Konferencia 2012

Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila 3. mája 2012 v Bratislave pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom konferencie bolo, aby nastal dialóg medzi tými, ktorí rozhodujú o prioritách rozvojovej spolupráce a zástupcami mimovládnych organizácií, ktorí majú skúsenosti z terénu a vedia, čo ľudia v komunitách a partnerských organizáciách potrebujú.

„Na Slovensku je málo príležitostí, kedy sa môže stretnúť a diskutovať viacero aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce. Ide o zástupcov mimovládnych organizácií, akademikov, ale tiež zástupcov ministerstva zahraničných vecí,  ktoré rozhoduje o tom, aké sú priority Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce,“ hovorí Ivana Raslavská, programová riaditeľka Nadácie Pontis, ktorá konferenciu organizovala spolu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Záštitu nad konferenciou prevzalo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí. „Aktuálnym trendom je, že mnohí sa na rozvojovú spoluprácu nedívajú z ekonomického alebo sociálneho hľadiska, ale z pohľadu demokratického systému alebo podpory ľudských práv. Okrem nich je však dôležité aj transparentná politické rozhodovanie, ktoré vedie dlhodobo udržateľnému rozvoju v našich cieľových krajinách,“ dodáva.

Pozrite si video z konferencie Rozvoj a demokracia 2012

Na konferencii vystúpili mnohí experti a spíkri zo zahraničia. O tom ako zvyšovať podporu demokracie v rámci rozvojovej spolupráce diskutoval Geert Laporte z European Central for Development Policy Managment, Íňigo Macias Aymar z Barcelona Central for International Affairs a Zuzana Fialová, predsedníčka Platformy mimovládnych organizácií. O zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky v Európskej únii hovorila Nicoletta Merlo z Európskej komisie. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík zasa hovoril o úlohách zahraničnej politiky Slovenska v oblasti rozvojovej spolupráce.   

Konferencie sa zúčastnil aj  Danson Mwazo, kenský minister turizmu a poslanec kenského parlamentu, ktorý vidí v slovensko-kenskej spolupráce veľké možnosti. Vyzdvihol tiež pomoc Slovenska v oblasti rozvojovej spolupráce ako sú projekty zvyšovania počítačovej gramotnosti realizované Nadáciou Pontis a projekty v oblasti poľnohospodárstva.„Nechceme konkrétne produkty, ukážte nám, ako veci robiť. To všetko sú projekty, ktoré menia životy našich ľudí,“ dodal Danson Mwazo. Nadácia Pontis v Keni realizuje už druhý projekt zvyšovania počítačovej gramotnosti. Najnovšia počítačová učebňa pribudla na škole v dedine Marungu, ktorá bude slúžiť ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu kenských študentov a ich učitelia si počítačové zručnosti budú osvojovať aj na Slovensku. „Sme radi, že niektorí  naši študenti sú už dnes schopní vďaka počítačom a internetu schopní komunikovať so svojimi rovesníkmi zo Slovenska a sťahovať si učebné materiály aj vďaka internetu,“ dodal kenský minister.   

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila s finančnou podporou SlovakAid.

Prečítajte si zborník z konferencie Rozvoj a demokracia

 

 

 

 

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci.

Stiahnite si ho tu.

Cieľom konferencie je diskusia o nových prístupoch v medzinárodnej rozvojovej spolupráci a zváženie vhodných stratégií pre posilnenie socio-ekonomického rozvoja a podpory demokracie v menej rozvinutých krajinách. Slovenská vláda sa s cieľom zvýšenia dôsledkov svojej pomoci zaviazala, že sa bude zameriavať na menej odvetví, no na druhej strane sa bude viac orientovať na krajiny v najväčšej núdzi alebo tiež na tie, pri ktorých môže zužitkovať svoje skúsenosti z tranzície.Kongresová sála a Palugyayov palác

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2, Bratislava

Slovensko

Program konferencie ROZVOJ A DEMOKRACIA 2012

8:30 – 9:00     Registrácia 

9:00 – 10:05    Hlavná časť      Moderátor: Ľubomír Bajaník

 • Slovensko – rozvojový a demokratizačný hráč? (Video): Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis        
 • Slávnostné otvorenie: Silvia Miháliková, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
 • Zahraničná politika Slovenskej republiky a jej úloha v rozvoji: Peter Javorčík, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
 • Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: Agenda pre zmenu: Nicoletta Merlo, zástupkyňa vedúceho sekcie Politika a Koherencia, generálne riaditeľstvo pre rozvoj a spoluprácu, Európska komisia
 • Najlepšie praktiky v medzinárodnom rozvoji z kenskej perspektívy: Danson Mwazo, poslanec Národného zhromaždenia Kenskej republiky, minister turizmu

10:05 – 10:30     Diskusia 

 • Význam a perspektívy rozvojovej pomoci u európskych a mimoeurópskch prijímateľov (Video), Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu

10:45 – 11:00     Prestávka

11:00  12:00     Plenárna časť: Ako zvyšovať podporu demokracie v rámci rozvojovej spolupráce? 

                           Moderátor: Vladimír Bartovic

 Diskutujúci: 

 • Geert Laporte, zástupca riaditeľa ECDPM (European Centre for Development Policy Management)
 • Ivana Raslavská, programová riaditeľka Nadácie Pontis
 • Zuzana Fialová, predsedníčka Platformy mimovládnych rozvojových organizácií
 • Iñigo Macías Aymar 

12:15 – 13:15     Obed

13:15 – 14:30     Diskusné panely I. 

Diskusný panel č. 1 Ľudské práva v rozvoji

Diskutujúci:

 • Mgr. Kordian Kochanowicz – Prístup založený na ľudských právach a výzvy programovania rozvojovej spolupráce v nových členských štátoch
 • Mgr. Zsófia Farkas – Prístup založený na integrácii ľudských práv pre rozvojovú politiku v nových členských štátov

Moderátor: Michal Hrušík

Jazyk: Angličtina

Diskusný panel č. 2  Zdieľanie tranzičného know how na západnom Balkáne, v krajinách Východného partnerstva, na Strednom Východe a v Severnej Afrike

Diskutujúci:

 • Mgr. Balázs Szent-Iványi, PhD. – Podpora EÚ pre demokratickú vládu v krajinách Východného partnerstva: úloha tranzičných skúseností
 • nových členských štátov
 • Mgr. Katarzyna Cichos – Úloha interakcie štátu, občianskej spoločnosti a miestnej vlády v rozvoji
 • Mgr. Katarína Bajzíková, PhD. – Zdieľanie slovenských tranzičných skúseností s Južným susedstvom (slovensko-tuniská spolupráca)

Moderátorka: Andrea Cox

Jazyk: Angličtina

Diskusný panel č. 3 Rozvoj v kritickej teórii

Diskutujúci:

 • Mgr. Tomáš Profant – Treba dokazovať prítomnosť ideológie?
 • Mgr. Ondrej Gažovič – Rozvojová pomoc vo svetle postmoderny
 • Mgr. Martin Kubálek – Problémy vlastníctva vo fundamentoch západného liberalizmu

Moderátor: Michal Cenker

Jazyk: Slovenčina

14:30 – 14:45      Prestávka 

14:45 – 16:15     Diskusné panely II. 

Diskusný panel č. 4 Efektívnosť pomoci a súčasné trendy v politike Európskej rozvojovej spolupráce

Diskutujúci:

 • Mgr. Hana Konířová – Súčasné trendy v Európskej rozvojovej pomoci: Finančné nástroje vonkajšej pomoci EÚ a nová finančná perspektíva 2014 – 2020
 • Mgr. Zuzana Fialová, PhD. – Efektívnosť rozvojovej pomoci poskytovanej slovenskými mimovládnymi rozvojovými organizáciami
 • PhDr. Daniela Drobná, PhD. – Príspevok EÚ k MDG – je súčasný prístup dostatočne realistický a efektívny?
 • Mgr. Patryk Kugiel – Pridaná hodnota EÚ v Rozvojovej spolupráci: Sústredenie sa na regionálnu integráciu
 • Inigo Macias – Rozvojová spolupráca a nestabilné štáty

Moderátor: Michal Ščepán

Jazyk: Angličtina

Diskusný panel č. 5 Stratégie jednotlivých odvetví pri riešení zdravotných problémov v Keni

Diskutujúci:

 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. a PhDr. Lenka Jančovičová, PhD. – Stratégie riešenia podvýživy v Keni
 • PhDr. Lenka Jančovičová, PhD. a Mgr. Adéla Novotná – Vzdelávanie komunitných zdravotníckych pracovníkov v Keni v oblasti starostlivosti o matku a dieťa v Keni, v regióne Kwale
 • Doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. – Miera zaočkovania v Keni

Moderátor: Jakub Šimek

Jazyk: Slovenčina

Diskusný panel č. 6 Ako vyučovať rozvoj

Diskutujúci:

 • Mgr. Juraj Jančovič, PhD. – Prepojenie teórie s praxou v rozvoji
 • PhDr. et RNDr. Božena Baluchová, PhD. – Interdisciplinarita rozvojového vzdelávania na príklade rozvojovej problematiky a mediálnej tvorby

Moderátorka: Miroslava Furjelová

Jazyk: Slovenčina

16:15 - 17:00     Čaša vína

 • Vyhlasovanie výsledkov súťaže o najlepšiu esej 16:15 – 17:00
 • Slávnostné uzatvorenie konferencie: Karla Wursterová, riaditeľka odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci MZV SR

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky