Etika a transparentnosť

Nadačný fond dm drogerie markt si zakladná na transparentnosti a férovosti. Na tomto mieste preto nájdete informácie o plnení Kódexu transparentnosti, ktorý zaväzuje členov Asociácie firemných nadácií k zverejňovaniu informácií nad rámec zákona. Nadačný fond dm drogerie markt pristúpil k jeho plneniu aj napriek tomu, že nie je členom tejto asociácie. 

 

Položka (s aktívnym prelinkom) Plnenie Poznámka
Správy o činnosti nadačného fondu  ✔   
Poslanie  ✔  
Programová stratégia a priority  ✔  
Kontakt  ✔  
     
Riadenie    
Etický kódex a etické pravidlá  ✔  
Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadačného fondu  ✔ http://www.nadaciapontis.sk/spravna-rada 
Zoznam pracovníkov a ich kontakty  ✔ Viď. kontakty
Profily členov orgánov nadačného fondu, z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií  ✔ Viď. kontakty
Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorých pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania nadačného fondu  ✔ Viď. kontakty
     
Finančné prehľady    
Príjmy z asignácie materskej firmy  ✔   
Príjmy z darov materskej firmy  ✔  
Príjmy z asignácie od iných subjektov  ✗  
Príjmy z darov od iných subjektov  ✗  
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel  ✔  
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na manažment  ✔  
Komunikáciu programov  ✔ Facebook Nadácie Pontis, web dm drogerie markt, web Nadácia Pontis
     
Udeľovanie grantov    
Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.)  ✔  
Zloženie grantových komisií pri grantových programoch  ✔  
Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte  ✔  
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v jednotlivých oblastiach a grantových programoch  ✔  
     
Komunikácia    
Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti  ✔  
Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní  ✔  

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky