Hillbridges

Názov advokátskej kancelárie: Hillbridges, s.r.o.

Webstránka: www.hillbridges.com

Hillbridges sa snaží najmä efektívne prispievať k realizácii hmatateľných a udržateľných opatrení, ktoré posilňujú hodnoty slobodnej, férovej a zodpovednej spoločnosti na Slovensku, a to tak po stránke ekonomickej, ako aj právnej a sociálnej. Zachovanie týchto hodnôt je podľa nich kľúčové nielen z pohľadu celkovej kvality života v tejto krajine, no je aj základným predpokladom pre vykonávanie ich komerčnej činnosti. Aj z toho dôvodu sú ich hlavnými oblasťami záujmov posilňovanie transparentnosti a princípov právneho štátu, zlepšovanie podmienok pre férové a zodpovedné podnikanie a podpora ľudí, ktorí sa ocitli v stave hmotnej a sociálnej núdze. Ich filozofia sa nesie v duchu výroku „Work hard and be nice to people.“

Do programu Advokáti Pro Bono sa zapojili preto, lebo veria, že podpora komunity, v ktorej pôsobia je dôležitá. Tento program ich očakávania naplnil, nakoľko už mali niekoľko možností pomôcť komunite a správnej veci. Do projektov pro bono právnej pomoci sa snažia zapájať všetkých členov tímu. Medzi tých najaktívnejších patria: Andrej Adamčík, Zuzana Bartošovičová, Zuzana Brušková, Filip Juriš, Martin Kridla, Martina Pondušová, Žaneta Sedíleková, Martin Sopúšek a Matúš Valkučák. Za zmienku stoja tieto aktivity:

  • Zuzana Brušková, Filip Juriš a Martin Sopúšek boli členmi pracovnej skupiny, ktorá pomáhala riešiť situáciu ľudí bez domova.
  • Martin Sopúšek a Andrej Adamčík v spolupráci so študentmi Právnickej fakulty UK analyzovali možnosti distribúcie lokálnej meny živec primátorke a zamestnancom mesta Zvolen, ako aj zamestnancom v súkromnej sfére v rámci výplaty ich platov.
  • Martin Sopúšek taktiež vypracoval analýzu nástrojov a legislatívneho rámca štátnej pomoci pre mimovládne organizácie žiadajúce o finančnú pomoc verejných orgánov.
  • Zuzana Brušková a Matúš Valkučák poskytli pro bono právne poradenstvo občianskemu združeniu Slovenský skauting.

Viac informácii o konkrétnych spoluprácach môžete nájsť nižšie.

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

Hillbridges je viac než len komerčná firma. Je živým organizmom, ktorý má vlastné hodnoty, názory, no aj vlastné postoje. Tie sú odrazom ľudí, ktorí tam pracujú, a preto im záleží na tom, aby postoje kancelárie voči klientom, zmluvným partnerom, zamestnancom a celkovej spoločnosti boli férové a zodpovedné. Keďže sú súčasťou miestnej podnikateľskej komunity, z ktorej benefituje veľká časť ich komerčných aktivít, je pre pre nich iba prirodzené, že investujú do projektov, ktoré smerujú k zlepšeniu podmienok pre život a slobodné a transparentné podnikanie na Slovensku.

Právnici advokátskej kancelárie Hillbridges sú aktívni v projekte „Iniciatíva za vládu zákona“ (Rule of Law Initiative), prostredníctvom ktorej členovia reagujú na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu voči korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces na Slovensku. Hillbridges zároveň prispieva finančnými prostriedkami do Fondu pre transparentné Slovensko. Ten poskytuje finančnú podporu „watchdogovým“ a analytickým organizáciám, ktoré kontrolujú činnosť verejných inštitúcií a transparentnosť hospodárenia s verejnými financiami. Naopak, v sociálnej oblasti  sa ich aktivity orientujú na pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. V súčasnosti pomáhajú Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v súvislosti s centrom Dorka v Prešove, ktoré je projektom núdzového bývania pre ohrozené rodiny s deťmi.  V decembri 2015 zorganizovali dobročinnú aukciu s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na dokončenie centra Dorka. Momentálne pomáhajú organizácii v súvislosti so založením sociálneho podniku v rámci centra Dorka, ktorý umožní ženám a matkám ubytovaným v centre zamestnať sa a pracovať aj popri starostlivosti o svoje deti.

Tím sa venuje verejnoprospešnej činnosti aj inými aktivitami ako len poskytovaním právnej pomoci. Spoločne pomáhali napríklad organizácií Depaul Slovensko s čistením nocľahárne pre ľudí bez domova.  Tiež sa každoročne zúčastňujú projektu Naše mesto, aj na jeho sprievodných aktivitách ako napríklad Pro Bono Akcelerátor alebo Pro Bono Maratón, kde v roku 2016 Zuzana Brušková a Martina Pondušová už po druhýkrát poskytli právny tréning pre neziskové organizácie v oblasti práva duševného vlastníctva. Čo sa týka znižovania dopadu ich činnosti na životné prostredie, snažia sa implementovať zodpovedné postupy, napríklad tlačou dokumentov na recyklovaný papier a znižovaním množstva použitého papiera, šetrením energií a triedením odpadu.

Ocenenia

Príležitostne dostávajú rôzne ocenenia od organizácií, ktorým pomohli svojou pro bono činnosťou. Najlepšou odmenou sú však pre nich hmatateľné výsledky, ktoré dané organizácie dosiahli aj vďaka pomoci od Hillbridges. Podľa ich slov, niekedy sa cítia zvláštne, keď prijímajú ocenenie od ľudí, o ktorých vedia, že danému projektu venovali oveľa viac práce.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

 

13 účastníkov neziskových organizácií - Právny tréning, ktorý ponúkol možnosť zorientovať sa v oblasti autorského práva, t.j. práva neziskoviek používať, zverejňovať a ďalej šíriť rôzne články, publikácie, knižky, zborníky, fotografie a iné autorské diela, vrátane potreby licencie na použitie diela.

CEEV Živica – Právna revízia otvoreného listu ministrovi od škôl zapojených v programe Zelená škola vo veci podpory legislatívy k zodpovednému správaniu inštitúcií v separovaní a minimalizovaní odpadu.

OZ Proti prúdu – Právne poradenstvo vo veci riešenia konfliktu s p. Andreou Kundrovou, ktorá si aktuálne nárokuje na finančnú odmenu za podnet na projekt Nosiči batožiny.

pracovníci 9-tich NO z Bratislavy a Žiliny – Právny tréning v oblasti práva duševného vlastníctva. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

CEEV Živica – Vypracovanie právnej analýzy k poskytovaniu živcov ako súčasti mzdy a odmien zamestnancom a vypracovanie právnej analýzy k poskytovaniu bezúročných pôžičiek v živcoch.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky