FAQ

Hľadám právnu pomoc ako fyzická osoba. Môžem sa obrátiť na vás?

Program Advokáti Pro Bono je zameraný na poskytovanie právnej pomoci výlučne neziskovým organizáciám a v špecifických prípadoch ich klientom. Pre tých ľudí, ktorí vzhľadom na svoje majetkové pomery a príjmy nemôžu využívať existujúce služby právnej pomoci, Ministerstvo spravodlivosti SR zriadilo Centrum právnej pomoci.

Sme neziskovka - s čím všetkým nám viete pomôcť?

Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci, napríklad o:

  • konzultácie k prípadom, ktorým sa sami venujete
  • pomoc vašej organizácii s prípravou, či revíziou zmlúv, v otázkach daňového, autorského, či pracovného práva, medzinárodnej spolupráce a pod.
  • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
  • výklad právnych predpisov, či pomoc s pripomienkovaním zákonov
  • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme
  • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov a pod.
  • zastupovanie vašej organizácie, príp. vašich klientov v súdnych konaniach, ak má žiadosť verejnoprospešný charakter a klient zodpovedá kritériám program

Ako má vyzerať žiadosť o právnu pomoc?

Nech sa páči - tu si môžete stiahnuť žiadosť o právnu pomoc, v ktorej zadefinujete svoj právny problém.

 

Máte inú otázku? Kontaktujte nás

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky