Inšpiratívne projekty

Firmy, ktoré postúpili do druhého kola hodnotenia Via Bona Slovakia

Mnohé firmy na Slovensku dokazujú, že biznis sa dá robiť aj inak. Prinášame vám zoznam firiem, ktoré sa spomedzi 61 nominovaných dostali do užšieho výberu na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia. Nadácia Pontis ho udelila v 7 kategóriách za najinšpiratívnejšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpoveného podnikania za uplynulý rok. 

Zodpovedná veľká firma

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.: Chceme byť jednotkou v zodpovednom podnikaní
Ako najväčší výrobca automobilov na Slovensku má rozvinutú stratégiu podnikania, ktorej súčasťou sú napr. ekologická iniciatíva „Think Blue. Factory.“, podpora miestnej komunity, rozvíjanie komunikácie, kultúry riadenia či strategický rozvoj schopností. Široký rozsah svojich aktivít pravidelne sledujú a vyhodnocujú. Či už ide o poskytovanie nadštandardných podmienok pre zamestnancov a starostlivosti o nich, ochranu životného prostredia, spoluprácu s vysokými školami, výber dodávateľov, ale tiež vplyv na komunitu v blízkosti závodu. Podľa aktuálneho celokoncernového prieskumu spokojnosti až 93 % zamestnancov uviedlo, že radi pracujú vo Volkswagen Slovakia. Etický kódex a zamedzenie korupcii sú pre spoločnosť a jej zamestnancov prvoradé. Podozrivé správanie je možné nahlásiť v zriadenom systéme ombudsmana u externých právnikov. Vďaka iniciatíve „Think Blue. Factory.“ chcú do roku 2018 znížiť spotrebu energií, vody, emisií prchavých organických látok, produkciu emisií CO2 a odpadov o 25 % na vyrobené auto, oproti hodnote roku 2010. Zatiaľ úspešne smerujú k jej naplneniu.

Partizánske Building Components –SK, s.r.o.: Firma založená na hodnotách
Oddanosť, vzájomný rešpekt, zlepšovania, angažovanosť v miestnych iniciatívach a dôkladnosť – to sú hodnoty spoločnosti Partizánske Building Components, výrobcu strešných okien, svetlovodov a strešných výlezov pod značkou VELUX. Firma chce byť najlepším zamestnávateľom v regióne. Vo všetkých výrobných halách a v sklade hotových výrobkov sú napr. vytvorené oddychové miestnosti. Vo výrobe sa zamestnanci počas pracovnej zmeny menia aspoň na 4 pracovných pozíciách tak, aby minimalizovali jednostranné pracovné zaťaženie a zvyšovali koncentráciu pri práci. Pri výbere nepriameho materiálu zohľadňujú dodávateľov z Partizánskeho a okolia, čím podporujú zamestnanosť v Trenčianskom kraji. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004. Pri svojich rozhodnutiach postupujú transparentne a v súlade s prijatým etickým kódexom, čo sa odráža napr. pri informovanosti zamestnancov o rozhodnutiach manažmentu, obsadzovaní voľných pracovných miest, ale tiež výbere dodávateľov. Podporujú miestne iniciatívy a prispievajú k skvalitňovaniu života v meste.

Accenture, s.r.o.: The Accenture Way
Firma, ktorá poskytuje odborné služby v manažérskom poradenstve, IKT a outsourcingu, je zároveň známa aktívnym prístupom v presadzovaní zodpovedného podnikania na Slovensku. Stratégiu firemného občianstva postavili na piatich pilieroch – riadení spoločnosti, podpore a investícii do vzdelávania, starostlivosti o životné prostredie, zamestnancoch a dodávateľoch. Integrita v správaní a nepodporovanie korupcie sú ich zásadou. Etický kódex sa vzťahuje rovnako na zamestnancov, ako aj dodávateľov. Cez program Skills to Succeed rozvíjajú zručnosti ľudí, aby sa mohli uplatniť na trhu práce. S cieľom znížiť svoju ekologickú stopu častejšie využívajú počítačové technológie, hľadajú alternatívne formy cestovania a podporujú trvalo udržateľný rozvoj aj u dodávateľov. Zamestnancov považujú za svoje najvzácnejšie aktívum a vytvárajú pre nich podmienky pre vyvážený pracovný a osobný život. Rozvíjajú firemné darcovstvo a dobrovoľníctvo. Firma v roku 2014 podporila 90 organizácií. V spolupráci s Aptech Europe napr. vyškolila 41 nezamestnaných, pričom 22 z nich si do konca roka našlo zamestnanie.

Zodpovedná malá/ stredná firma

ALFA BIO, s.r.o.: Prinášame ľuďom zdravie na stôl
Prinášať ľuďom zdravie na stôl. S touto myšlienkou založil svoju firmu Ján Lunter v roku 1991. Odvtedy sa úspešne venujú výrobe rastlinných potravín. Z malej firmy s prevádzkou v rodinnom dome vyrástla spoločnosť, ktorá dnes pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. O svojich viac ako 100 zamestnancov sa príkladne starajú. Svedčí o tom  fakt, že až 31 % zamestnancov v nej pracuje viac ako 10 rokov. V ALFA BIO sa myslí aj ekologicky. Vybudovali si vlastnú studňu, čím nezaťažujú mestský rezervoár v záťažových obdobiach. Použitú vodu recyklujú a viacnásobne využívajú. V roku 2014 inštalovali automatický veľkokapacitný lis na papier a plasty. Spoločnosť má už vyše 10 rokov vlastnú CNG stanicu. Vďaka vozidlám na zemný plyn dosahuje zníženie emisií CO2 až o 25 % oproti benzínu a až do 40 % nákladov oproti konvenčným pohonným hmotám. Na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov v roku 2014 zaviedli Call centrum.

BUBO travel agency s.r.o.: Rozvíjanie slovenského cestovateľstva
Cestovná kancelária, ktorá vznikla s cieľom rozvíjať cestovanie Slovákov do zahraničia. Klienti sú pre ňu prvoradí a pre sprievodcov platí prísny etický kódex. Dôraz kladie aj na vzdelávanie zamestnancov. V BUBO cestovateľskej akadémii rozoberajú praktické problémy súvisiace s cestovaním. Každý pondelok diskutujú a pozerajú filmy z ciest. Zamestnancov motivujú aj ku aktívnemu pohybu - napr. cez BUBO running team. Benefitom pre všetkých zamestnancov je možnosť cestovať. Veľký dôraz dávajú na životné prostredie. Podporujú separovanie odpadu a platí to aj na cestách. Všetko, čo turisti prinesú, si aj odnesú. Od svojho vzniku filantropicky pomáhajú na šiestich kontinentoch sveta a sú známi aj tým, že za 22 rokov svojej činnosti nedali úplatok, aby získali zákazku. V ostrovnom štáte Palau podporili reedukačné centrum, v Afganistane materiálovo prispeli k vybaveniu školy v meste Herát. V BUBO podporujú mladých podnikateľov a nabádajú k tomu, aby mladí neopúšťali Slovensko, ale snažili sa ho zlepšiť. Minulý rok spolu s portálom www.dikymoc.sk organizovali cestovateľskú súťaž pre všetky školy na Slovensku.

VISIBILITY, s.r.o.: Slobodná firma
Internetovú marketingovú agentúru pred šiestimi rokmi založili dvaja majitelia a dvaja stážisti. Dnes v nej pracuje viac ako 30 ľudí. Firma stavia na priateľskej a otvorenej atmosfére. Zamestnanci si môžu vybrať, odkiaľ chcú pracovať, prispôsobiť si svoj pracovný čas a prístup majú aj k informáciám o dianí vo firme a dôležitých projektoch. Neustále sa vzdelávajú, každý zamestnanec má možnosť prispievať na firemný blog. Firma oceňuje nielen autora mesiaca, ale aj zamestnanca mesiaca. V priestoroch agentúry je k dispozícii knižnica, stolový futbal, nechýba sauna, oddychová zóna so sedacími vakmi a s barovým sedením i masérka. Od vzniku firmy sa v nej starajú o životné prostredie. Triedia odpad, nekupuje sa balená voda, ale filtruje. Každý kto potrebuje, môže využívať firemný bicykel, reguluje sa tlač dokumentov i vykurovanie či klíma. VISIBILITY spolupracuje aj s neziskovými organizáciami. Za jedno zo svojich základných poslaní považujú vzdelávanie verejnosti prostredníctvom bezplatných blogov, e-kníh, videoblogov, webinárov či zaujímavých infografík. Je zakladajúcou agentúrou Asociácie digitálnych agentúr (ADMA) a partnerskou agentúrou Google. Má dokonca svoju českú a maďarskú pobočku a dostala sa medzi najrýchlejšie rastúce technologické firmy strednej Európy. V spolupráci s ADMA sa snaží zaviesť digitálny marketing ako študijný program na vysokých školách a prepájať teóriu s praxou v agentúrach.

Skvelý zamestnávateľ

Modrý koník, s.r.o.: Vlastný kuchár
Modrý koník prevádzkuje webové stránky na Slovensku i v zahraničí.Zakladatelia firmy prišli s myšlienkou mať vlastného kuchára, ktorý bude variť priamo vo firme. Kuchár s dvomi Michelinovskými hviezdami je neodmysliteľnou súčasťou firmy. Denne pripraví asi 30 porcií troch chodov jedál. Pri varení používa väčšinou surovín v bio kvalite, ktoré odoberá od viacerých dodávateľov. Vlastný kuchár má veľa výhod. Kolegovia sa počas obeda nerozídu po okolitých reštauráciách, ale sadnú si k spoločnému stolu priamo v rodinnom dome, kde firma sídli. Servírovanie jedál sa stalo každodenným teambuildingom kolegov, ktorí kuchárovi pomáhajú. Na stretnutia vo firme sa dokonca pýtajú aj sami klienti. Dobré jedlo sa stalo súčasťou firemnej kultúry. Modrý koník sa považuje za slobodnú firmu, v ktorej podporujú vzdelávanie zamestnancov a flexibilný pracovný čas. Firma nakupujeveľa kníh, má predplatenérôzne on-line kurzy a podporuje účasť zamestnancov na konferenciách. K dispozícii majú klavír, gitary, playstation i posilňovňu.

DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o.: Systém vzdelávania
Východ Slovenska už niekoľko rokov trpí odlivom mladých talentov. Špedičná firma DeutschMann Internationale Spedition z Trebišova vytvorila systém vzdelávania Progress Board, cez ktorý v súčasnosti umožňuje len pomocou dvoch zamestnancov dodať ročne až 600 kurzov. Zabezpečuje tak možné úplné zaškolenie až 80 nových ľudí ročne na akúkoľvek pozíciu, plus priebežné vzdelávanie všetkých existujúcich pracovníkov. Výsledkom je, že zamestnanci na sebe začali intenzívne pracovať, majú výborné pracovné výsledky a zlepšila sa kvalita ich súkromného života. Začali študovať dokonca aj tí, ktorí sa netajili laxným prístupom k štúdiu v minulosti. Keďže priemerný vek zamestnancov je 28 rokov, firma vzdelávaním supluje u mnohých to, čo im nedala škola. Vďaka systému Progress Board je spoločnosť schopná prijať človeka bez väčších pracovných skúseností a priviesť ho k úspechu, o akom ani nesníval.   

Accenture: Užívaj si život s Accenture
Pre Accenture sú ľudia to najdôležitejšie. Chce priťahovať a udržať si tých najlepších ľudí a preto im chce poskytnúť špičkové podmienky. Sústredia sa na dve oblasti: vyvážený pracovný a súkromný život zamestnancov a podporu žien. Užívaj si život s Accenture dáva zamestnancov možnosť vybrať si čas, miesto a spôsob práce. Zohľadňuje pritom životnú etapu konkrétneho človeka. Či už je to mamička nastupujúca po materskej, pracovník na projekte v zahraničí alebo kolega po dlhodobej absencii. Postaveniu žien venujú špeciálnu pozornosť. Ich zastúpenie vo firme je na úrovni takmer 50 %. Unikátnym aspektom vzdelávania v Accenture je myšlienka lídri učia lídrov, pričom mnohé kurzy vedú lídri z radov zamestnancov, na základe vlastnej skúsenosti. Každému zamestnancovi je pridelený Osobný kariérny poradca zo skúsenejších kolegov. Cez projekt Zručnosti pre úspech napĺňajú celosvetovú potrebu budovať u ľudí zručnosti pre získanie práce alebo vlastné podnikanie. Spoločnosť rastie v súlade so svojou environmentálnou stratégiou, v ktorej sa sústredí na efektívnu prevádzku, udržateľný rast a poskytovanie poznatkov pre udržateľný rast u svojich klientov.

Férový hráč na trhu

Ten Senses, s.r.o.: Podpora Fair trade
Ten Senses pomáha zlepšovať podmienky farmárom v rozvojových krajinách. Zavedením Fair Trade (spravodlivého obchodu) im zabezpečuje férovúcenu za produkty, dlhodobé zmluvy a peniaze na rozvoj komunity. Prvým produktom bola káva, ktorú pražia v Bratislave a je jedinou lokálnou fair trade kávou na slovenskom trhu. V kenskom Nairobi firma vlastní a spravuje továreň na spracovanie makadamových a kešu orechov. Reagovala tak na nespravodlivé podmienky kenských farmárov, ktorí boli zneužívaní pre neznalosť trhu a svoje produkty predávali za nízke ceny. V továrni zamestnáva 300 žien z neďalekého slumu, čím majú prvýkrát v živote šancu na slušnú a bezpečnú prácu.

Pivovary Topvar, a.s.: Kampaň Zodpovedne tehotná
Známy výrobca piva je jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá realizuje prevenciu nezodpovednej konzumácie alkoholu u tehotných žien. Na Slovensku sa ročne narodí približne 250 detí s diagnózou fetálneho alkoholového syndrómu (FAS). Pivovary Topvar prišli s kampaňou, ktorá je zameraná na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva. Aktivity firma výraznejšie realizovala od 9. septembra 2014, ktorý je svetovým dňom povedomia o FAS. Na obaly svojich vybraných pivných značiek umiestňujú posolstvo so správou Alkohol je nevhodný pre tehotné ženy, vytvorili samostatnú webovú stránku Promileinfo.sk, špeciálnu on-line aplikáciu do smartfónov PromileLady. Súčasťou je aj vzdelávanie odborníkov na prevenciu a liečbu FAS v spolupráci s Nadáciou P. Dvorského HARMONY.

Filo&Tomasik, s.r.o. – www.Debnickari.sk: Všetko pre ľudí
Malá firma vznikla vďaka nápadu dvoch mladých ľudí, ktorí prišli s myšlienkou priniesť kvalitnejšie produkty na stôl ľuďom. Spojili lokálnych dodávateľov so zákazníkmi, ktorým každý deň prinášajú kvalitné bio ovocie, zeleninu a iné produkty. Debnickari.sk stavajú na kvalite, výnimočnom prístupe a dôvere. Pomáhajú nielen miestnym farmárom, ale tiež uľahčujú prácu ženám pri ich starostlivosti o rodiny. Priniesli nový spôsob nakupovania a získavania potravín z overených zdrojov. Zákazníkom uľahčujú výber a umožňujú prístup k bio produktom, dodávatelia zasa majú bližšie k ľuďom. Viac ako 1000 ľuďom zmenili spôsob nakupovania. V roku 2014 uskutočnili viac ako 3 500 rozvozov a stali sa nenahraditeľnou súčasťou ich životov. Každá jedna transakcia, ktorú uskutočnia je spojením kvality, výnimočného prístupu a dôvery.

Zelená firma

Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o.: Nákladné bicykle
Švihaj Šuhaj poskytuje ekologické kuriérske služby v Bratislave a v Košiciach. Využívaním výhradne bicyklov znižuje emisie CO2 na nulu. Dbá tak o životné prostredie a kvalitu ovzdušia v oboch mestách. Spoločnosť pred dvoma rokmi prišla s myšlienkou zásobovania prevádzok na bratislavskej pešej zóne, ktorá sa realizuje väčšinou dodávkami. Tie znečisťujú ovzdušie, sú hlučné, poškodzujú dlažbu a ohrozujú chodcov. Švihaj Šuhaj dnes zásobuje známu bratislavskú kaviareň Foxford, chránenú kaviareň s pekárňou Zrnko a pražiareň kávy Samay Coffee na pešej zóne. Najčastejšie prepravuje kávu, koláče, nápoje, ovocie, zeleninu, chlieb, kávovary, knihy a iné.

GreenWay Operator a.s.: Elektromobil ako služba
Spoločnosť GreenWay prenajíma svojim klientom elektrické nákladné automobily. Prináša zmenu v mestskej logistike bez emisií a reaguje na rastúci trend, keď firmy prenechávajú vozové parky leasingovým spoločnostiam alebo vodičom živnostníkom. Vyvinula tiež koncept elektrického automobilu, ktorého súčasťou je výmena vybitej batérie za nabitú na unikátnych výmenníkových staniciach. Vytvorila celoslovenskú sieť rýchlo nabíjacích staníc, ktoré sú prínosom aj pre majiteľov osobných automobilov. Celkovo na Slovensku umiestnila 15 rýchlo nabíjacích staníc, vďaka čomu prepojila Bratislavu a Košice a majitelia elektromobilov môžu vyraziť z ktoréhokoľvek kúta Slovenska.

Createrra s.r.o.: Pasívne domy
Budovy sú zdrojom 40 % emisie CO2 vo svete. Architektonické štúdio z Hrubého Šúru (pri Senci) sa venuje navrhovaniu pasívnych domov z obnoviteľných materiálov ako sú slama, hlina a drevo. Minulý rok realizovalo z týchto materiálov piaty pasívny dom (z celkovo 70 pasívnych realizácií od roku 2007)  a vypracovalo riešenia pre architektov v celej Európe. Prvé realizované domy predstavujú veľké úspory v spotrebe energie ročne a majú veľmi nízku zabudovanú energiu. Ich stavebné riešenia (detaily, skladby a postupy) sa dnes aplikujú na podobných stavbách v Nemecku, Rakúsku, Fínsku, Švédsku, Litve, Holandsku aj Česku. Štúdio tvoria dvaja zamestnanci, ktorí spolupracujú s externými architektmi. Ich snahou je vytvárať nové inovatívne technické riešenia aj s lokálnymi firmami, aby vznikali lacnejšie a lepšie komponenty pre pasívne stavby, a zdieľať získané znalosti v národnom a medzinárodnom meradle.

Marius Pedersen, a.s. - pobočka Zvolen: Smetiari deťom
Spoločnosť sa venuje zneškodňovaniu a zhodnocovaniu odpadu najmodernejšími metódami. V okolí Zvolena a Podpoľania rozvinuli viaceré dobrovoľnícke aktivity zamerané na environmentálnu výchovu detí a mládeže zábavnou formou, či technickú aj odbornú pomoc pri odstraňovaní čiernych skládok. Prvé aktivity pre deti začali v roku 2007, kedy spolu vyčistili 1,5 km koryta potoka a bezplatne odviezli a zneškodnili asi 2 tony odpadu. Ku praktickým činnostiam sa postupne pridávali vzdelávacie prednášky, zbery papiera a plastov, exkurzie, súťaže a ďalšie environmentálne aktivity. Do dobrovoľníckeho čistenia prírody od čiernych skládok okrem detí zapojili aj dospelých. Program je dobrovoľníckou aktivitou pracovníkov prevádzky vo Zvolene.

Podporovateľ dobrovoľníctva

bnt attorneys-at-law, s.r.o.: pro bono služby
Advokátska kancelária poskytla počas minulého roka viacero bezplatných pro bono služieb. Jednou z úspešných bola spolupráca s občianskym združením Ulita, ktoré sa venuje deťom a mladým z marginalizovaných skupín v Bratislave. Advokáti pomáhali v prípade porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, ktorý nedokončil stavbu detského ihriska. Hoci so stavbou začal, aj napriek prevzatej zálohe ihrisko nedokončil. Firma postupne prestala so združením komunikovať. Aj preto sa OZ Ulita zapojilo do programu Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis. Advokátska kancelária sa vzhľadom na urgentnosť prípadu ujala. Stavebná firma odmietla s právnikmi akýmkoľvek spôsobom komunikovať, ale vďaka riešeniu podobných prípadov v minulosti sa združeniu v spolupráci s bnt podarilo súdny spor vyhrať.

Johnson Controls International, s.r.o.: Podpora dobrovoľníctva
Johnson Controls už dlhoročne zapája svojich zamestnancov do dobrovoľníctva. Zameriava sa najmä na oblasť životného prostredia, vzdelávanie a sociálne služby. Vo firme je zriadený 100-členný tím, ktorý koordinuje mimo svojho pracovného času dobrovoľnícke aktivity. Minulý rok dosiahla prvenstvo s 554 zapojenými dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali neziskovým organizáciám a spoločne za dva dni odpracovali 3 300 dobrovoľníckych hodín. Od Nadácie Ekopolis spoločnosť získala ocenenie Zamestnávateľ ústretový k ľuďom s postihnutím. V Johnson Controls môže každý zamestnanec raz ročne požiadať o finančný grant pre akúkoľvek organizáciu, školu či škôlku s tým, že sa zapojí do pomoci spolu s kolegami. Spolupracujú s organizáciami ako OZ Kaspian, Impulz, Domovom sociálnych služieb v Rohove a ďalšími.

Mondelēz European Business Services Centre s.r.o.: Mesiac dobrovoľníctva
Spoločnosť pôsobí v sladkom svete čokolád, sušienok, žuvačiek, cukroviniek, kávy a práškových nápojov. Pred rokom 2014 boli jej dobrovoľnícke podujatia zriedkavé. Zmena nastala, keď sa dal dokopy šesťčlenným tím zamestnancov. Podarilo sa im zrealizovať sériu dobrovoľných a filantropických aktivít, vďaka čomu stúpol počet zapojených zamestnancov. Najvýznamnejším bol októbrový Mesiac dobrovoľníctva, zameraný na predškolské a školské zariadenia s cieľom vytvoriť viac hravých aktivít pre vzdelávanie detí po škole. V zapojených školách zamestnanci vybudovali chodník na zážitkové environmentálne vzdelávanie a skleník pre autistické deti, kde sa môžu starať o rastliny a učiť sa aj o vlastnom režime. Pribudlo dopravné ihrisko, dve ihriská dostali nový farebný šat a v tzv. slovenskej izbe na ZŠ zamestnanci zrealizovali novú podlahu.

Dobrý partner komunity

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.: Druhý krok
Stále častejšie z médií prichádzajú správy o agresívnom správaní sa detí. Podľa prieskumov vykonaných na základných školách u učiteľov, detí a rodičov vzbudzuje najväčšie obavy šikanovanie, agresivita, útoky na učiteľov, intolerancia voči odlišnostiam. Na alarmujúcu situáciu na školách zareagovalo GSK projektom Druhý krok. V rámci programu Druhý krok sa deti na hodinách etickej výchovy so svojimi vyškolenými triednymi  učiteľmi učia otvorene rozprávať o svojich emóciách a rozlišovať ich, posudzovať dobré a zlé. Výsledky ukázali, že deti vďaka programu Druhý krok dokážu lepšie zvládať agresiu a hnev, správne riešiť konflikty a brániť sa šikanovaniu.  Program Druhý krok je určený pre deti v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Odborným garantom projektu je tím školských psychológov z OZ Profkreatis. Projekt podporili primátori krajských miest. Vďaka finančnej podpore spoločnosti v celkovej výške 71 966 eur  bol projekt zavedený na 54 ZŠ, vyškolených a certifikovaných bolo 96 pedagógov. Do Druhého kroku je zapojených už viac ako 155 škôl, čo predstavuje pri priemernom počte 20 žiakov v jednej triede viac ako 3 000 detí  (a ich rodičov) na prvom stupni ZŠ vo všetkých krajoch Slovenska.

Embraco Slovakia, s.r.o.: Cena Embraco za ekológiu
Embraco Slovakia pôsobí v regióne, ktorý je vstupnou bránou do Slovenského raja. Aby tento kúsok raja prinášal potešenie aj ďalším, vzali si tému ochrany životného prostredia za svoju. Od roku 2008 rozbehli grantový program zameraný na envirovzdelávanie - Cenu Embraco za ekológiu. Kým v prvých ročníkoch sa zameriavali najmä na podporu základných škôl v okrese Spišská Nová Ves, od roku 2012 do programu zapájajú aj materské školy z mesta Spišská Nová Ves. V tomto školskom roku po prvýkrát podávali projekty aj škôlky z celého okresu. Projekty už začínajú prekračovať hranice ekologických tém. Čoraz viac do aktivít zapájajú nielen samotných žiakov, ale aj komunitu, a sú obohatené o diverzitu a inklúziu rôznych žiakov. V rámci všetkých 6-tich ročníkov Embraco podporilo projekty 20 škôl a 6 škôlok sumou 32 289 eur. Pozitívne bolo ovplyvnených vyše 6000 ľudí v okrese.

Tatra banka a.s.: Aktivity Nadácie Tatra banky za rok 2014
Spoločnosť poskytuje bankové služby a vlastnú nadáciu založila v roku 2004. Finančnú podporu zameriava na vysokoškolské vzdelávanie, umenie, dizajn a rozvoj dobrovoľníckej a filantropickej činnosti svojich zamestnancov. Prostredníctvom vlastnej nadácie minulý rok venovala takmer 620-tisíc eur na 342 projektov. Granty poskytuje cez otvorené grantové programy, partnerské projekty a podporu výnimočnosti. Na rozhodovanie využíva transparentné pravidlá grantovania. Vďaka ich programu Osobnosti osobne sme na Slovensku doposiaľ privítali šiestich nositeľov Nobelovej ceny, štyroch držiteľov Pulitzerovej ceny a vyše sto špičkových odborníkov. Tatra banka aj prostredníctvom vlastnej nadácie už takmer 20 rokov oceňuje etablovaných aj začínajúcich mladých slovenských umelcov prestížnou Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. Výnimočnosť rozvíja aj cez ďalšie ceny za najlepšiu diplomovú prácu či celoročnú významnú dobrovoľnú prácu učiteľov a umelcov v oblasti vzdelávania a umenia.

VÚB, a.s.: Obnova Kalvárie v Banskej Štiavnici
VÚB banka sa dlhodobo venuje záchrane kultúrneho dedičstva. Za  8 rokov podporila 98 projektov v celkovej sume 1.400 000 eur. Financie boli použité na  obnovu drevených kostolíkov, reštaurovanie múzejných obrazov, mestských brán či zvoníc. Už niekoľko rokov podporuje Kalváriu v Banskej Štiavnici, ktorá bola v roku 2007 na zozname 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Spolupráca združenia Kalvársky fond s VÚB bankou zásadne zmenila osud kalvárie a tým zasiahla aj do rozvoja celej Banskej Štiavnice. S Kalvárskym fondom uzavrela 10-ročnú zmluvu na podporu v celkovej výške 664 000 eur. Pridali sa ďalší partneri, firmy, dobrovoľníci. Kalvária ešte nie je úplne zrekonštruovaná, ale od fázy záchrany prešla k fáze zveľaďovania. Komplexne bol obnovený Dolný kostol, vyše polovica z 19 kaplniek, vybudovala sa infraštruktúra i amfiteáter. Kalvária má dennú službu, stálu expozíciu a vďaka nasvieteniu sa stala nočnou dominantou mesta.

Biznis je v prvom rade o zisku. No mnohé spoločnosti ho spájajú aj s činnosťou, ktorá má prinášať dodatočný osoh zamestnancom, krajine alebo zákazníkom. Podlľa odborníkov v hodnotiacich komisiách, ktoré zostavila Nadácia Pontis, sú to tieto. A preto postúpili do užšieho výberu na cenu Via Bona Slovakia. Firmy zabojujú o ocenenie Via Bona Slovakia v 7 kategóriách. Novinkou bude aj Cena verejnosti, v ktorej rozhodnete práve vy hlasovaním cez portál HNonline.sk. Hlavným mediálnym partnerom súťaže sú Hospodárske noviny.

Zodpovedná veľká firma

Partizánske Building Components – SK
Spoločnosť je výrobný závod patriaci do skupiny VELUX so zameraním na výrobu strešných okien rôzneho druhu. Veľkú pozornosť venuje vytváraniu príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov, ako aj bezpečnosti zdravia pri práci. Dôraz kladie aj na rovnováhu pracovného a súkromného života. Výnimkou nie je ani prispievanie do 3. dôchodkového piliera, prenajímanie športovísk pre zamestnancov, vzdelávanie, dni zdravia, či aktivity zamerané aj pre rodinných príslušníkov. V oblasti životného prostredia sa závodu minulý rok podarilo znížiť CO2 stopu o 5 % a zaviesť separáciu odpadu či recykláciu skla. Rozvoj a zamestnanosť v komunite podporuje aj tak, že pri výbere dodávateľov nepriamych materiálov sa zameriava prevažne na slovenské firmy z regiónu Nitry a Trenčína. Venuje sa aj podpore miestnych iniciatív. Doposiaľ najväčšia podpora spoločnosti išla na obnovu športového areálu v miestnej základnej škole v hodnote 800-tisíc eur. Zamestnanci dobrovoľníčia a zapájajú sa do pomoci školám a seniorom.

Slovenské elektrárne 
Najväčší výrobca elektriny dbá nielen o zamestnancov a životné prostredie, ale aj okolité komunity. Bezpečnosť zamestnancov má v SE prvé miesto. Zamestnanci môžu vyjadriť svoj názor na firemnú kultúru a navrhovať zlepšenia. Aj vďaka tomu majú napríklad obedy v jedálňach vypísané nutričné zloženie, čo vedie k zmene stravovacích návykov a výberu zdravších jedál zamestnancov. Ponúka širokú škálu benefitov v podobe príplatkov, príspevkov na dopravu, permanentiek na športoviská, lístkov na kultúru a relax a dokonca 5 týždňov dovolenky. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je aj podpora zamestnancov pre ich neskorší život v starobe. Vzdelávanie poskytuje prostredníctvom vzdelávacích centier alebo neformálnych Piatkových inšpirácií. Má vysoko nastavené štandardy v oblasti etiky. Je jedným zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, spolupodieľala sa na formovaní Rule of Law iniciatívy Americkej obchodnej komory. Cieľom je vyvinúť verejný tlak na zmenu v oblasti boja proti korupcii, justície a rešpektu etických pravidiel. SE sa venujú aj podpore okolitej komunity v oblastiach, kde sa nachádzajú elektrárne. Podporuje obce, ale je aktívna napr. aj v nepopulárnej téme pomoci ľuďom bez domova či v programe bývania pre marginalizované skupiny na východnom Slovensku.

SOITRON
Firma sa usiluje o systematické formy pomáhania. Svoju pomoc v oblasti zodpovedného podnikania realizuje nielen cez finančnú pomoc a dobrovoľníctvo zamestnancov, ale aj cez svoje produkty a služby. Cez Dobrého anjela takto napríklad zabezpečila video-technológiu pre chlapca, ktorý bol dlhodobo na onkológii a vďaka tomu mohol pokračovať v štúdiu a ostať v kontakte s kamarátmi. Aktívne sa hlási k princípom transparentnosti a protikorupčnosti a jednoznačným postojom vedenia ide príkladom aj ostatným zamestnacom. Stratégiou firmy je vytvoriť atraktívne pracovné prostredie pre zamestnancov. Ponúka im balík benefitov ako finančný príspevok pri narodení dieťaťa alebo sobáši, príspevok počas dlhodobej PN alebo možnosť predčasnej výplaty, rôzne druhy wellness pobytov, príspevok do 3. dôchodkového piliera a iné. Zamestnanci môžu navrhovať aj svoje inovatívne nápady na zlepšenie fungovania spoločnosti. Zapájajú sa cez charitatívny program Podpor projekt, ktorí sami navrhnú na finančnú podporu. Soitron sa venuje predovšetkým podpore detí, ktoré trpia nevyliečiteľnou, veľmi vážnou chorobou alebo sú znevýhodnené pre svoj hendikep. Má rozbehnutých veľa filantropických a dobrovoľníckych programov. Jedným je aj tútoring zamestnancov pre študentov vysokých škôl.

Zodpovedná malá/ stredná firma

I.TRAN.
Spokojní zamestnanci, čo najväčšia bezpečnosť pri práci a kvalitné produkty – aj to charakterizuje textilnú spoločnosť I.TRAN. na horných Kysuciach, ktorá stavia na čo najlepšiu kvalitu spracovania textilných výrobkov s použitím vlastne vyrobených úpletov. Ich farbenie realizuje na území EÚ tými najkvalitnejšími a zdravotne nezávadnými farbivami. Vedeniu I. TRAN. záleží na rozvíjaní vzťahov medzi zamestnancami a ich zamestnávateľom, čo zohľadňuje napr. vo svojom etickom kódexe či podujatiach pre zamestnancov. Spoločnosť má veľmi dobrý vzťah s mestom Turzovka a jej podpora smeruje najmä do nemocnice v Čadci. Nejde len o finančnú pomoc, ale aj vývoj nových materiálov pre nemocnicu – napr. oblečenie pre chirurgov, ktorí pracujú viac hodín v neklimatizovaných priestoroch.

Green investments 
Penzión Villa Green je zeleným penziónom a jedným z najviac ekologických ubytovacích zariadení na Slovensku. Vznikol rekonštrukciou nevyužívanej a spustnutej budovy v centre kúpeľného mesta Sliač. Jeho strechu pokrývajú fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Takmer 50 % elektrickej energie, ktorú penzión spotrebuje na svoju prevádzku, si aj sám vyrobí. Rovnako je to s ohrevom teplej vody. V penzióne funguje niekoľko ekologických riešení, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie. Dokonca aj na  zalievanie trávnika a kvetov používajú vodu zo studne, ktorú majitelia ručne vykopali, aby zbytočne nemíňali pitnú vodu. Bilologický odpad z kuchyne slúži na prikrmovanie lesnej zveri počas zimy. Ku ekologickému správaniu motivujú aj svojich zákazníkov. Hosťom, ktorí pricestujú bicyklom, vlakom, hybridným alebo elektrickým vozidlom poskytujú „zelený bonus“ vo výške 10 % z ceny ubytovania. Jedna zo zamestnankýň je zdravotne ťažko postihnutá, šancu dostávajú aj mladí ľudia bez praxe. Všetci zamestnanci sú aktívne zapájaní do firemných rozhodnutí a stoja za úspechom celého penziónu. Cítia sa ako súčasť miestnej komunity a v rámci finančných možností podporujú zaujímavé akcie, ktoré spestrujú život na Sliači.

Slovak Spectator / The Rock
Slovak Spectator sa venuje mladým začínajúcim novinárom, aby boli pripravení na výkon svojho povolania. Mediálne domy i redakcie sú pod finančným tlakom a často nemajú dostatok ľudí, ktorí by robili absolventom žurnalistiky mentorov. Noviny už štvrtý rok prinášajú projekty, ktoré majú potenciál inšpirovať vyučujúcich, ako aj študentov, aby aktívnejšie pristupovali k vzdelávaniu, k profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou. Slovak Spectator poskytuje tréning mladým novinárom, v rámci ktorého sú súčasťou redakcie a môžu vykonávať reálnu novinársku prácu pod dohľadom odborníkov. Účasť je pre študentov bezplatná, pričom im hradia súvisiace cestovné náklady a za publikovaný materiál dostávajú i symbolickú odmenu. Zamestnanci Slovak Spectator sa študentom venujú neraz aj vo svojom voľnom čase. V rámci svojich projektov vo vydavateľstve The Rock vytrénovali viac ako 50 mladých novinárov, ktorí v súčasnosti pracujú v rôznych mienkotvorných médiách.

Skvelý zamestnávateľ

Slovnaft: Materská škola a detské jasle Slovnafťáčik
V snahe uľahčiť mamičkám nástup po rodičovskej dovolenke späť do práce prišla rafinérsko-petrochemická spoločnosť s nápadom vybudovať modernú materskú škôlku a detské jasle v blízkosti pracoviska. Slovnaftáčik primárne navštevujú deti zamestnancov, ale aj rodiny z okolia. Škôlka má prispôsobenú otváraciu dobu pracovnému času zamestnancov, poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch a zamestnanci dostávajú aj príspevok na školné, čím majú kvalitné služby za výhodnejšiu cenu.

Slovenská sporiteľňa: HydePark
Banka sa snaží rozvíjať svojich zamestnancov a chce im poskytnúť viac vedomostí ako pre svoju prácu potrebujú. Okrem klasických školení zameraných na bankovú činnosť, prezentačné zručnosti alebo zvyšovanie počítačovej gramotnosti, prišla so zaujímavou myšlienkou. HydePark je priestor, kde sa hovorí na rôzne témy ako zdravie, kultúra, psychológia či cestovanie s ľuďmi z rôznych oblastí. Odpovede na niektoré otázky zamestnancom môžu pomôcť skvalitniť ich osobný život. Potreba vzdelávania je dôležitá nielen pre spokojnosť, ale aj zdravie zamestnancov. Súčasťou HydeParku je aj knižnica, v ktorej si môžu prečítať knihu alebo oddýchnuť si.

TESCO STORES SR: Tesco Anjel
Tesco anjel je charitatívny projekt spoločnosti, ktorý slúži zamestnancom TESCA v ťažkých zdravotných alebo životných situáciách. Vznikol potom, ako jedna zo zamestnankýň upadla následkom úrazu do bdelej kómy. Kolegovia sa vyskladali na liečbu v hyperbarickej komore sumou 1819 eur. Tesco anjel dáva šancu ďalším. Spoločnosť zároveň vedie zamestnancov k tomu, aby si vzájomne pomáhali pri prekonávaní ťažkých kríz.

Férový hráč na trhu

O2: Férový operátor
Férovosť, jednoduchosť a výhodná cena – to sú tri základné princípy mobilného operátora, ktorých sa drží pri podnikaní. O2 presadzuje férový prístup k zákazníkom i zamestnancom. Rovnaké výhody pre všetkých, žiadna viazanosť pri paušáloch, bezplatný prenos čísla či flexibilita výberu služieb. Spokojnosť zákazníkov a dôvera je v O2 absolútnou prioritou.

Orange Slovensko: E-deti
Na Slovensku je približne 940-tisíc detí vo veku do 15 rokov, ktoré používajú internet a mobilný telefón. Mobilný operátor sa zacielil na bezpečné a zodpovedné používanie mobilov a internetu deťmi projektom E-deti. Každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou od nich. Deti vyhľadávajú nevhodný obsah vo väčšej miere, ako si to myslia rodičia. Takmer 30 % chatuje s cudzími ľuďmi a pácha kyberšikanu, keď nahráva videá svojich spolužiakov v nepríjemných situáciách. Orange prišiel s kampaňou, ktorá každoročne poukazuje na negatívne dôsledky, organizuje vzdelávacie aktivity s odborníkmi na školách.

Profesia: iniciatíva Edujobs.sk
Portál, ktorý prináša aktuálne pracovné ponuky, prišiel s iniciatívou Edujobs.sk. Ide o špecializovaný portál, ktorý dáva školám možnosť bezplatne inzerovať všetky voľné pracovné ponuky. Snaží sa prepojiť školy s najkvalitnejšími uchádzačmi o kariéru v školstve a odbúrať podozrenia z rodinkárstva a korupcie pri obsadzovaní pracovných miest na školách.

Zelená firma

IKEA Bratislava: Papierové palety
Nábytkárska spoločnosť prišla ako prvá s nahradením drevených paliet za papierové, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. Recyklovateľné palety sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Táto zmena priniesla zníženie počtu kamiónov na Slovensku prepravujúcich výrobky IKEA a tým aj emisií CO2a znižovanie ďalších nákladov. Palety idú na ďalšiu recykláciu. Vyrábajú sa z nich kartónové škatule, ktoré sa ďalej predávajú ako obchodný tovar.

Orange Slovensko: Staré mobily sú na 2 veci
Na Slovensku sa ročne predá viac ako milión mobilných telefónov. Mnohí ľudia skladujú staré a nepoužívané mobily doma či v práci. Ostatné končia v komunálnom odpade a na smetiskách, kde sa z nich uvoľňujú nebezpečné látky do pôdy a podzemnej vody. Mobilný operátor sa každý rok snaží vyzbierať čo najviac mobilov, zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu a neustále zvyšovať povedomie verejnosti o správnom nakladaní so starými telefónmi. Minulý rok vyzbieral 47-tisíc mobilov, čo predstavuje 10 % z celkového množstva na slovenskom trhu. Vďaka tomu bolo možné ekologicky zlikvidovať približne 5 ton elektroodpadu, ktorý by inak skončil v komunálnom odpade. Jeho cieľom je motivovať ľudí, aby telefóny neskladovali doma, nevyhadzovali ich, ale priniesli priamo do Orange Slovensko. Odovzdaním starých mobilov ľudia prispeli aj na vybrané organizácie ako Lienka pomoci, Návrat, či Austistické centrum Andreas.

Arteterra: Retrocentrum
Podnikateľka Dana Vlčková sa venuje spracovaniu skla a vzdelávaniu v oblasti recyklovaného dizajnu. Prišla s myšlienkou galérie Retrocentrum v Ilave. Stane sa miestom výstav umelcov, ktorí sa zaoberajú umeleckým využitím akéhokoľvek odpadového materiálu a edukačným miestom pre mládež. Recyklovaný dizajn, v rámci ktorého sa dá využiť takmer akýkoľvek odpadový materiál, sa v posledných dvoch rokoch stáva doslova svetovým fenoménom a firma Arteterra marketingovo využíva módnosť tejto celosvetovej vlny.

Podporovateľ dobrovoľníctva

Hewlett – Packard SlovakiaProjekt Elderly – spríjemnime jeseň života seniorom
Aktívne starnutie sa stáva čoraz viac naliehavou témou. Spoločnosť HP sa preto zamerala na seniorov z Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači a na kvalitné trávenie ich voľného času spolu so zamestnancami spoločnosti. Dobrovoľníci sa s nimi stretávajú raz do mesiaca. Minulý rok ich sprevádzali do divadla, na výlet loďou na Devín, organizujú spoločné grilovačky, pečenie koláčov či spoločnú tanečnú zábavu.

Provident Financial: Pobočka pomáha
Provident má 12 pobočiek na Slovensku. Zamestnanci zo vzdialenejších pobočiek sa tiež chceli zapojiť do dobrovoľníctva, ale žiadne sa v ich blízkosti neorganizovalo. Preto prišli s myšlienkou pomáhať v regiónoch, kde pôsobia. Zamestnanci si môžu ušiť svoju dobrovoľnícku aktivitu na mieru. Sami si vyberú komu a ako chcú pomáhať. Podporujúmalé lokálne projekty, o ktorých možno nie je veľa počuť, ale pre prijímajúce organizácie znamenajú nesmierne veľa.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne: Lepší život
Zamestnanci spoločnosti sa každodennestretávajú s rôznymi nešťastiami ľudí, aj preto sa rozhodli pomáhať. Život prináša situácie, ktoré sa poistiť nedajú. Platí to aj pre klientov Brány do života v Bratislave. Dobrovoľníci pomáhajú deťom, mladým dospelým a ženám krízového centra, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Poskytujú im finančné vzdelávanie, v rámci ktorého sa učia šetriť si peniaze, aby sa mohli osamostatniť. Pre deti zasa organizujú rôzne podujatia ako bubnovačku, výlet do ZOO, hippoterapiu alebo spoločné Vianoce.

Dobrý partner komunity

HB Reavis: Virtuoso
Nadácia HB Reavis chce inšpirovať deti a mladých, aby objavili hudbu a obľúbili si ju. Projekt Virtuoso stavia na hudobných školách v 8 krajských mestách na Slovensku. Každá vyslala svoje talenty do veľkého národného mládežníckeho orchestra, s ktorým deti absolvovaliniekoľko koncertov. Talentované deti, ktoré sú súčasťou orchestra a pochádzajú zo sociálne slabších rodín, dokonca podporila finančne – nákupom hudobných nástrojov, zaplatením školného či dopravy. Zároveň postavila základy nového hudobného telesa na Slovensku.

Kia Motors Slovakia: Nová synagóga v Žiline
Novú synagógu Petra Behrensa v Žiline nepoznajú len nadšenci svetovej architektúry, ale už aj tisíce obyvateľov zo Slovenska či zahraničia. Za myšlienkou jej obnovy a využitia ako galérie pre súčasné umenie stála skupina nadšencov z kultúrneho centra Stanica. Postupne sa k nim pridali aj ďalší. Medzi nimi dobrovoľníci z Kia Motors, ktorí niekoľkokrát pomáhali pri obnove synagógy manuálne a spoločnosť dokonca prispela na synagógu sumou 30-tisíc eur. Dnes, aj vďaka pomoci spoločnosti Kia, je v budúcej kunsthalle dokončená tretina potrebných prác. Do rôznych dobrovoľníckych aktivít v regióne sa minulý rok zapojilo 600 dobrovoľníkov žilinskej automobilky pre pomoc vo viac ako 20 organizáciách.

Pfizer Luxembourg: Krajina záchrancov
Krajina záchrancov je na Slovensku prvý projekt, ktorý sa snaží naučiť ľudí, ako správne poskytovať prvú pomoc. Podľa prieskumu je až 78 % Slovákov presvedčených, že svojim blízkym by vedeli podať prvú pomoc. Viac ako 40 % opýtaných sa obáva, že postihnutému neodbornou pomocou skôr poškodia, ako pomôžu. Spoločnosť Pfizer preto podporuje myšlienku Slovenského Červeného kríža naučiť každého bez ohľadu na vek či vzdelanie poskytnúť prvú pomoc. Webová stránka www.prvapomoc.sk ponúka bezplatný e-learningový kurz prvej pomoci. V 8 lekciách má každý možnosť naučiť sa teoretické základy prvej pomoci. Na konci kurzu je pripravený krátky test, po ktorého úspešnom zvládnutí získa absolvent Certifikát Krajiny záchrancov. Ten ho oprávňuje zúčastniť sa praktického kurzu prvej pomoci u niektorého z poskytovateľov za zvýhodnenú cenu a v skrátenom čase.

T-Systems Slovakia: Príprava absolventov s praxou
Na Slovensku je 35 % mladých ľudí bez práce po skončení školy. Mladým často chýba prax a rozvoj ich praktických zručností. Deficit obzvlášť pociťuje IT sektor, ktorý sa však ako jeden z mála na svete neustále rozvíja.Len v regióne Košíc pôsobí viacero spoločností, ktoré vyžadujú čoraz väčší počet špecialistov na informačné a komunikačné technológie. T-Systems a jeho zamestnanci bezplatne a vo voľnom čase vyučujú IT krúžky na základných školách, podporujú stredné školy a akreditované predmety na vysokých školách či odovzdávajú svoje svoje vedomosti seniorom. Spolu s ďalšími partnermi v regióne vytvorili prvú duálnu formu odborného vzdelávania a v úzkej spolupráci so SPŠE v Košiciach v septembri 2013 otvorili nový študijný odbor, založený na priamom vzťahu firmy a školy, s dôrazom na kvalitnejšiu prípravu absolventa - stredoškoláka.

Nadácia Pontis tento rok prijala 66 nominácií na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2012. Po kontrole nominačných hárkov bolo do hodnotiaceho procesu zaradených 65 nominácií. Členovia hodnotiacich komisií do finálneho výberu na víťazov odporučili tieto nominácie:

Zodpovedná veľká firma roka 2012

Embraco Slovakia za nediskriminačný a nekorupčný prístup k biznisu založený na rovnosti šancí, mnohé dobrovoľnícke aktivity a spoluprácu so školami v regióne.

Slovenské elektrárne za zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrární, znižovanie emisií a produkcie odpadov, komplexne rozvinutú firemnú filantropiu, dlhodobú podporu témy bezdomovectva a pomoc komunite cez program Energia pre krajinu.

VÚB banka za dodržiavanie zásad etiky a transparentnosti pri podnikaní a firemnú filantropiu prevažne zameranú na komunitné projekty, kultúrne dedičstvo a životné prostredie.

Zodpovedná malá/stredná firma roka 2012

ABB za zohľadňovanie dopadu na životného prostredie pri svojom podnikaní, podnecovanie obchodnej etiky a zapájanie zamestnancov do verejnoprospešných aktivít.

Agentúra Manna, ktorá má štatút chránenej dielne a polovicu z jej zamestnancov tvoria zdravotne postihnutí ľudia, ktorí výrábajú cukrárenské produkty, bio výrobky a prípravujú bezlepkoveú stravu.

Zelená firma

Kosit za modernizáciu spaľovne a integrovaný systém nakladania s odpadom, ktorý výrazne znižuje produkciu emisií.

Orange Slovensko za zapojenie škôl, zamestnancov i zákazníkov do zberu mobilných telefónov, vďaka čomu takmer 2,5 tony elektroodpadu neskončilo na skládkach.

Skvelý zamestnávateľ

Microsoft Slovakia za program Nový svet práce, ktorý vytvoril podnecujúci priestor pre zamestnancov aj vďaka prestavbe kancelárií a zavedením práce z domu. Zamestnanci si sami môžu vybrať, kam sa po príchode do práce posadia, aby boli v práci produktívnejší a efektívnejší.

Mondi SCP za projekt Tri generácie, ktorý pomáha nielen súčasným, ale aj bývalým zamestnancom a rodinám zamestnancov. Benefity pre zamestnancov sú zamerané aj na zdravie, vzdelávanie, kultúru a šport.

RWE IT Slovakia za skvelé pracovné podmienky a ústretovosť pri prispôsobovaní miesta práce a veľkosti úväzku potrebám zamestnancov prostredníctvom programu Flexibilná práca.

T-Systems Slovakia za pracovisko prívetivé k rodičom s deťmi, možnosť práce z domu a poskytnutie odborného poradenstva zamestnancom v ich osobných problémoch.

Prozákaznícka firma

dm drogerie markt za zákaznícky program dm active beauty – svet plný výhod, ktorý zákazníci získavajú za body získané z nákupu a jeho súčasťou sa stal aj program výhod pre mamičky s deťmi do dvoch rokov, zákazníci môžu body darovať aj na vybrané sociálne projekty.

Tesco Stores SR za projekt Tesco Potraviny domov, vďaka ktorej si zákazníci môžu objednať a nechať priviezť tovar domov. Telesne postihnutým občanom s preukazom ZŤP poskytuje pri nákupe nad 20 eur túto službu zdarma.

Podporovateľ dobrovoľníctva

Embraco Slovakia, ktorého dobrovoľnícky tím zamestnancov podporuje miestnu ZOO, s rybárskym združením vyčistil rieku Hornád, pomáha domovu sociálnych služieb, materskému centru a za zapájanie zamestnancov do aktivít pre diabetické deti.

Hewlett-Packard Slovakia za dobrovoľnícke akcie zamestnancov, ktorí pomáhajú manuálne aj hlavou, svoj čas venujú seniorom, deťom z detských domovov, útulku pre psov a pre mladých študentov pripravujú vzdelávacie programy.

Microsoft Slovakia, ktorý ponúka zamestnancom tri pracovné dni ročne na dobrovoľnícke aktivity, za dlhodobé dobrovoľníctvo zamestnancov v prospech detí v Domove sociálnych služieb Rosa, detského domova Studienka a pacientom združenia Sclerosis Multiplex Nádej.

Dobrý partner komunity

dm drogerie markt za projekt Veselé zúbky, ktorý má prispieť k zlepšeniu chrupu malých detí. Kampaň minulý rok smerovala do 3000 škôlok a škôlkárov navštívilo 300 zubných hliadok, ktoré mali motivačno-vzdelávací charakter.

Embraco Slovakia za Cenu Embraco za ekológiu, ktorej cieľom je zvýšiť angažovanosť mladých ľudí v oblasti ochrany životného prostredia.

MŠK Žilina za podporu vzniku kunsthalle v Žiline, ktorá vznikne prestavbou synagógy a na ktorú klub venuje 50 centov z každého predaného lístka.

Orange Slovensko za projekt Darujte Vianoce.

SK-NIC za projekt Ľudia ľuďom, vďaka ktorému môžu darcovia podporovať ľudí v núdzi, neziskové organizácie, umelcov, nadácie a samosprávy.

Tesco Stores SR za projekt Tesco pre zdravšie mestá, ktorý každoročne vyhlasuje za účelom skrášľovania a zlepšenia životného prostredia v mestách a obciach a do ktorého sa zapája veľa dobrovoľníkov.

V dňoch 14. a 15. marca 2012 prebehlo prvé skupinové hodnotenie nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2011. Tri komisie odborníkov z firiem, neziskových organizácií, akademickej obce i štátnej správy hodnotili nominácie najskôr individuálne a následne v skupinovej diskusií. Rozhodovanie prebehlo pod nezávislým dohľadom Zuzany Marhefkovej zo spoločnosti Ernst & Young. Druhé kolo skupinového hodnotenia s cieľom výberu víťazov pre jednotlivé kategórie sa uskutoční už tento týžden 21. a 22. marca. Do druhého kola posunuli hodnotitelia spolu 36 nominácií:

Hlavná cena pre veľké podniky

 • Embraco Slovakia s.r.o.                               
 • Slovenské elektrárne, a.s.                         
 • Slovnaft, a.s.                                                    
 • Volkswagen Slovakia a.s.                           
 • Východoslovenská energetika a.s.        

Hlavná cena pre malé a stredné podniky

 • ABB, s.r.o.                                                        
 • Martinus.sk, s.r.o.                                        

 Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia

 • IKEA Bratislava za posilňovanie povedomia verejnosti, ako zužitkovať odpad na funkčný a estetický nábytok
 • Slovenské elektrárne za Ekologizáciu vysokohorských chát
 • Slovnaft za začatie zberu použitého kuchynského rastlinného oleja, ktorý nemusí zanášať kanalizáciu, ale firma ho vie využť ako biozložku do motorovej nafty
 • Tesco Stores SR za napĺňanie dlhodobého plánu znižovania emisií CO2 o polovicu. Firma konkrétnymi opatreniami za 5 rokov znížila uhlíkovú stopu už o 30%
 • Východoslovenská energetika za projekt ochrany vtáctva na elektrických vedeniach

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie

 • Bayer za konkrétne kroky pri posilňovaní transparentnosti a odstraňovaní korupcie v zdravotníctve
 • PwC za súťaž Výročná správa roka a presadzovanie kvality a transparentnosti finančného výkazníctva na Slovensku

 Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

 • Orange Slovensko za vzdelávanie žiakov pred rizikami a nástrahami mobilov, internetu a televízie
 • Tesco Stores SR za zapájanie zákazníkov do ochrany životného prostredia a úsporu igelitových tašiek
 • Slovak Spectator za projekt skvalitňovania vzdelávania študentov žurnalistiky
 • YMS  za pilotný projekt Elektronický strážca seniorov pre 500 zdravotne znevýhodnených alebo osamelo žijúcich seniorov v meste Martin 

 Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom

 • Hewlett Packard za HP Wellness Program a snahu vyvažovať pracovný a súkromný život zamestnancov
 • Mondi SCP za projekt Tri generácie a aktivity pre minulých, súčasných i budúcich zamestnancov firmy. Aj vďaka tomuto projektu klesla fluktuácia zamestnancov vo firme pod 1 percento.
 • NESS KDC za rozvinutie programu starostlivosti o 48 detí zamestnancov počas letných mesiacov
 • Slovenské elektrárne za komplexný projekt Bezpečnosť na prvom mieste, vďaka ktorému výrazne klesol počet pracovných úrazov u zamestnancov aj dodávateľov

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

 • Heineken Slovensko za aktívnu podporu miestnej komunity formou grantového programu Tu sme doma v Hurbanove
 • Slovenské elektrárne za dlhodobú podporu riešenia otázky bezdomovectva v Bratislave
 • Slovnaft za podporu vzniku zelených zón v mestách a obciach prostredníctvom grantového programu Zelené oázy 
 • Tesco Stores Slovenská Republika za realizáciu projektu Beh pre život na podporu boja proti rakovine

Cena za odvahu podporiť náročnú tému

 • JANDL marketing a reklama za kampaň Farby v uliciach s cieľom podnietiť  verejnú diskusiu  na tému prevencie HIV a  žltačky typu C
 • NESS KDC  za aktívnu pomoc  pri hľadaní práce pre ľudí bez domova v Bernátovciach
 • Slovenská pošta za spoluprácu poštárov s hercami s mentálnym postihnutím z Divadla z pasáže
 • Slovenské elektrárne za projekt spoločného nesúťažného športovania zdravých a telesne postihnutých detí s názvom „Deň športu bez bariér“
 • Syráreň Bel Slovensko za podporu pracovnej terapie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v obci Osadné

 Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva

 • Dell za projekt „Ja si prácu nájdem“, v ktorom zamestnanci spoločnosti pomáhajú klientom Detského domova Harmónia v Bratislave uplatniť sa na trhu práce
 • Embraco Slovakia za celoročné a systematické zapájanie tímu dobrovoľníkov do komunitných aktivít
 • Maxman Consultants za projekt bezplatných prednášok úspešných manažérov pre absolventov vysokých škôl na Slovensku - Maxman University
 • Microsoft Slovakia za dlhoročnú dobrovoľnícku podporu Domova sociálnych služieb Rosa 
 • SOFIAN za pro bono prípravu komunikačných konceptov 7 reklamných kampaní pre rôzne neziskové organizácie na Slovensku

Nadácia Pontis zverejnila výsledky prvého kola hodnotenia nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010. V aktuálnom 11. ročníku ocenenia porota hodnotila 75 nominácií v deviatich kategóriách. Do druhého kola hodnotenia postúpilo 30 nominácií.

Víťaza každej kategórie určí hodnotiaca komisia na druhom skupinovom hodnotení koncom marca. O víťazovi desiatej kategórie, Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku, rozhodne Nadácia Pontis. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční 14. apríla 2011 v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava.

Tu je zoznam postupujúcich:

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu
• Orange Slovensko, a.s. 
• PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. 
• Slovak Telekom, a.s.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania
• ABB, s.r.o. 
• Communication House, s.r.o. 
• I. TRAN., s.r.o. 
• Martinus.sk, s.r.o. 
• Nera Networks, s.r.o. 

Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia
ENVI-PAK, a.s. za projekt Priama podpora separovaného zberu vo viac než 800 mestách a obciach na Slovensku. 
KOSIT, a.s. za spopularizovanie a rozširovanie separovaného zberu v domácnostiach.
UniCredit Bank Slovakia, a.s. za projekt Aj „červená“ môže byť „zelenou“ na úsporu energií, zníženie emisií a spotreby papiera v spoločnosti, zvýšenie motivácie zamestnancov k ekologickému správaniu a financovanie ekologických projektov. 

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. za zavedenie protikorupčných opatrí do interných procesov firmy.

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom
Embraco Slovakia, s.r.o. za podporu zamestnancov počas povodní na Spiši.
ORION NOVA, s.r.o. za projekt Podporované zamestnávanie pre odchovancov detského  domova Dom na polceste vo Veľkom Slavkove.
SLOVNAFT, a.s. za projekt STEP, v ktorom spoločnosť poskytuje zamestnancom lekárske prehliadky, športové aktivity a zdravé stravovanie.

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu
SLOVDEKRA, s.r.o. za bezplatné poskytovanie kontrol STK pre zdravotne postihnutých občanov.
Tatra banka, a.s. za projekt Hovoriace bankomaty pre nevidiacich.

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu
Embraco Slovakia, s.r.o. za zlepšovanie štandardu novorodeneckého oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. 
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. za podporu inovatívnych foriem vzdelávania o etike v podnikaní a zodpovednom podnikaní. 
Kinstellar, s.r.o. za partnerstvo s klubom Kaspian. Klub sa venuje deťom a mladým, ktorí trávia svoj voľný čas v uliciach Petržalky. 
Slovenské elektrárne, a.s. za podporu nocľahárne Sv. Vincenta De Paul pre ľudí bez domova. 
SLOVNAFT, a.s. za podporu vzdelávania a rozvoj talentu detí netradičnými metódami, založenými na rozvoji kritického myslenia u žiakov.

Cena za odvahu podporiť náročnú tému 
ANASOFT APR, s.r.o. za podporu talentovaných detí zážitkovou formou.
Creative Department, s.r.o. za bezplatnú prípravu reklamnej kampane Staroba sa nás týka. 
Johnson&Johnson Slovakia, s.r.o. za podporu vzdelávania odborníkov pracujúcich s umierajúcimi s pozostalými.
Orange Slovensko, a.s. za podporu vzdelávania nadaných rómskych detí prostredníctvom tútorskeho programu Veľký brat/Veľká sestra.

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít
Deloitte Slovensko, s.r.o. za zapájanie zamestnancov do finančných zbierok, revitalizácie Horského parku v Bratislave, darovania krvi a ďalších dobrovoľníckych aktivít.
RWE IT Slovakia s.r.o. za zmenu charakteru teambuildingových aktivít zo športového dňa na dobrovoľnícky deň v prospech neziskových aktivít.
• Východoslovenská energetika a.s. za dobrovoľnícke programy ako načítanie rozprávok pre nevidiace deti, darovanie krvi a ďalších dobrovoľníckych aktivít.
Whirlpool Slovakia, s.r.o. za angažovanosť zamestnancov pri dostavbe domova pre ľudí s autizmom, výsadbu 4 000 stromčekov a zorganizovanie finančných zbierok.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky