13. 06. 2018 Zodpovedné podnikanie

Accenture podporuje rozvoj výchovných zručností rodičov

Spoločnosť pre svojich pracujúcich rodičov zorganizovala sériu prednášok s externým detským psychológom.

V mesiacoch marec-jún zorganizovala Rada rodičov spoločnosti Accenture sériu 3 prednášok s externým detským psychológom na témy blízke rodičovskej tematike – výchovné metódy 21. storočia, komunikácia medzi rodičmi a deťmi a partnerské spolužitie, jeho poslanie a zmysel. Prednášky sú súčasťou širšieho rámca aktivít zameraných na podporu pracujúcich rodičov, ktoré sú realizované vďaka aktívnej dobrovoľnej účasti zamestnancov pôsobiacich v Rade rodičov, za výraznej podpory vedenia spoločnosti. O zorganizované prednášky bol veľký záujem a mali veľmi pozitívnu odozvu v radoch zamestnancov.

Zároveň Accenture podporuje svoju rodičovskú komunitu aj ďalšími nástrojmi, od pracovnej flexibility zamestnancov (vo forme skráteného pracovného úväzku, flexibilnej pracovnej doby, práce z domova a iných), cez rodinne orientované benefity (napr. detský kútik na pracovisku s profesionálnou starostlivosťou, letné tábory, rodičovský bonus pri odchode na materskú dovolenku, bonus pri narodení dieťaťa, svadobný bonus, a iné) ako aj pravidelne organizované stretnutia rodičovskej komunity (stretnutie pre budúcich rodičov, stretnutie neaktívnych rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke, školenie prvej pomoci deťom a iné).

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram