Konferencia 2013

10 rokov SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce v meniacom sa svete


Medzinárodná konferencia si pripomínala 10 rokov rozvojovej spolupráce SlovakAid. Slovensko sa už 10 rokov angažuje v spolupráci s rozvojovými krajinami a krajinami v procese demokratizácie a tranzície pod označením SlovakAid. Slovenské organizácie pôsobili počas tohto obdobia s rozvojovými a humanitárnym aktivitami v takmer 20 krajinách sveta. Cez SlovakAid pracovali na viac ako 400 projektoch v Keni, Afganistane, Južnom Sudáne, ale aj v Bielorusku, Tunisku, Srbsku, v Macedónsku a v ďalších krajinách.

Nadácia Pontis a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pri tejto príležitosti spoluorganizovali dvojdňovú konferenciu 10 rokov pod logom SlovakAid v Bratislave, ktorá sa uskutočnila 16 - 17. októbra 2013. Nad konferenciou prevzal záštitu podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Na konferencii nechýbal eurokomisár pre rozvojovú spoluprácu Andris Piebalgs, ktorý diskutoval o pomoci Slovákov v subsaharskej Afrike. Európska únia je najväčším svetovým donorom a na poskytovaní rozvojovej spolupráce sa podieľa viac ako 50 percentami. Viac ako 40 miliónov eur (čo predstavuje 70 percent  z nášho celkového rozpočtu na rozvojovú agendu) poskytuje Slovensko práve prostredníctvom Európskej komisie. O dopadoch a prínosoch slovenskej rozvojovej spolupráce pre sociálnoekonomický rozvoj stredu 16. októbra hovorila aj kenská ministerka zahraničných vecí Amina C. Mohamed, moldavská ministerka zahraničných vecí Natalia Gherman a minister pre informačnú spoločnosť a telekomunikácie Čiernej Hory Vujica Lazović. Vystúpila tiež Olga Stuzhinskaya, zakladateľka Kancelárie pre demokratické Bielorusko, Sonja Licht, prezidentka Belehradského fondu pre politickú dokonalosť, podpredseda OECD pre rozvoj Serge Tomasi  a ďalší významní predstavitelia z partnerských krajín SlovakAid.

Demokratizačným projektom v Tunisku a v Egypte, krajinám západného Balkánu a rozvojovému vzdelávaniu sa venovali experti  z rôznych svetových organizácií a inštitúcií vo štvrtok 17. októbra. Nadácia Pontis, ktorá konferenciu spoluorganizovala pôsobí v Bielorusku, v krajinách západného Balkánu, ale aj v Moldavsku, Keni a v Tunisku. Zároveň vzdeláva o zahraničnej spolupráci aj na Slovensku. „Príbeh našej nadácie je súčasťou príbehu Slovenska. Najprv sme získali veľa skúseností aj praktickej pomoci od vyspelých krajín. Dnes splácame náš dlh a delíme sa o to, čo sme sa za takmer dvadsať rokov naučili - naše skúsenosti z tranzície, poznatky z budovania občianskej spoločnosti, spolupráce s firmami, o zodpovednom podnikaní či verejnej politiky,” uviedla Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Pozrite si video z konferencie 10 rokov SlovakAid

Prečítajte si zborník z konferencie 10 rokov SlovakAid

 

 

 

 

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii "Vision of Development Cooperation for a Changing World". 

Stiahnite si ho TU.

Slovensko poskytlo za 10 rokov oficiálnej rozvojovej pomoci 627,5 miliónov dolárov. Partnerské krajiny hodnotia slovenský prínos pozitívne. Do budúcnosti čaká SlovakAid lepšie zacielenie slovenskej rozvojovej pomoci.

Slovensko si pripomenulo 10. rokov oficiálnej rozvojovej pomoci pod logom SlovakAid. Slovenské organizácie za tento čas pôsobili s rozvojovými a humanitárnym aktivitami v takmer 20 krajinách sveta. Cez SlovakAid pracovali na viac ako 400 projektoch v Keni, Afganistane, Južnom Sudáne, ale aj v Bielorusku, Tunisku, Srbsku, v Macedónsku a v ďalších krajinách.

Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka ide o úspešný príbeh toho, ako sa zo Slovenska, ktoré bolo prijímateľom medzinárodnej pomoci, stal jej poskytovateľ. „Máme unikátnu skúsenosť, ktorú môžeme zdieľať,“ povedal minister počas medzinárodnej konferencie 10 rokov pod logom SlovakAid zameranú na budúcnosť rozvojovej spolupráce. Dvojdňovú konferenciu (16. a 17. október) zorganizovala Nadácia Pontis spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí v Bratislave.

„Aj naša nadácia je tu vďaka tomu, že nám v minulosti pomohli zahraniční donori. Cez ich pomoc sa nám podarilo dávať prvé granty a rozbehnúť veľa organizácií občianskej spoločnosti. Je to náš dlh a záväzok pomáhať ostatným,“ hovorí Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Nadácia odovzdáva slovenské skúsenosti z procesu tranzície a poznatky z budovania občianskej spoločnosti či spolupráce s firmami v krajinách západného Balkánu, Východného partnerstva ako sú Bielorusko a Moldavsko, ale aj v Keni a v Tunisku.

Slovensko na začiatku podľa ministra Lajčáka rozmýšľalo, čo môže ponúknuť iné, než ostatné krajiny. „Zamerali sme sa na región, ktorý si dal európsku integráciu ako svoj dlhodobý cieľ,“ povedal počas konferencie. Prirodzeným nastavením priorít v súlade so slovenskou zahraničnou politikou bolo aj Srbsko. Po rozpade bývalej Juhoslávie vznikol štát Srbsko a Čierna hora, v roku 2006 si však Čierna zvolila cestu nezávislosti a osamostatnila sa, čím vzniklo Srbsko ako samostatný štát. Lajčák je rád, že Slovensko svojou trochou prispelo k tomu, že Srbsko dostalo pozvánku k  prístupovým rokovaniam s EÚ.

Budúcnosť SlovakAid v zahraničí

„Ak prídete do Nairobi, je veľmi pravdepodobné, že sociálne alebo zdravotné centrum, či škola, okolo ktorej pôjdete je postavená so slovenskou pomocou,“ vymenúva prioritné oblasti pomoci slovenskej rozvojovej pomoci v Afrike Miroslav Lajčák. Keňa je spolu s Južným Sudánom ďalšou programovou krajinou slovenskej ODA.

Minister vyzdvihol prácu slovenských lekárov, dobrovoľníkov a ľudí z mimovládnych organizácií, ktorí pomáhajú v Afrike. Ako prínosnú ju hodnotí aj kenská ministerka zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Amina C. Mohamed. Ocenila pomoc Slovenska, ktorá má podľa nej nielen politický, ale aj ekonomický rozmer., napríklad pomoc pri znižovaní nezamestnanosti mladých ľudí v Keni.

Jedným z projektov, ktorý realizuje aj Nadácia Pontis, je aj zvyšovanie počítačovej gramotnosti v juhovýchodnej Keni. Mladí ľudia tam majú obmedzený prístup k počítačovým zručnostiam, čo im zhoršuje možnosti uplatniť sa na trhu práce.

Projekt zaviedol na  vybraných školách v kraji Taita Taveta počítačové učebne. Cieľom je poskytnúť kvalitnejšie vzdelanie. Študenti majú vyškolených učiteľov, vďaka informačným technológiám a internetu získavajú viac študijných materiálov a zmierňuje sa aj výrazný nepomer počtu žiakov na jedného učiteľa v škole. Niektorí študenti spolupracujú s Obchodnou akadémiou v Leviciach a začali zakladať cvičné firmy, kde sa učia základom podnikania.

Partneri zo západného Balkánu slovenskú pomoc vítajú 

V krajinách ako je Srbsko a Čierna Hora sa v roku 2011 slovenská pomoc zmenila z podpory zmiernenia a rekonštrukcie na technickú asistenciu a prenos skúseností.

Slovensko pomáha Macedónsku okrem iného aj s prípravami na vlastnú budúcnosť donora, uviedol štátny tajomník pre európske záležitosti Macedónska Jovan Andonovski. Priestor pre rozvíjanie spolupráce vidí najmä v posilňovaní vzťahov v oblasti biznisu a občianskej spoločnosti. „Slovenská republika je jedným z kľúčových partnerov a jej praktická pomoc prevyšuje jej finančný objem,“ hodnotí Andonovski. Celkovo je podľa neho profil Slovenska ako donorskej krajiny v Macedónsku veľmi viditeľný.

Čierna Hora zase podľa podpredsedu čiernohorskej vlády Vujicu Lazovica oceňuje slovenskú expertnú podpora pri otváraní kapitol a tvorbe Akčného plánu pre prístupové kapitoly 22. a 23. Pripomenul tiež kľúčovú úlohu slovenskej diplomacie - Františka Lipku a Miroslava Lajčáka pri referende o nezávislosti Čiernej Hory v roku 2006.

„Slovensko pochopilo, že aj keď je malá krajina, je dostatočne silná, aby zavážila,“ hovorí prezidentka Belehradského fondu pre politickú excelentnosť Sonja Licht. Západný Balkán je podľa nej „najšťastnejší“ postkonfliktný región na svete. „Má šancu stať sa súčasťou najdôležitejšieho a najúspešnejšieho politického a mierového projektu v histórii ľudstva,“ povedala počas konferencie. Pripomenula tiež úlohu Slovenska v tzv. Bratislavskom procese, ktorý odštartoval mobilizáciu opozície a občianskej spoločnosti na sklonku Miloševičovej vlády.

Už budúci rok sa novou programovou krajinou SlovakAid, kam bude smerovať pomoc Slovenska, stane aj Moldavsko. Moldavsko sa osamostatnilo pri rozpade ZSSR v roku 1991. Vláda sa snaží o vstup do NATO a EÚ, akékoľvek nádej na realizáciu tohto plánu je však v blízkej dobe nepravdepodobná. Minister Lajčák avizuje zúženie teritoriálneho záberu a ešte lepšie tematické zacielenie slovenskej rozvojovej pomoci. Oceňuje to aj eurokomisár pre rozvojovú pomoc Andris Piebalgs, podľa ktorého jedinečnosť slovenskej skúsenosti spočíva v demokratickej transformácii, ekonomických reformách a v a budovaní štátu. Práve to môže Slovensko zúročiť najmä v politike Východného partnerstva.

Dvojdňová konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 10. výročia SlovakAid. Jej cieľom je stimulovať odborný dialóg medzi vládnym, mimovládnym, akademickým, súkromným sektorom a médiami odoterajších skúsenostiach abudúcom smerovaní programu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Odborníci zo Slovenska i zahranicia mali priestor na hľadanie inovatívnych myšlienok a nových vízií pre slovenskú rozvojovú agendu, s dôrazom na formulovanie výziev a príležitostí pre predsedníctvo Slovenskej republiky vRade EÚ vroku 2016.

16. október 2013

8:30     Registrácia
9:00     Slávnostné otvorenie a príhovory
            Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
            Andris Piebalgs, komisár EÚ pre rozvojovú spoluprácu

9:30     Diskusný panel 1: Slovensko a západný Balkán: Zdielanie tranzicnej skúsenosti
Štáty západného Balkánu sú dlhodobou prioritou Slovenska tak v zahraničnej politike, ako aj v rozvojovej spolupráci. Množstvo implementovaných projektov za uplynulých desať rokov potvrdzuje vzájomnú prospešnost partnerstiev medzi slovenskými a balkánskymi subjektmi. Slovensko svoju podporu zameriava na budovanie občianskej spoločnosti, integráciu do EÚ a medzinárodných organizácií, čerpanie predvstupových finančných nástrojov na implementáciu reforiem, regionálny rozvoj a infraštruktúru. Ako hodnotia význam slovenského transformacného a integračného know-how partneri z krajín západného Balkánu? O ktoré skúsenosti z prístupového procesu či formovania politík v povstupovej fáze je stále záujem? V čom sa geografická, kultúrna a historická blízkosť Slovenska a západného Balkánu stáva konkurenčnou výhodou Slovenska oproti iných donorom? A naopak, čo sa naučilo za desať rokov Slovensko? Aké strategické ciele si kladie na dalších 10 rokov rozvojovej spolupráce s týmto regiónom?

Moderuje: Pavol Demeš, German Marshall Fund of the U.S.
Diskutujú:  Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahranicných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Vujica Lazović, podpredseda vlády pre hospodársku politiku a finančný systém a minister pre informačnú spoločnosť a telekomunikácie Čiernej Hory, Jovan Andonovski, štátny tajomník pre európske záležitosti, Sekretariát pre európske záležitosti Úradu vlády Macedónska, Sonja Licht, prezidentka Belehradského fondu pre politickú výnimočnosť

10:30      Prestávka

11:00      Diskusný panel 2: Slovensko-africká rozvojová spolupráca: Minulosť a budúcnosť

Berúc do úvahy geografickú veľkosť a počet obyvateľov patrí Slovensko medzi menšie krajiny a prostriedky vyčlenené na rozvojovú spoluprácu sú relatívne skromné. Napriek tomu sa na zozname prijímateľských krajín oficiálnej rozvojovej spolupráce SR nachádza aj niekolko afrických krajín. V krajinách subsaharskej Afriky dlhodobo úspešne pôsobia slovenské mimovládne organizácie, súkromné spoločnosti ako aj akademické inštitúcie. Z prostriedkov SlovakAid boli v Keni, Južnom Sudáne i v ďalších krajinách podporené rozvojové projekty zamerané na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a rozvoj vidieka. V novembri 2012 zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi zo Slovenska a s kenskými partnermi Rozvojové fórum v Nairobi. Výsledky prieskumov verejnej mienky potvrdzujú podporu Slovákov pre zacielenie rozvojovej pomoci na riešenie problémov v Afrike. Prečo je spolupráca s partnermi v Afrike dôležitá pre obe strany? Ako ovplyvnia skúsenosti z minulosti víziu rozvojovej spolupráce SR v subsaharskej Afrike? Aký potenciál pre rozvojovú spoluprácu v Afrike majú slovenské vládne, mimovládne a podnikateľské subjekty? Ako vidia potenciál nových členských štátov EÚ ako donorov predstavitelia EÚ a OECD?

Moderuje: Maroš Čaučík, eRko Hnutie krestanských spoločenstiev detí

Diskutujúci: Andris Piebalgs, komisár EÚ pre rozvojovú spoluprácu, Amina C. Mohamed, ministerka zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Kenskej republiky, Peter Burian, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Serge Tomasi,  zástupca riaditeľa Direktoriátu OECD pre rozvojovú spoluprácu

12:30 Stretnutie s médiami

Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Andris Piebalgs, komisár EÚ pre rozvojovú spoluprácu, Nathalia Gherman, podpredsedníčka vlády a ministerka zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavskej republiky, Vujica Lazović, podpredseda vlády pre hospodársku politiku a finančný systém a minister pre informačnú spoločnosť a telekomunikácie Čiernej Hory, Amina C. Mohamed, ministerka zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Kenskej republiky, Jovan Andonovski, štátny tajomník pre európske záležitosti, Sekretariát pre európske záležitosti Úradu vlády Macedónska

13:00 Obed

14:30 Diskusný panel 3: Spolupráca s krajinami Východného partnerstva a spolocné hodnoty

Krátko pred novembrovým Vilniuským samitom sa vládni a mimovládni predstavitelia z krajín Východného partnerstva a Slovenska zamerajú na stručné zhodnotenie prínosov pôsobenia slovenských odborníkov v regióne. V prípade Moldavska sa sústredia na partnerstvo oboch krajín, význam slovenských skúseností predstaviteľov vládneho aj mimovládneho sektora pre dosahovanie pokroku Moldavska v oblasti politickej asociácie a ekonomickej integrácie do EÚ. V súvislosti s Bieloruskom sa budú venovať aj širšiemu kontextu, v rámci ktorého sú projekty ODA SRrealizované. Panelisti sa dotknú aj otázky širšej koordinácie s miestnymi štátnymi a neštátnymi aktérmi, predstaviteľmi medzinárodnej donorskej komunity a taktiež aj otázky využívania kapacít Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (o. i. mikrograntový program zastupiteľských úradov SR, program CETIR) pre dosiahnutie väčšieho dopadu ODA SR v cieľových krajinách.

Moderuje: Peter Hulényi, riaditeľ odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Diskutujúci: Nathalia Gherman, podpredsedníčka vlády a ministerka zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavskej republiky, Ľubomír Rehák, generálny riaditeľ politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Olga Stuzhinskaya, zakladateľka Kancelárie pre demokratické Bielorusko,  Alexander Duleba, riaditel Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

16:00 Čaša vína

Predstavenie knihy vydanej pri príležitosti 10. výročia SlovakAid

Ocenenia ľuďom, ktorí významnou mierou prispeli k rozvoju partnerských krajín ODA SR

 

 17. október 2013

9:00 Registrácia a ranná káva

9:30 Slávnostné otvorenie

        Peter Burian, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

        Vazil Hudák, štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky

        Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis

10:00 – 12:00 Diskusné panely 1 - 3

Diskusný panel 1: Západný Balkán a Východné partnerstvo: Je praktická rozvojová spolupráca najefektívnejšia?

Panel bude diskutovať o politikách a nástrojoch, pomocou ktorých krajiny strednej Európy zdieľajú svoju jedinečnú transformačnú a integračnú skúsenosť, pričom sa sústredí na krajiny západného Balkánu a východnej Európy. Keďže je verejná politika dôležitým nástrojom na prenos skúseností, panel sa pokúsi odpovedať, či slovenská oficiálna rozvojová pomoc venuje tomuto aspektu dostatočnú pozornosť. Panel sa tak pozrie na úlohu občiansko-spoločenských organizácií pri odovzdávaní rozvojovej pomoci a ponúkne príklad z Poľska. Taktiež bude analyzovať, či sú krajiny Vyšehradskej skupiny schopné ovplyvniť a usmerniť európsku rozvojovú politiku.

Moderuje: Stanislava Benická, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Diskutujúci: Balázs Jarábik, Pact, Central European Policy Institute, Karla Wursterová, Medzinárodný vyšehradský fond, Simon Lightfoot, Univerzita v Leeds, Katarzyna Zalas-Kaminska, Vroclavská univerzita

Diskusný panel 2: Demokracia a Južné susedstvo: Súčasný stav. Proces tranzície v Tunisku a Egypte.

Krajiny Južného susedstva prechádzajú bezprecedentnou politickou a socioekonomickou transformáciou. Slovensko reflektuje tieto procesy nasmerovaním svojej oficiálnej rozvojovej pomoci na podporu a skvalitnenie demokratickej tranzície v regióne. Panel bude diskutovať o súčasnom stave prebiehajúcej tranzície v Egypte a Tunisku, o úlohe rôznych aktérov pri realizácii zmien, o šanciach pre Slovensko a medzinárodné spoločenstvo pre udržanie procesu demokratizácie.

Moderuje: Tatiana Žilková, Nadácia Pontis

Diskutujúci: Shareef Ghoneim, Egyptské centrum pre podporu mimovládnych organizácií, Djordje Todorovic, Medzinárodný republikánsky inštitút Tunisko, Nicole Rowsell, Národný demokratický inštitút Tunisko

Diskusný panel 3: Podporné programy EÚ a demokratická asistencia – posun v paradigme?

Za posledné dve desaťročia si Európska únia plne uvedomila svoj potenciál globálneho hráča so zodpovednosťou za ochranu ľudských práv a za pomoc pri demokracii, mieri, stabilizácii, a teda za prispievanie k celkovému rastu prosperity a rozvoja. Bohužiaľ napriek úspešnému rozšíreniu je dosahovanie ďalších pokrokov stále ťažšie a výsledky sú čoraz nekonkrétnejšie. Pokiaľ sa nepodarí táto ambícia globálneho hráča naplniť aj hmatateľnými výsledkami, môže to mat nezvratné dopady. Panel sa pozrie na priority a štruktúru nových nástrojov EÚ ako sú navrhnuté vo Viacročnom finančnom rámci 2014 - 2020 z praktického pohľadu implementátorov aj prijímateľov.

Moderuje: Miriam Lexmann, Medzinárodný republikánsky inštitút

Diskutujúci: Andrea Ostheimer, Nadácia Konrad-Adenauer, Sandra Ceciarini, Rada európskych samospráv a regiónov, Alexander Jovanovski, Európsky politický inštitút

12:00 Obed

13:00 – 15:00 Diskusné panely 4 - 6

Diskusný panel 4: Západný Balkán a budúce možnosti pre rozvojovú spoluprácu

Slovenská oficiálna rozvojová spolupráca reflektuje priority slovenskej zahraničnej politiky, pričom zdôrazňuje špecifický prístup, ktorý berie do úvahy regionálne rozdiely západného Balkánu. Technická asistencia súčasným a budúcim kandidátskym krajinám EÚ je prioritou Slovenska v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci. Panelisti ponúknu svoj názor na úlohu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci v Srbsku a na to, či nadišiel čas, aby Slovensko svoj záujem od Srbska odklonilo. Bude sa taktiež diskutovať o budúcich možnostiach pre rozvojovú pomoc v regióne Kosovo. Panel sa zameria aj na to, či je slovenská skúsenosť s regionálnou politikou a s komponentom III Nástroja predvstupovej pomoci relevantná a prenosná pre Albánsko.

Moderuje: Andrea Cox, Nadácia Pontis

Diskutujúci: Bashkim Rrahmonaj a Majlinda Belegu, Univerzita “Haxhi Zeka” Peja, Kosovo, Jana Radakovic, Inštitút pre teritoriálny ekonomický rozvoj, Belehrad, Srbsko,  Dorian Jano, Európske hnutie Albánsko, Dmitry Mariassin, UNDP

Diskusný panel 5: Globálna firemná zodpovednosť: Ako môžu firmy prispieť k rozvoju?

Pretrvávajúce problémy svetovej ekonomiky presunuli pozornosť na súkromný sektor ako čoraz dôležitejší faktor v oblasti rozvojovej spolupráce. V dnešnej dobe má takmer každá firma stratégiu spoločenskej zodpovednosti. Je však potrebná väčšia transparentnosť obchodných operácií v rozvojových krajinách. Zároveň je populárnejší nový druh spoločnosti, ktoré sa nazývajú sociálne podniky a zahŕňajú sociálny a environmentálny rozmer v samotnom jadre svojho podnikania. Tento panel bude skúmať praktické nástroje a politiky, ktoré by mohli v rozvojových krajinách zvýšiť zapojenie súkromného sektora do environmentálne a sociálne prospešných oblastí.

Moderuje: Jakub Šimek, Nadácia Pontis

Diskutujúci: Allan Bussard, Nadácia Integra, Olga Memedovic, UNIDO, Jochen Steinhilber, Nadácia Friedrich-Ebert, Georg Schoen, Ashoka

Diskusný panel 6: Globálna univerzita: Akú úlohu hrá vzdelávanie v medzinárodnom rozvoji?

Panel je venovaný všetkým, ktorí majú záujem o diskusiu o úlohe vysokého školstva pri zvyšovaní solidarity spoločnosti a aktívneho zapojenia sa do riešenia problémov rozvoja v krajinách tzv. globálneho Juhu. Globálne (rozvojové) vzdelávanie má za ciel porozumieť tomu, ako sa nerovnosti medzi Severom a Juhom týkajú našej spoločnosti a môžu ovplyvniť život každého z nás, kto žijeme v relatívne prosperujúcom prostredí. Univerzity zohrávajú kľúčovú úlohu nielen ako inštitúcie, ktoré prinášajú poznatky o chudobe, porušovaní ľudských práv, rodovej nerovnosti, zhoršovaní životného prostredia a ďalších globálnych problémoch, ale sú aj kľúčovým faktorom pri výchove mladej angažovanej generácie. Iba globálne povedomie spolu s kompetenciami a inšpiráciou pre riešenie rozvojových problémov môžu dosiahnuť potrebné zmeny v rozvíjajúcich sa krajinách.

Moderuje: Michal Cenker, Nadácia Pontis

Diskutujúci: Dušan Ondrušek, PDCS, Cezary Koscielniak, Univerzita Adama Mickiewicza, Poznan, Zuzana Fialová, Platforma MVRO, Juraj Jančovič, Trnavská univerzita

15:00 Prestávka

15:30 Vyhodnotenie diskusných panelov

16:00 Odovzdanie diplomov víťazom esejistickej súťaže

Diplomy za ukončenie stáží na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve, Viedni a na Ministerstve zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky odovzdá Peter Hulényi, riaditeľ odboru humanitárnej a rozvojovej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej

 

Kongresová sála a Palugyayov palác

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2, Bratislava

Slovensko

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky