29. 01. 2019 Zodpovedné podnikanie

Ktorých 45 firiem zabojuje o ocenenie Via Bona Slovakia 2018?

Do boja o ocenenie Via Bona Slovakia 2018 sa prihlásilo spolu 45 zodpovedných firiem v 7 kategóriách. O hlavné ceny Zodpovedná veľká firma a Zodpovedná malá/stredná firma malo záujem 13 firiem. Z ostatných kategórií sa najväčšej obľube tešil Dobrý partner komunity, do ktorej nám prišlo až 17 nominácií.

Zároveň si firmy nenechali ujsť ani špeciálne ceny, ktorými sú Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja, Dobre spravovaná firma a Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Dôkazom toho, že firmám záleží na udržateľnom rozvoji Slovenska je aj fakt, že práve k cene zameranej na SDGs (Sustainable Development Goals – Ciele udržateľného rozvoja) nám prišlo až 21 nominácií. Navyše, v spolupráci s denníkom SME udelíme opäť aj Cenu verejnosti, o ktorej rozhodnú čitatelia prostredníctvom online hlasovania.

Po zasadnutí nezávislých komisií zverejníme 18. februára 2019 mená tých, ktorí sa dostali do finále. Kto sa však stane absolútnym víťazom v jednotlivých kategóriách sa dozvieme 2. apríla 2019 počas slávnostného galavečera v Bratislave či v priamom prenose odvysielanom na Dvojke.

Zodpovedná veľká firma (8 nominácií)

→ Accenture
→ KOSIT a.s.
→Lidl Slovenská republika, v.o.s.
→ Nestlé Slovensko s.r.o.
→ SLOVNAFT, a.s.
→ Stredoslovenská energetika, a.s.
→ Tatry Mountain Resorts, a.s.
→ Volkswagen Slovakia

Zodpovedná malá/stredná firma (5 nominácií)

→ CURADEN Slovakia s.r.o.
→ DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.
→ GAMI5, s.r.o.
→ Letmo SK, s.r.o.
→ WEGA LH, s.r.o.

Zelená firma (9 nominácií)

→ 2SIS s.r.o. s projektom Zodpovednosť, vďaka ktorému prinášajú svojim zákazníkom prírodnú kozmetiku a navyše šetria planétu od ton odpadu, čím chránia životné prostredie.
→ CURADEN Slovakia s.r.o. s edukačným projektom Eko Alarm, ktorý učí školákov o dôležitosti triedenia odpadu prostredníctvom zberu použitých kefiek a ich recyklácie.
→ ecoheart, s.r.o. s projektom Green & Proud, ktorý spočíva vo vytváraní 100 % prírodných a ekologických produktov a následnej podpore rôznych neziskových projektov zo získanej sumy z ich predaja.
→ Javorina, výrobné družstvo s projektom Vraciame prírode to, čo sme si od nej požičali, ktorým sa snažia eliminovať plytvanie dreva vo výrobnom procese a zároveň za každého zákazníka vysádzajú na východe Slovenska strom.
→ METRO Cash & Carry SR s.r.o. s projektom Zero Waste METRO, ktorý šíri osvetu o udržateľnosti medzi zamestnancami, zákazníkmi a širokou verejnosťou. Robí tak osvojením si princípov Zero Waste, aktívnou spoluprácou s inými organizáciami venujúcim sa aj tejto téme či zavedením EKO produktov do predaja.
→ Nestlé Slovensko s.r.o. s projektom Súťaž Pre vodu, ktorá pomáha obciam a mestám riešiť akékoľvek problémy spojené s vodou, či už ide o povodne, sucho či využitie dažďovej vody.
→ noša s.r.o. s projektom nosha do školy | ekologická školská aktovka, ktorá je dôkazom toho, že aj prírodné materiály dokážu poskytnúť funkčnú alternatívu školskému sortimentu z nerecyklovateľných materiálov.
→ NOSENE s.r.o. s projektom Zmysluplná druhá šanca pre oblečenie s príbehom, prostredníctvom ktorého môžu zákazníci prispieť k udržateľnosti v módnom priemysle a zároveň tým podporujú týrané ženy na Slovensku.
→ Veolia s projektom Chránime biodiverzitu, s ktorým prispievajú k ochrane prírodnej rozmanitosti v priemyselných areáloch spoločnosti. Okrem toho sa sústreďujú na šírenie osvety v ekologických témach medzi žiakmi základných a stredných škôl.

Skvelý zamestnávateľ (9 nominácií)

→ Accenture s projektom Program duševného zdravia, prostredníctvom ktorého firma otvára témy prevencie a starostlivosti o duševné zdravie medzi svojimi zamestnancami, ktorým tiež poskytuje bezplatnú psychologickú podporu.
→ dm drogerie markt s projektom Iniciatíva dm spoločne podporujúcim projekty dobrovoľníctva medzi vlastnými zamestnancami.
→ GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. s projektom P4P: Prevencia pre zamestnancov a ich rodiny, ktorý poskytuje zamestnancom GSK bezplatný prístup k službám preventívnej zdravotnej starostlivosti.
→ KROS a.s. s projektom Šťastná firma, ktorý udržiava zdravú zamestnaneckú kultúru spoločnosti zameranú na spoluprácu, slobodu a dobrú atmosféru.
→ Lenovo s projektom Mesiac Diverzity a ERG skupiny Diversitas, ktoré ukazujú, že vo firme nie je dôležitá len rôznorodosť, ale aj inklúzia.
→ O2 Slovakia s projektom Mindpark – startup v prostredí firmy, s ktorým podporujú  rozvoj zamestnancov a ich kreativitu. Zamestnanci majú možnosť pracovať na niečom, čo rozvíja ich kreativitu a zlepšovať sa v činnostiach, ktoré nesúvisia s ich pracovnou náplňou.
→ SLOVNAFT, a.s. s projektom Športovo-relaxačné centrum Slovnaft RELAX, ktoré ponúka zamestnancom spoločnosti fitness centrum, wellness, masáže, kolkáreň či priestor vhodný na podujatia.
→ Swiss Re Management AG s projektom Buď pánom svojho času, s ktorým firma vyjadruje dôveru voči svojim zamestnancom a podporuje ich v koncepte, v ktorom preberajú plnú zodpovednosť za svoj pracovný čas a najvyššie etické štandardy.
→  Východoslovenská energetika Holding s projektom Zaži energiu, ktorý popularizuje medzi žiakmi základných škol svet techniky a fyziky. Touto formou sa snažia zvýšiť záujem medzi mladými o prácu v energetike.

Férový hráč na trhu (2 nominácií)

→ N Press, s.r.o. s projektom Vzdelávacie príručky pre školy Denníka N, ktoré dopĺňali slovenské vzdelávacie materiály o dôležité aktuálne spoločenské fenomény (konšpirácie, kritické myslenie…) s cieľom zorientovať v nich pedagógov i študentov.
→ Slovak Telekom s projektom V čom som iný ako ty – zodpovedne a s rešpektom ku každému zákazníkovi, ktorého cieľom je vytvorenie inkluzívneho prostredia pre svojich znevýhodnených klientov. Je založený na rovnocennom prístupe k zákazníkom, ktorí si vyžadujú osobitý prístup.

Dobrý partner komunity (17 nominácií)

→ Billa s.r.o. s projektom Podpora komunity nevidiacich a slabozrakých, pri ktorom sa sústreďujú na preventívne merania zraku v materských školách, nákupnú asistenciu pre slabozrakých a nevidiacich pri nákupe a finančnú pomoc na podporu výcvikových škôl, či podporu tréningov priestorovej orientácie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.
CLS Čavojský & Partners, s.r.o. s projektom Červený nos – pomoc s úsmevom, prostredníctvom ktorého ponúkajú pro bono právnu pomoc pre občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors.
→ Embraco Slovakia s projektom iNOVEum, ktorý podporuje rozvoj inovácií a lokálneho podnikateľského myslenia u mladých ľudí na Spiši.
GlobalLogic s projektom Akadémia SOVY – Rýchlejšia cesta do praxe, ktorým riešia nedostatok pracovnej sily v IT bezplatným vzdelávaním v danej oblasti.
Henkel Slovakia s projektom Ovplyvnime zajtrajšok, prostredníctvom ktorého podporujú dobrovoľnícke projekty svojich zamestnancov zamerané na obnovu miestnych škôl, podporu vzdelávacích projektov či rekreačné aktivity pre deti zo znevýhodneného prostredia a pod.
Jaguar Land Rover Slovakia s projektom Dobrovoľníctvo pre Nitru, vďaka ktorému dobrovoľníckymi aktivitami firma rozvíja región, v ktorom pôsobí.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group s programom Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom, prostredníctvom ktorého sa venujú rozvoju miestnych komunít cez vzdelávanie samospráv,  mapovanie potrieb detí a mladých ľudí a ich zapojenie do tvorby verejných politík.
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group s projektom Deti v bezpečí, prostredníctvom ktorého poisťovňa podporila bezpečný pohyb, prevenciu úrazov a vytváranie bezpečného prostredia v komunitách pre deti a mladých.
Lidl Slovenská republika, v.o.s. s projektom Lidl = Dobrý sused, vďaka ktorému podporujú komunity, v ktorých spoločnosť pôsobí. Takto firma pomohla komunitám vybudovať bezpečné detské ihriská a poskytla prostriedky pre zmodernizovanie škôl a pôrodníckych oddelení.
OCTAGO CORPORATION j.s.a. chce s projektom Rozhýb Svoju Školu podnietiť pohyb u mladých a poskytnúť im miesta, kde tento pohyb môžu vykonávať a tiež pomôcť budovať komunity či zaslúžiť sa o zdravšie Slovensko.
Slovak Telekom s projektom Hľadáme ďalší zmysel – od filantropie k systémovej zmene, v rámci ktorého dlhodobo a systematicky prinášajú pozitívne zmeny plné inovácií pre nepočujúce komunity s cieľom vytvoriť krajinu, kde ich hendikep nebude prekážkou v bežnom živote.
Stiga Slovakia s projektom Podporované zamestnávanie marginalizovaných Rómov, vďaka ktorému poskytuje nevyužitej pracovnej sile v regióne Spiša pracovné miesta.
Svet zdravia, a.s. s projektom Krajší deň – dobrovoľníci v nemocniciach, ktorým zaháňajú u pacientov pocity osamelosti a privádzajú ich vďaka rôznym spoločným aktivitám na iné myšlienky.
Swiss Re Management AG s projektom Community Days, ktorý poskytuje zamestnancom možnosť využiť deň na dobrovoľníctvo so zameraním na rôzne témy, od detí a seniorov po životné prostredie.
Veolia s programom Zamestnanecké granty, ktorý dáva zamestnancom možnosť podporiť rôzne dobročinné projekty, ktoré sami navrhnú a na ktorých sa sami podieľajú.
Východoslovenská energetika Holding a.s. s projektom Bezpečný domov pre každého, ktorého cieľom je poskytnúť domov tým, ktorí si ho nevedia zabezpečiť sami z dôvodu ich sociálneho postavenia a ďalších znevýhodnení.
Západoslovenská energetika, a.s. s programom Búrame bariéry, prostredníctvom ktorého podporujú organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí pre ľudí so znevýhodnením.

Sociálne inovácie (6 nominácií)

→ ČSOB s projektom Digitálna inteligencia, ktorý podporuje vzdelávanie zákazníkov v témach kybernetických hrozieb, čím sami dokážu zvýšiť bezpečnosť vlastných financií.
People Ecosystems s.r.o. so vzdelávacím programom Mini Tech MBA for Women, ktorý ponúka ženám možnosť byť súčasťou digitalizácie a IT, aj keď nemajú informatické vzdelanie.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. s projektom Samsung Tvoja šanca, ktorý pomáha deťom z rodín, ktoré si prešli komplikovanou životnou situáciou či iným znevýhodnením, rozvíjať svoj potenciál prostredníctvom systému vzdelávacích kurzov.
Slovnaft, a.s. s projektom Bratislavský bikesharing, ktorý spočíva v službe zdieľaných bicyklov s cieľom pozitívne prispieť k doprave v hlavnom meste i k životnému prostrediu.
T-Systems Slovakia s projektom Inovačné laboratórium (Innovlab), v ktorom sa spájajú technologické inovácie a túžba zlepšiť životné podmienky obyvateľov košického regiónu.
Volkswagen Slovakia s projektom up! city – projekt mestskej mobility, ktorým podporili používanie a zdieľanie dopravných prostriedkov, ktoré nezaťažujú životné prostredie v Bratislave.

Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja (21 nominácií)

→ Billa, s.r.o.
ČSOB
ecoheart, s.r.o.
Embraco Slovakia
GAMI5, s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
N Press, s.r.o.
→ 
Nestlé Slovensko, s.r.o.
NOSENE, s.r.o.
noša, s.r.o.
People Ecosystems, s.r.o.
→ 
Slovak Telekom s projektom V čom som iný ako ty – zodpovedne a s rešpektom ku každému zákazníkovi
Slovak Telekom s projektom Hľadáme ďalší zmysel – od filantropie k systémovej zmene
Stiga Slovakia
Swiss Re Management AG
Tatry mountain resorts, a.s.
T-Systems Slovakia
Volkswagen Slovakia
Východoslovenská energetika, a.s.

Dobre spravovaná firma (3 nominácie)

→ SLOVNAFT, a.s.
→ Stredoslovenská energetika, a.s.
→ Tatry mountain resorts, a.s.

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (3 nominácie)

→ Lenovo
Swiss Re Management AG
Východoslovenská energetika Holding

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/fe74ee5571be8ce3d4422a820b5910e1/5DCE7823/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66393187_143524580169989_6197700913115751997_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cb216a0e789b4e682655cc1a37e75a7a/5DB29F1A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65311414_350796512251044_426007230454821000_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/873a30e347cf283dcf943ab7b5fc1913/5DBEB0E4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/80afbecdddb29c4ce24bba4cad768e69/5DB874E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7832da0644fdae50c3b312c016e12ec8/5DC915D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8bf90ec2601353e7b86b2171d8cef4e0/5DCED812/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3107212f316b33feda18a1a3c1524b61/5D33682B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ebf534f3cab6322ac3d096f0bee7a427/5DB7D494/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62258966_616818295470943_3518485659806152501_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7ddaded5ef1b33aeac5cbfe448dffc59/5DE72A3F/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62527139_2194600100635800_3613212266893958668_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/518760064e475cb6044b8c5ce7b51a7c/5DE964F1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.838.838a/s640x640/62443287_1225791067589519_6009383599878338953_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/34d329296a9d4a8c4c26a7fae9f410e8/5DC89645/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62008064_208725723435146_7174959910609939690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c3fdcfd1858a9a15b335824261c07f4c/5DABBFD9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60921166_143790520074846_3443835114569287719_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net