Nominujte sa

Nominujte sa na ocenenie Generácia 3.0

Chodia deti a mladí ľudia, s ktorými pracujete do školy radi? Majú radi učenie a vzdelávanie? Vyplňte prihlasovací formulár nižšie a nominujte svoj projekt na cenu Generácia 3.0.

Kto sa môže prihlásiť

Na ocenenie Generácia 3.0 sa môžu nominovať základné školy, stredné školy, školské zariadenia, vysoké školy, mimovládne neziskové organizácie a iniciatívy venujúce sa vzdelávaniu. 

Prečo sa prihlásiť

 • Váš projekt dostaneme do pozornosti širokej i odbornej verejnosti.
 • Získate financie na rozvoj a šírenie do ďalších škôl či vzdelávacích inštitúcií.
 • Ponúkneme vám podporu od najlepších odborníkov z praxe v rôznych oblastiach.
 • Získate cenné know-how od kolegov z praxe, ktoré sa stretávajú s podobnými situáciami, ako vy.
 • Stanete sa súčasťou zmeny vo vzdelávaní na Slovensku.

Cenu Generácia 3.0 udelíme projektom, ktoré rozvíjajú: 

 • zvedavosť a radosť z objavovania, aktivizovanie mladých ľudí a prebúdzanie ich vlastného premýšľania, schopnosť celoživotne sa učiť;
 • inovatívnosť, kreativitu, originálnosť a experimentovanie;
 • sociálnu a emocionálnu inteligenciu, empatiu, súcit a úctu, schopnosť spolupráce, pomoci a solidarity;
 • kritické myslenie, čítanie s porozumením, schopnosť rozlišovať manipuláciu;
 • schopnosť komunikovať, štruktúrovať myšlienky, argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa;
 • líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivitu, občiansku angažovanosť a čestnosť;
 • globálne zručnosti nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete, pochopenie globálnych súvislostí, schopnosť tolerantnej a konštruktívnej medzikultúrnej komunikácie, schopnosť čeliť extrémizmu, ohľaduplnosť voči iným, svojmu okoliu a životnému prostrediu;
 • sebaovládanie, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj i zodpovednosť za svoje zdravie;
 • tvrdé zručnosti nevyhnutné pre úspešné fungovanie v dobe informatizácie a technologického rozvoja (jazyky, matematika, veda, technológie, strojopis, ale i remeselné zručnosti a podnikateľské zručnosti)
 • pripravenosť na prax cez skúšanie si práce, prepájanie s firmami;
 • umelecké vnímanie a prejavovanie sa.

Bližšie informácie o výzve nájdete v tomto dokumente.

Prihláste sa vyplnením nominačného hárku

Vaše otázky ohľadne nominácie radi zodpovieme na adrese generacia30@nadaciapontis.sk.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky