22. 01. 2019 Transparentnosť

Nedajme si ústavný súd

Ústavný súd je mnohokrát poslednou „záchrannou brzdou“ demokracie a ochrany základných ľudských práv a slobôd. Je nielen strážcom a ochrancom slabších a bezmocných pred svojvôľou parlamentu, ale je rovnako dôležitou súčasťou rovnováhy štátnej moci. Od nezávislosti a spravodlivosti tohto súdu a jeho sudcov sa odvíja charakter právneho štátu u nás. Sudcovia a sudkyne tohto súdu sú jeho dušou. Oni mu dávajú charakter. Vyzývame poslancov Národnej rady na zodpovedný prístup k voľbe sudcov Ústavného súdu.

Výzva občianskych iniciatív a zástupcov občianskej spoločnosti pre poslankyne a poslancov

K výzve pre poslankyne a poslancov, aby kandidátov na Ústavný súd podrobili dôkladnému vypočutiu, sudcov volili verejne a z kandidátov, ktorí spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá bez politických dohôd, sa môžete pridať aj vy: http://nedajmesiustavnysud.sk/

Výzva podnikateľských združení na zodpovedný prístup k voľbe sudcov Ústavného súdu

K výzve sa pridali aj združenia Business Leaders Forum a Fond pre transparentné Slovensko. Text je dostupný na stiahnutie na http://www.amcham.sk/news/272966_businesses-need-a-functional-constitutional-court 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram