Márton & Partner, s.r.o.

Názov advokátskej kancelárie: Márton & Partner, s.r.o.

Webstránkahttp://marton-partner.sk/ 

Think positive. Think §.“ V tomto duchu sa nesie filozofia advokátskej kancelárie Márton & Partner. Táto advokátska kancelária sa zameriava najmä na pracovnoprávne spory, no taktiež na pracovnoprávnu nesporovú agendu. Márton & Partner zastávajú názor, že právo a spravodlivosť patrí každému z nás. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa zapojili do programu Advokáti Pro Bono. Vďaka nemu sú schopní pomôcť aj ľuďom zo sociálne slabších vrstiev. Čo sa týka aspektov zodpovedného podnikania tejto spoločnosti, Márton & Partner kladie dôraz na spoločensky zodpovedné podnikanie zodpovedajúce príslušným ISO normám.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky