Nadačný fond Slovenských elektrární

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis funguje od roku 2011. V rámci neho spoločnosť podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí, ako aj na znižovanie emisií CO2 do ovzdušia. Slovenské elektrárne sa tradične venujú aj podpore ľudí bez domova a ich resocializácii, ako aj mladým talentom v oblasti vedy a techniky.

 

Pomáhame ľuďom bez domova začleniť sa

Slovenské elektrárne skrz program Energia pre život pomáhajú systémovo riešiť problematiku bezdomovectva. Zameriavajú sa predovšetkým na podporu aktivít, ktoré napomáhajú ku sociálnemu začleňovaniu a k obhajobe záujmov ľudí bez domova. Poskytujú strategickú podporu viacerým mimovládnym organizáciám, ktoré v tejto oblasti prinášajú nové podnety pre ďalšie smerovanie pomoci ľuďom bez domova na Slovensku. 

Prinášame dobré nápady v oblasti energetiky a vzdelávania

Grantový program Ekoobec podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí. Prinášajú financie na podporu aktivít  v obciach a mestečkách v okolí samotných elektrární. V roku 2014 týmto spôsobom obce modernizovali verejné osvetlenie, tohto roku pôjde o energetický audit budov. 

Každoročne, od založenia Nadačného fondu na sklonku roku 2011, je vyhlasovaná tiež výzva na udeľovanie malých grantov na výskumné projekty technicky nadaných stredoškolákov a vysokoškolákov.

Zamestnanecký grantový program Ukážte sa v dobrom svetle odštartovali v roku 2013. Program podporuje verejnoprospešné aktivity, do ktorých sa dobrovoľnícky zapájajú samotní zamestnanci Slovenských elektrárni.

V roku 2015 spúšťame druhý ročník Špeciálneho zamestnaneckého grantového programu so zámerom poskytnúť finančnú pomoc rodinám zamestnancov, ktoré sú v extrémne ťažkej sociálnej a životnej situácii. O podporu môžu žiadať deti zamestnancov, resp. ich zákonní zástupcovia na úhradu nákladov spojených so vzdelávaním.

Všetky aktivity spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární, člena skupiny Enel zastrešuje program Energia pre krajinu.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky