Lexpert, s.r.o.

Doplníme čoskoro. 

Spoločnosť ľudí dobrej vôle - Právne zastupovanie pri štyroch žalobách podaných občianskym združením proti MV SR vo veci nedodržania grantových zmlúv.

OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle - Právne zastupovanie OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle pri štyroch žalobách proti Ministerstvu vnútra SR vo veci nedodržania grantových zmlúv.

Združenie mladých Rómov - Nakoncipovanie zmluvy o prenájme pozemku a zastupoval Združenie mladých Rómov v komunikácii s prenajímateľom.

Združenie mladých Rómov - Príprava návrhu zmluvy o prenájme parcely pri komunitnom centre a právne zastupovanie organizácie v ďalšom dialógu s prenajímateľom, s cieľom uzavrieť predmetnú zmluvu.

OZ Barlička - Právna konzultácia ohľadom registrácie ochrannej známky na názov združenia, revízia zmlúv uzatváraných organizáciou z hľadiska ich súladu s platnou legislatívou.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky