosti nové formy umenia ale aj tradičnú kultúru a prispejú k záchrane kultúrnych a historických pamiatok v obciach.

Podporili sme festival, rekonštrukciu zvonice aj veže kaštieľa

Občianske združenie RosArt usporiada v Ružomberku trojdňový Festival literatúry a súčasného umenia Spojky, ktorý chce divákom priblížiť súčasnú umeleckú tvorbu. Hlavným cieľom je šíriť umenie ďalej medzi ľudí, potešiť divácke publikum a podporiť výmenu skúseností medzi „ostrieľanými“ umelcami a mladými nadšencami. Počas podujatia bude prebiehať viacero aktivít, napríklad autorské čítanie, predstavenia pre deti a divadlo. Zaujímavosťou bude VJing, súčasná vizuálna tvorba, ktorá neprinesie divákovi len hlboký estetický zážitok, ale bude mať aj umelecky edukatívny rozmer.

Folklórna skupina Lúčan vybuduje s finančnou podporou Nadácie Kia Motors Slovakia krojáreň. Skupina s dlhoročnou tradíciou už v roku 1982 vystupovala na Podpolianskych slávnostiach v Detve a Východnej. V spolupráci s obcou Lúčky, každý druhý rok organizuje Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom, pravidelne sa zúčastňuje všetkých osláv v obci. V kúpeľoch Lúčky vystupujú tanečníci každý mesiac v celovečernom programe pre kúpeľných hostí a približujú tradície na regionálnych prehliadkach, festivaloch a iných podujatiach. Nadácia Kia Motors Slovakia tak prispieva k zachovaniu ľudových zvykov pre ďalšie generácie a ich prezentácii širokej verejnosti doma a v zahraničí.

V obci Nezbucká Lúčka prebehnú vďaka grantu Nadácie Kia Motors Slovakia reštaurátorské práce na zvonoch umiestnených v malej zvonici, ktorá je najstaršou stavbou v obci. Historické zvony z roku 1837 a 1930 tak dostanú nové drevené hlavy, srdcia, lineárne pohony a ovládače a obec získa turisticky atraktívnu pamiatku pre obyvateľov aj návštevníkov.

Severozápadná veža kaštieľa Teplička nad Váhom, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, je v zlom technickom stave. Statické poruchy, poškodená strešná krytina a murivo bezprostredne ohrozujú hmotnú podstatu pamiatky. Postupnou obnovou chce občianske združenie prinavrátiť kaštieľu jeho pôvodnú podobu. Nadácia Kia Motors Slovakia podporila financovanie remeselných prác zameraných na odstránenie nevhodných betónových výplní vetracích otvorov a prispeje k obnoveniu pôvodného ostenia, osadeniu kovových mreží umeleckým kováčom, renovácii barokových parkiet z 18. storočia či zreštaurovaniu starožitnej skrine a stolíka. Renovované nálezy budú sprístupnené verejnosti ako expozícia v kaštieli.

 Zoznam všetkých podporených projektov si môžete stiahnuť tu.

 

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky