Naše knihy

Zrod zdráhavého inovátora

O titule:

Napriek tomu, že sa do medzinárodnej rozvojovej spolupráce každoročne investujú desiatky miliárd, niektoré z najsľubnejších a najvzrušujúcejších inovácií a podnikov vznikli náhodou. Mnohí z tých, čo sa na nich podieľali, sa nevydali do sveta s úmyslom niečo riešiť, a predsa vyriešili. Vitajte vo svete zdráhavého inovátora! 

„Táto významná a aktuálna kniha kniha umožňuje čitateľovi nahliadnuť do fungovania svetového sociálneho podnikania. Odporúčam ju ako nevyhnutnosť pre študentov, odborníkov, politikov a každého, kto má čo i len najmenší záujem zistiť, ako byť prospešným pre ľudstvo." Profesor Klaus Schwab, zakladateľ Svetového ekonomického fóra a spoluzakladateľ Schwabovej nadácie pre sociálne podnikanie 

„Kniha približuje živé a pútavé príbehy obyčajných ľudí, ktorí zasvätili život riešeniu problémov a nespravodlivosti, o akých sa ani len nenazdali, a zároveň objasňuje podstatu sociálnej inovácie. Je to inšpiratívna a nevyhnutná kniha pre každého, komu záleží na našom nedokonalom, chaotickom a krásnom svete a verí v jeho nespočetné možnosti."  Hannah Blochová, editorka misijných projektov, časopis National Geographic 

„Ken Banks, ktoreho kariéra odbočila od zahraničného bankovníctva a doviedla ho až k vytvoreniu brilantného komunikačného prostriedku pre Afriku, nás pozýva na výlet sociálnou inováciou. Zoznámime sa s desiatimi podnikateľmi, ktorí náhodou prišli na prevratné nápady - počnúc solárnym osvetlením pre pôrodnícke oddelenia v Afrike až k filmovým titulkom na podporu gramotnosti v Indii - a potom bojovali so všemožnými prekážkami, aby ich mohli uskutočniť. Inšpiratívne a poučné." Rory Cellan-Jones, BBC reportér pre technológie

Stiahni knihu tu

Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy II

O titule:

Cieľom rozvojového vzdelávania (a príbuzných vzdelávacích prístupov ako napr. globálne vzdelávanie) je dať ľuďom vhodné a adekvátne poznanie a zručnosti na to, aby svet vnímali v jeho komplexnej previazanosti a aby na základe tohto poznania robili informované rozhodnutia v prospech väčšej politickej spravodlivosti a prírodnej a hospodárskej udržateľnosti. Táto kniha prináša súbor niekoľkých tém, ktoré tvoria jadro problematiky rozvojového vzdelávania. Ako v predchádzajúcom vydaní, aj teraz obsahuje každá kapitola dve časti. V prvej polovici rozpracúva teoretickú a konceptuálnu rovinu danej témy. Predstaví základné otázky a aktuálne diskusie. V druhej časti sú uvedené učebné nástroje, ktoré možno použiť pri práci so študentmi. Mali by poslúžiť ako zdroj inšpirácie pri výučbe, nakoľko rozvojové vzdelávanie nie je len o zmene tém, ale najmä o zmene prístupu k vzdelávaniu. V duchu odkazu Paula Freireho – „otca“ globálneho a rozvojového vzdelávania táto kniha má prispieť k inkluzívnejšiemu a menej hierarchizujúcemu vzdelávaniu, ktoré bude informovať, ale zároveň aj zmocňovať k verejnej aktivite. Nepriamo tak môže prispieť aj k prinavráteniu spoločenskej role univerzity ako zdroja sociálnej inovácie a aktivizmu v prospech spravodlivejšieho sveta.

Stiahni knihu tu

Development education in theory and practice

O titule:

This publication has been produced to provide a new teaching resource for academics and educators active in the field of Development Education nad related disciplines. It covers twelve themes, each chapetr includes both a conceptual overview and a teaching methodology section. The conceptual overview introduces the topic, explores the key concepts, theories and current debates. The teaching methodology section offers educators a set of tools that could help them introduce the topic in both formal and non-formal settings.

 The resource has been produced withing the the framework of UNIDEV – Bridging the Gap Between Theory and Practice, a three-year project (2013 - 2016) funded by the European Commission and implemented by the Pontis Foundation in Slovakia, NGO Support Centre in Cyprus and Kimmage Development Studies Centre in Ireland.

Stiahni knihu tu

Zborník z konferencie Rozvoj a demokracia 2015

O titule:

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Rozvoj a demokracia: AKo myslieť na trvalo udžateľný rozvoj. Konferencia sa uskutočnila 19. októbra 2015 v Bratislave. 

Stiahni knihu tu

Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy (2. vydanie)

O titule:

Rozvojové vzdelávanie  učí k zodpovednosti za globálne spoločenstvo v rámci lokálnych pomerov každého jednotlivca. Jeho cieľom je teda dosiahnuť spoločenský rozvoj prostredníctvom plnohodnotnejšieho vzdelávania. Slovenský vzdelávací systém sa s týmto konceptom zatiaľ iba oboznamuje. Táto publikácia preto prináša súbor desiatich tém, ktoré tvoria jadro problematiky rozvojového vzdelávania. Okrem teoretického vymedzenia jednotlivých tém kniha obsahuje praktické postupy a cvičenia, ako tieto témy priblížiť študentom. Napriek tomu, že táto publikácia je určená predovšetkým pre vysoké školy, je vhodná aj pre vyššie ročníky stredných škôl.

Toto je druhé vydanie publikácie, ktoré vyšlo v roku 2014.

Obsah:

  • Zmysel a možnosti  rozvojového vzdelávania (Erich Mistrík)
  • Rozvojová a humanitárna pomoc (Ondrej Gažovič, Tomáš Profant)
  • Chudoba a nástroje boja proti chudobe (Martina Bolečeková)
  • Obchod, dlh a fair trade (Tomáš Profant)
  • Mierové vzdelávanie, vojenské konflikty a terorizmus (Eva Godovičová)
  • Efektívna komunikácia (Katarína Kurčíková)
  • Vzdelávanie o ľudských právach (Lucia Kamarášová)
  • Multikultúrne vzdelávanie (Katarína Kurčíková)
  • Životné prostredie a rozvoj v podmienkach 21. storočia (Mikuláš Černota)
  • Migrácia a rozvoj v globálnom kontexte (Michal Cenker)
Stiahni knihu tu

Zborník z konferencie Rozvoj a demokracia 2014

O titule:

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii "ROZVOJ A DEMOKRACIA. Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po roku 2015".

 

Stiahni knihu tu

Conference Booklet: A Vision of Development Cooperation for a Changing World 2013

O titule:

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii "Vision of Development Cooperation for a Changing World". Konferencia sa uskutočnila 16.-17. októbra 2013 v Bratislave.

Stiahni knihu tu

Obor a trpaslík. Slováci, Česi a perspektívy Afriky

O titule:

Kniha Obor a trpaslík od Juraja Mesíka je pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci venujú Afrike. Autor preukázal dlhoročné odborné skúsenosti z pôsobenia vo viacerých afrických krajinách a vytvoril tematicky hutný, no pútavý a „čítavý“ text. Široký tematický záber knihy reaguje napríklad aj na dôsledky potravinovej krízy a populačného rastu v Afrike, na kolonializmus či aktuálnu hospodársku spoluprácu s Čínou. Zároveň vysvetľuje, prečo niektoré problémy tohto regiónu pretrvávajú po desaťročia, ba až stáročia.
Otázky, ktoré  kniha ponúka, si musí položiť každý, komu nie je ľahostajný osud afrického kontinentu a chce vedieť viac aj o pôsobení Slovákov a Čechov v tomto prostredí.

O autorovi:

Juraj Mesík (1962) absolvoval gymnázium na Tajovského ulici v Banskej Bystrici a medicínu na Lekárskej fakulte UK v Martine. Od gymnaziálnych rokov bol aktívny v ekologickom hnutí. Počas revolúcie sa v roku 1989 stal poslancom Federálneho zhromaždenia, neskôr pôsobil ako riaditeľ odboru sociálnych súvislostí a poradca ministra vo Federálnom výbore pre životné prostredie v Prahe. Po rozbití republiky 10 rokov viedol Nadáciu Ekopolis – najväčšiu environmentálnu grantovú nadáciu na Slovensku. Od roku 2003 do roku 2008 pracoval ako starší špecialista pre sociálny rozvoj vo Svetovej banke vo Washingtone, kde neskôr pôsobil ako konzultant. V súčasnosti učí o globálnych problémoch na Palackého univerzite v Olomouci a na Univerzite Komenského v Bratislave. Je otcom troch synov.

Stiahni knihu tu

Giant and Dwarf. "New Europeans" and perspectives of Africa

O titule:

Juraj Mesík demonstrates his rich professional experience gained through work in several African countries and has produced an engaging and thorough book. Its wide thematic scope responds to consequences of the food crisis, peak oil and population growth in Africa, colonialism, problems of corruption and incompetence of African elites and the current economic cooperation of Africa and China.
This book raises questions which should be on the mind of anybody who takes an interest in the fate of the African continent and who wants to know more about Czech and Slovak development cooperation activities on this continent.

O autorovi:

Juraj Mesík (1962) was involved in ecological issues for many years; first as consultant for the then Czechoslovak Minister of the Environment and later as director of the Ecopolis Foundation. He worked for the World Bank in Washington from 2003 until 2008. Currently, he teaches about global problems and challenges at the Palacký University in the Czech Republic and at the Comenius University in Slovakia.

Stiahni knihu tu

Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové problémy rozvojových štúdií

O titule:

Mysli globálne, konaj lokálne je heslo, ktoré zdôrazňuje kľúčový význam individuálnej angažovanosti. Zároveň jasne ukazuje, že lokálny kontext nemožno oddeliť od globálneho. Základom je však rozumieť problémom spojeným s procesom globalizácie a medzinárodného rozvoja.
Táto kniha je výborným sprievodcom aktuálnymi rozvojovými témami. Je ideálna pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o príčinách nerovnosti medzi globálnym Severom a Juhom, no chcú hľadať aj ich riešenia.

O autorovi:

Gerard McCann je docentom európskych štúdií a geografie na St Mary's University College, na Queen's University v Belfaste. Bol riaditeľom Centra globálneho vzdelávania a v súčasnosti je riaditeľom projektu Globálna dimenzia vo vzdelávaní (Global Dimension in Education, SMUC) a koordinátorom viacerých partnerských iniciatív v spolupráci s kolegami v Nairobi (Keňa), Lusake (Zambia) a Betleheme (Palestína). Veľa publikoval na tému vzdelá-vania a rozvojovej politiky Európskej únie

Stephen McCloskey je riaditeľom mimovládnej rozvojovej organizácie Centrum globálneho vzdelávania (Centre for Global Education). Medzi jeho publikácie patrí Otázka východného Timoru: boj za nezávislosť od Indonézie (The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia), ktorú vydal v spolupráci s Paulom Hainsworthom (I. B. Tauris, 2000). Je takisto výkonným editorom Policy and Practice: A Development Education Review, prvého periodika o rozvojovom vzdelávaní vydávaného v Írsku.

Stiahni knihu tu

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky