Márton & Partner, s.r.o.

Názov advokátskej kancelárie: Márton & Partner, s.r.o.

Webstránkahttp://marton-partner.sk/ 

Think positive. Think §.“ V tomto duchu sa nesie filozofia advokátskej kancelárie Márton & Partner. Táto advokátska kancelária sa zameriava najmä na pracovnoprávne spory, no taktiež na pracovnoprávnu nesporovú agendu. Márton & Partner zastávajú názor, že právo a spravodlivosť patrí každému z nás. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa zapojili do programu Advokáti Pro Bono. Vďaka nemu sú schopní pomôcť aj ľuďom zo sociálne slabších vrstiev. Čo sa týka aspektov zodpovedného podnikania tejto spoločnosti, Márton & Partner kladie dôraz na spoločensky zodpovedné podnikanie zodpovedajúce príslušným ISO normám.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

 

ADEL, o.z. - 1.  Vypracovanie manuálu pracovno-právnych povinností zamestnávateľa, vrátane poradenstva v oblasti                         zmluvných vzťahov.
                    2. Revízia zmluvy so zahraničnými partnermi organizácie a prípadné nakoncipovanie doplňujúceho                               dokumentu – tzv. internej dohody.

Študentská právna poradňa - Supervízia študentov na 2 prípadoch právnej pomoci fyzickým osobám vo veci zverenia detí do starostlivosti biologických rodičov a právneho nárokov matky na rôzne druhy finančných príspevkov pred a po pôrode.

Človek v tísni - Odvolanie sa na odobratie dietata z matkinej starostlivosti a podanie trestného oznámenia na otca, ktorý neoprávnene brani styku dieťaťa s matkou.

Brána do života - Zastupovanie klientky centra na súdnom pojednávaní vo veci sexuálneho zneužitia.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky