01. 03. 2019 Transparentnosť

Fond pre transparentné Slovensko podporí 4 organizácie v boji za lepšie Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko aj tento rok podporí organizácie, ktoré dlhodobo presadzujú zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V rámci grantovej výzvy sme prijali 14 projektových žiadostí. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala 4 organizácie, ktorým prerozdelíme sumu 60 033 eur.

Zloženie hodnotiacej komisie bolo nasledovné :

  • Lenka Surotchak (Nadácia Pontis)
  • Eva Braxatorisová (program Advokáti Pro Bono)
  • Stanislav Čekovský (Anasoft)
  • Martin Slosiarik (FOCUS)
  • Miroslav Turza (TÜV SÜD Slovakia s.r.o.)
  • Branislav Závodský (Rádio Expres)

Prečítajte si viac o organizáciách, ktoré uspeli v grantovej výzve Fondu pre transparentné Slovensko 2019:

Slovensko.Digital: Red Flags 3.0 (15 600 €)
V poradí už tretí ročník projektu Red Flags má za cieľ identifikovať a tlačiť na odstránenie rizikových prvkov veľkých IT projektov verejnej správy. Podľa overenej metodiky plánujú aj v roku 2019 hodnotiť prípravnú fázu v približne 12 projektoch a prvé verejné obstarávania v približne 15 pokračujúcich projektoch. Organizácia bude naďalej spolupracovať s kľúčovými partnermi z verejnej správy a IT sféry, čo považuje za ďalší prostriedok v boji za väčšiu transparentnosť. Novinky o projektoch naďalej nájdete na stránke http://redflags.slovensko.digital, široká verejnosť sa o nich dozvie prostredníctvom médií.

Nadácia Zastavme korupciu: zIndex.sk: Analýza a hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek (15 522 €)
Analyzovať ako verejné inštitúcie na Slovensku zadávajú verejné zákazky a pomocou dát motivovať zadávateľov, aby postupovali transparentne, hospodárne a podľa najlepšej praxe. To sú hlavné ciele projektu Nadácie Zastavme korupciu. Pri realizácii projektu bude použitá metodika zIndexu, ktorý hodnotí zadávanie verejných zákaziek v Česku. Zamerať sa chce primárne na ministerstvá. NZK bude zároveň presadzovať zmeny, ktoré obmedzia príležitosti na korupciu, alebo na nehospodárne míňanie verejných zdrojov obstarávaní. zIndex bude po ukončení projektu pokračovať hodnotením štátnach firiem či samospráv.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Moderná štátna správa – profesionalizácia na miestnej úrovni (13 311 €)
Na problémy Slovenska s kvalitou štátnej správy dlhodobo upozorňujú európske inštitúcie ako Rada EÚ, OECD či Európska komisia. Závisí pritom najmä od výkonu štátnych zamestnancov, preto je ich kvalifikovanosť mimoriadne dôležitá. Projekt je zameraný na profesionalizáciu štátnej služby z pohľadu nových inštitútov zavedených zákonom o štátnej službe z roku 2017 na úrovni okresných úradov. Inštitút SGI doteraz zistil mnoho nedostatkov, napríklad pri nastavení výberových konaní, plánu vzdelávania či školení zamestnancov v štátnej správe. Predmetom výskumu bude komplexné zmapovanie implementácie krokov súvisiacich so zvyšovaním odbornosti štátnych zamestnancov, ale aj úpravou ich postavenia.

VIA IURIS: Pár krokov pre právny štát (15 600 €)
Via Iuris vníma voľby v roku 2020 ako príležitosť pre posilnenie právneho štátu. Podľa organizácie je na Slovensku silne narušený samotnými inštitúciami, ktoré by ich mali garantovať. Cieľom projektu je vytvorenie návrhov na systémové zmeny, ktoré pomôžu sfunkčneniu kľúčových inštitútov právneho štátu a obnovenie dôvery verejnosti. VI bude na návrhoch pracovať v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou. Identifikujú spoločne najslabšie miesta súdnictva, prokuratúry a ďalších oblastí, ktoré znemožňujú ich nezávislé a efektívne fungovanie. Pred voľbami budú pre návrhy hľadať podporu politických strán.

Podporujeme etiku a transparentnosť

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Fond tento zámer napĺňa podporou  organizácií a iniciatív, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.

Tieto organizácie a iniciatívy sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie, zvyšovania vymožiteľnosti práva a zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné pre ekonomický rozvoj krajiny.

Ďakujeme členským firmám za dlhodobé partnerstvo. Naďalej vás budeme informovať o výsledkoch podporených organizácii.

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram