Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia

Vytvárame priestor na hľadanie inovatívnych myšlienok a nových príležitostí pre rozvojovú agendu.

Európsky rok rozvoja 2015 je pre rozvoj, ale aj medzinárodné spoločenstvo významným míľnikom, ktorý okrem iného prinesie aj dôležité politické diskusie o rozvojovej agende po roku 2015. Navyše, blížiace sa slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v druhej polovici 2016 otvára možnosti  na hlbšiu odbornú a akademickú diskusiu o význame demokracie, rozvoja a o globálnych problémoch. Zdieľanie a šírenie inovačných nápadov o globálnej zodpovednosti je kľúčom k našej spoločnej budúcnosti, pretože každý z nás sa môže zodpovedne správať a prispieť svojim spotrebiteľským, environmentálnym a sociálnym správaním k lepšej budúcnosti a pre všetkých ľudí v tomto svete.

Účasť na medzinárodnej konferencii Rozvoj a demokracia je jedinečnou príležitosťou na zdieľanie vedomostí, kreatívnych nápadov, skúseností, úspechov a neúspechov v oblasti rozvoja a inovácií prostredníctvom stretnutí, networkingu a diskusií s kľúčovými aktérmi v rozvoji.

Vzhľadom k tomu, že inovatívne riešenia a projekty sa môžu stať dlhodobými riešeniami problémov v rozvoji, hlavnou témou štvtého ročníka konferencie Rozvoj a demokracie sa stanú práve inovácie. Inovácie v rozvoji, občianska spoločnosť a jej úloha v demokracii, charita a miestny rozvoj budú niektoré z tém konferencie, ktorá prinesie nové spôsoby myslenia v rozvoji. Hostia konferencie budú mať príležitosť prezentovať svoje nápady, získať spätnú väzbu a preskúmať kreatívne riešenia problémov. Konferencia každoročne aktívne zapája širokú škálu zúčastnených strán a tým aktívne prispieva k cieľom Ministerstva zahraničných a európskych vecí Slovenské republiky v oficiálnej rozvojovej spolupráci posilnením spolupráce medzi verejným sektorom na jednej strane a neziskového sektora, akadémie a občianskej spoločnosti na strane druhej.


V prípade otázok ohľadom konferencie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich e-mailových adries:

simona.gembicka@nadaciapontis.sk

conference@nadaciapontis.sk 

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky