O nás

Poslanie

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis vznikol v marci 2013. Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov a podporou projektov v oblastiach kvality života komunity, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, zdravia, sociálnej pomoci a dobrovoľníctva. Fond podporuje systematicky organizáciu CEEV Živica s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia, vzdelávania o ňom a šírenia povedomia o tejto problematike.

Programová stratégia

CEEV Živica

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis podporuje O.Z Živica, ktorej sa podarilo priniesť do Bratislavy a do Zvolena úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí. Nadačný fond dm drogerie markt podporuje projekt Zelená škola. Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 284 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Ďalším podporeným projektom cez Nadačný fond dm drogerie markt je projekt Mestské včely. Zmyslom projektu Mestské včely je umožniť verejnosti a školám aktívne sa zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov a súvisiacich tém zodpovednej spotreby, ako je starostlivosť o pôdu, ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov priamo v mieste ich bydliska. Mestské úle umiestnené v piatich mestách Slovenska popularizujú včelárenie a otvárajú ho pre širokú skupinu záujemcov z radov verejnosti aj škôl. Ukážkovými opatreniami na verejnom priestranstve vo vybraných mestách ponúkame inšpiráciu pre širokú verejnosť aj iné samosprávy.

Fond pre transparentné Slovensko

Od roku 2014 je spoločnosť dm drogerie markt firemným partnerom Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis. Zapojené firmy trápi beztrestnosť korupčného správania a nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku. Fond v roku 2015 prerozdelil 95-tisíc eur medzi päť mimovládnych organizácií, ktoré odhaľujú prípady korupcie a zneužitia právomocí, bojujú za zvýšenie transparentnosti a rovnosť príležitostí na trhu. Ide o jediný fond svojho druhu, do ktorého prispieva stále viac významných firiem na Slovensku.  

Chceme si pomáhať

Spoločnosť dm drogerie markt motivuje svojich zamestnancov, aby vnímali tých, ktorí pociťujú vážnu sociálnu alebo zdravotnú núdzu. Práve vďaka odporučeniu jej zamestnancov boli cez Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis začiatkom roka podporené konkrétne rodiny a jednotlivci. 

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis vznikol ako reakcia na potrebu využitia prostriedkov z asignovanej dane na filantropické účely a aby tak sami zamestnanci mohli rozhodovať o tom, kam budú tieto peniaze adresované. V roku 2013 fond odštartoval nový filantropický program „Chceme si pomáhať“. Prostriedky vyčlenené na tento grantový program sú určené pre zamestnanca, jeho rodinu a ďalších ľudí v blízkom okolí, ktorí sú vážne chorí alebo inak zdravotne či sociálne znevýhodnení a potrebujú finančné prostriedky na vyriešenie zložitej situácie.Ukázalo sa, že aj menšia finančná podpora v hodnote 500 eur môže ľuďom na Slovensku pomôcť v ich ťažkej životnej situácii. Príkladom je aj rodina 10-ročného Adama z Budmeríc, ktorá pre syna potrebuje zakúpiť špeciálny prístroj na výrobu elektrickej energie. „Chlapec má problémy s dýchaním a musí byť napojený na umelý prísun kyslíka. V prípade výpadku elektriny tak rodina predíde ďalším vážnym zdravotným problémom, ktoré by mohli u syna nastať,“ vysvetľuje pediatrička Marta Špániková, jedna z členov hodnotiacej komisie. 

dm drogerie markt

dm drogerie markt patrí k najväčším spoločnostiam strednej a východnej Európy, ktoré sa zaoberajú predajom drogériového tovaru. Prvá predajňa na Slovensku bola otvorená v roku 1995 v Bratislave. V súčasnosti má na Slovensku 139 predajní. Centrála spoločnosti na Slovensku sa nachádza v Bratislave a nový centrálny sklad sa v súčasnosti nachádza v logistickom parku firmy Prologis v Senci. 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky