V Košiciach sa uskutoční fórum o zamestnávaní Rómov

Experti z neziskoviek a firiem, ktoré už pracujú s marginalizovanými Rómami, ponúknu svoje skúsenosti ďalším firmám a pomôžu vyriešiť ich problémy.

Podujatie pod názvom Pro bono akčné fórum: Praktické kroky k zamestnávaniu Rómov vo vašej firme, ktorého súčasťou bude prezentácia výsledkov celodennej práce, sa uskutoční vo štvrtok (26.10.) v Košiciach.

Podľa Nadácie Pontis firmy na Slovensku v súčasnosti preukázateľne zápasia s nedostatkom pracovnej sily a sú nútené ju “dovážať”. Na druhej strane stojí odhadom približne 100.000 nezamestnaných Rómov zo sociálne vylúčených lokalít, ktorí nemajú prácu.

Otázkou zamestnateľnosti Rómov a využitia ich potenciálu sa zaoberala nadácia spolu s firmami na východnom Slovensku. Problematiku riešili z hľadiska praktických skúseností, ktoré v tejto oblasti doposiaľ získali.

Ako tvrdí, zamestnávanie týchto skupín obyvateľstva si vyžaduje dostatočný čas pre individuálne a špecifické postupy, ktoré je treba zvoliť a nasmerovať na rómskych, ale často aj nerómskych zamestnancov.

V spoločnosti Whirlpool Slovakia začali so zamestnávaním Rómov v roku 2014 a dnes považujú čas strávený ich prípravou a preškoľovaním za zúročený. Rómovia tvoria 20 % zamestnancov a zastávajú aj špecializované pozície. “Prax nám ukázala, že cielená spolupráca s materskou školou, základnou školou, strednou školou, obecnými úradmi a mestským úradom, ako aj s úradom práce je nevyhnutná a veľmi prospešná,” hovorí Jaroslav Grygar z Whirlpool Slovakia.

V spoločnosti U. S. Steel Košice rozbehli projekt zameraný na zamestnávanie mužov z rómskych komunít. Neskôr bolo nevyhnutné rozšíriť projekt aj o prácu s ich deťmi. Bolo zrejmé, že efektivita zamestnanca závisí aj od dobrého rodinného a sociálneho zázemia.

Ľudia z vylúčených prostredí potrebujú podľa Nadácie Pontis cítiť stabilitu, ktorá je pre nich veľmi motivujúca. Prísľub stability im zamestnávatelia môžu dať aj možnosťou práce na trvalý pracovný pomer.

“Zo skúseností vyplýva, že pracovníci z vylúčených komunít oceňujú ústretový a férový prístup zamestnávateľa, ktorý sa potom odzrkadlí na ich aktívnom prístupe k práci,” vysvetľuje projektová koordinátorka z Nadácie Pontis Barbora Pálešová.

Efektívnym prostredníkom medzi firmami a potenciálnymi zamestnancami sú podľa nadácie mimovládne organizácie. Majú možnosti poskytovať sociálny servis nielen pre daného človeka, ale i pre celú jeho rodinu a komunitu. Navyše majú kapacity vykonávať následné poradenstvo, mentoring, tútoring a asistenciu.

Zdroj: hlavnespravy.sk

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky