IT v kurze

IT v kurze

Získať praktické skúsenosti a relevantnú prax je dnes pre mnohých absolventov stredných a vysokých škôl veľmi ťažké. Technologické firmy zároveň narážajú na nedostatok kvalifikovaných ľudí s IT zručnosťami. Preklenúť túto medzeru v oblasti IT sa snaží už tretí rok rekvalifikačný kurz s názvom IT v kurze, ktorého realizátorom je Nezisková organizácia Aptech Europe. 

Na Slovensku je veľa mladých ľudí s vysokou školou, ktorí si nevedia nájsť vhodné zamestnanie. Firmy pôsobiace v IT biznise však už niekoľko rokov upozorňujú na to, že na trhu je nedostatok ľudí s IT zručnosťami. Preto nezamestnaní absolventi vysokých škôl sa môžu zapojiť do projektu IT v kurze, ktorého cieľom je zvýšiť nielen počítačové, ale aj komunikačné a prezentačné zručnosti. Ide o 3-mesačné školenie zamerané na oblasť programovania alebo testovania softvéru spojené s pracovnou stážou v Accenture.

Prihlasovanie na kurz prebieha každý rok v mesoacoch apríl/máj prostredníctvom stránky www.itvkurze.sk. Kurz trvá 3 mesiace, počas ktorých študenti získajú odborné IT vedomosti využiteľné na pozíciách Tester softvérových aplikácií a Junior Front-End Developer. Na záver, tí najšikovnejší, nastúpia na pracovnú stáž v spoločnosti Accenture a každý študent získa pomoc pri hľadaní práce v oblasti IT. Vzdelávanie prebieha gamifikovanou formou, čiže uplatňovaním herných techník a princípov vo vzdelávaní. Ide o kombináciu online a prezenčnej metódy štúdia. Vzdelávací kurz je navrhnutý tak, aby študenti získali nielen odborné vedomosti užitočné pre konkrétne IT pozície, ale aby tréningami mäkkých zručností zlepšili aj svoje komunikačné a prezentačné schopnosti. Počas školení sa študenti venujú aj nácviku pracovných pohovorov.

Prvých dvoch ročníkov rekvalifikačného kurzu sa zúčastnilo 101 mladých ľudí, z ktorých väčšinu tvorili absolventi vysokých škôl. Šesťdesiati z nich mali vyštudované humanitné odbory a tridsiati technické smery (iné ako informatiku). Zvyšných jedenásť študentov malo ukončenú strednú školu. Priemerný vek absolventa v prvých dvoch rokoch bol 27 rokov. Po ukončení rekvalifikačného kurzu si viac ako 73 % z nich našlo relevantné zamestnanie.

 

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky