Kontakty

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.: (421 2) 5710 8111
fax: (421 2) 5710 8120
pontis@nadaciapontis.sk
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk      

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z.
o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 7.11.1997 
pod registračným číslom: 203/Na - 96/463

IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

číslo 2. bankového účtu: 4020036404/3100
číslo účtu vo formáte IBAN: SK57 3100 0000 0040 2003 6404
BIC/SWIFT: LUBASKBX
názov banky: SBERBANK Slovensko a.s.
adresa banky: Nám. SNP 11, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky