Mgr. Gabriela Hornáčková, advokátka

Mgr. Gabriela Hornáčková sa zameriava najmä na konkurzy a reštruktulizácie. Okrem iného pomáha pri riešení spotrebiteľských sporov klientom občianskeho združenia Občan v núdzi a aktívne sa zapája do procesu oddlžovania klientov neziskovej organizácie Proti prúdu. Jej profesionálnym mottom je Aristotelovo: „Keby na svete vládla láska, boli by všetky zákony zbytočné." 

Právo a dosahovanie spravodlivosti je stále zložitejšie a komplikovanejšie. Byrokratická mašinéria je bez pomoci advokáta pre mnohých ľudí nepreniknuteľná. Sú medzi nimi ľudia, ktorí musia nečakane riešiť hraničné životné situácie. Často im ide o strechu nad hlavou a to s minimálnimi finančnými prostriedkami alebo dokonca bez nich. Nikto sa ich nezastane a preto sa im Mgr. Gabriela Hornáčková snaží ponúknuť svoje znalosti a čas, aby im aspoň trocha pomohla v ich zložitej životnej situácii. Mgr. Gabriela Hornáčková je pro bono advokátkou pre Centrum právnej pomoci, štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva spravodlivosti, ktorá pomáha sociálne slabším, aby si mohli dovoliť právnu pomoc. V minulosti pracovala aj na právnej analýze pre asociáciu Falun Gong, či spolupracovala s Inštitútom pre trvalo udržateľný rozvoj (ITUR), konkrétne na projekte „Mestské včely".

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

Čo sa týka dbania na životné prostredie, jej dopady sú v porovnaní s priemyselnou výrobou alebo nákladnou dopravou minimálne, no aj napriek tomu sa snaží byť vo svojom podnikaní maximálne ohľaduplná k okoliu.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

13 účastníkov z neziskových organizácií - Celodenný právny tréning o exekučnom práve v rámci celoročnej iniciatívy Pro Bono Tréningy.

OZ Proti prúdu, Vagus, Domov sv. Jána z Boha - Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti z viacerých kancelárií pomáhajú v priestoroch partnerských organizácií priamo ľuďom bez domova a so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci  kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát - sociálny pracovník - klient. V roku 2016 advokáti pomáhali spolu 11-tim klientom.

Equity - Právna analýza možnosti vzdelávania dospelých, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie a teda „vypadli“ zo vzdelávacieho systému

8 účastníkov z neziskových organizácií - Právny tréning o exekučnom práve, ktorý ponúkol praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť.  Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

ITUR - Právne nakoncipovanie zmlúv. Právne poradenstvo vo veci vhodného reklamného vzťahu medzi organizáciou a jej reklamnými partnermi.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky