Nadácia Allianz

Nadácia Allianz

Cieľom Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách.

Chceme aby boli cesty na Slovensku bezpečné

Od roku 2008 aktívne podporujeme bezpečnosť cestnej premávky. Snažíme sa prispievať k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie. Podporujeme výskum v oblasti dopravnej nehodovosti a pomáhame pri vytváraní dopravných predpisov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na našich cestách. Všetky aktivity realizujeme poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby, ako i podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti.

Podporujeme vedu a mladých ľudí

Od roku 2015 sa Nadácia Allianz orientuje aj na podporu projektov študentov prírodných vied. Cez program „Mladí vedci“ sa snaží zvýšiť záujem žiakov o prírodné vedy. Cieľom programu je podpora projektov určených pre deti základných a stredných škôl, ktoré vedú k záujmu učiť sa i nad rámec študijných povinností a zmysluplne dopĺňajú výučbu o inovatívne a motivujúce aktivity v podobe vedeckých krúžkov, workshopov, či súťaží. Nadácia podporila projekty z celého Slovenska v sume 80 480 eur.

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky