11. 12. 2018 Zodpovedné podnikanie

Accenture: 65% detí bude mať zamestnanie, ktoré dnes ešte neexistuje

Tím z Accenture prináša vďaka projektu S♥CODE zmenu v učení informatiky. Vďaka tomu získali aj ocenenie Via Bona Slovakia. Čo ich však čaká ďalej?

Medzi najzodpovednejšie firmy zo zodpovedných za rok 2017 patrí aj spoločnosť Accenture. Tá zvíťazila hneď v niekoľkých kategóriách. Jednou z nich sú Sociálne inovácie, kde získali ocenenie vďaka projektu zameranému na vyučovanie informatiky na slovenský školách, S♥CODE. V rozhovore nižšie si môžete prečítať o začiatkoch samotného projektu i o jeho budúcnosti, no tiež o tom, aký význam malo ocenenie Via Bona Slovakia pre firmu.

Čo pre vás znamenalo získanie ocenenia v kategórii Sociálne inovácie v rámci Via Bona Slovakia za rok 2017?

Ocenenie Via Bona je pre nás veľkou cťou a veľmi hodnotnou spätnou väzbou – potvrdením toho, že náš projekt dáva zmysel nielen nám, ale aj širšej komunite. Predstavuje pre nás záväzok v našich aktivitách pokračovať a rozširovať pôsobnosť školení učiteľov informatiky, ktoré v rámci neho organizujeme.

Získanie ocenenia nám pomohlo zviditeľniť projekt aj interne, vďaka čomu sa nám podarilo motivovať ďalších kolegov, aby sa zapojili priamo do projektu alebo do iných našich CSR aktivít. Navyše nám ocenenie pomohlo podporiť aj komunikáciu o projekte v rámci globálnej Accenture organizácie. Inšpirovali sme tak aj kolegov v iných krajinách, ktorí nás kontaktujú, aby sme s nimi zdieľali svoje skúsenosti.

Prečo ste sa rozhodli pre vytvorenie projektu S♥CODE?

Žijeme v digitálnom svete s nutnosťou rozvíjať digitálne zručnosti ako u dospelých, tak aj u detí. Podľa nedávneho prieskumu až 65% detí, ktoré dnes začínajú školskú dochádzku bude mať zamestnanie, ktoré dnes ešte neexistuje, ale vytvorí ho digitálna ekonomika. Pripravenosť detí reagovať na tieto zmeny, schopnosť nielen konzumovať, ale aj spoluvytvárať digitálne technológie, považujeme za jednu z kľúčových zručností, ktoré by si mali zo školy odniesť.

Nás projekt preto reaguje na komplikovanú situáciu ktorá v školstve vládne špeciálne pri výučbe informatiky: školám často chýbajú kvalifikovaní učitelia (musíme si uvedomiť, že v tomto predmete je najväčšia priepasť medzi možným zárobkom v škole a v komerčnej sfére), pre predmet neexistujú ucelené učebné materiály a zároveň to je predmet, ktorý musí flexibilne reagovať na rýchly rozvoj informačných technológií.

Čo bola najväčšia prekážka pri projekte S♥CODE, s ktorou ste sa stretli?

Náš projekt rástol postupne, od pilotného školenia v našej centrále v Bratislave, až po školenia po celkom Slovensku. Každá prekážka, ktorá sa vyskytla, ovplyvnila ďalšie smerovanie projektu, takže ju spätne vnímame ako prekonateľnú a ťažko by sme identifikovali najväčšiu z nich.

Z aktuálnych výziev za najväčšiu považujeme zladenie obsahu našich školení s oficiálnymi školskými osnovami a prípravu ešte detailnejších pedagogických materiálov pre učiteľov. Preto aktuálne intenzívne komunikujeme s odborníkmi z praxe a zapracovávame spätnú väzbu od učiteľov z minulých rokov. Našim cieľom je, aby obsah školenia a nástroje, ktoré učitelia od nás získajú, boli ešte jednoduchšie nimi aplikovateľné do výuky informatiky.

Ako vidíte budúcnosť projektu? Vytýčili ste si si už nejaké ďalšie ciele?

Po získaní ocenenia sme rozbehli spoluprácu s ďalšími technologickými firmami združenými v Business Leaders Forum, v rámci pracovnej skupiny pre Digitálne zručnosti. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme školenia aj za pomoci dobrovoľníkov z týchto firiem postupne priniesli do všetkých okresov Slovenska.

Školenia tiež chceme rozširovať obsahovo. Už na budúci rok by sme radi učiteľom priniesli prvé školenie pokročilejších konceptov programovania. Obsah naši tréneri aktuálne „pilotujú“ so skupinou dievčat tak, aby sme učiteľom priniesli už odskúšaný obsah so zohľadnenými postrehmi priamo z praxe.

Okrem toho naši dobrovoľníci intenzívne pracovali aj na preklade stránky Code.org z angličtiny do slovenčiny, keďže sme toto vyhodnotili ako nutnú podmienku na ďalšie rozšírenie praktického využívania nástrojov, ktoré táto stránka ponúka a ktoré učiteľom v rámci našich školení predstavujeme. Keďže obsah stránky je priebežne aktualizovaný, do prekladu bude potrebné investovať úsilie neustále, takže zapájame ďalších dobrovoľníkov.

Pridajte sa k víťazom Via Bona Slovakia. Viac informácií o aktuálnom ročníku nájdete tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram