O programe

3 x Pro Bono

Prostredníctvom našich Pro Bono aktivít zapájame profesionálov z firiem do riešenia spoločenských problémov formou expertného dobrovoľníctva smerovaného mimovládnym organizáciám a školám.

Veríme, že ak chceme žiť v dobrej krajine, potrebujeme silné neziskové organizácie, aktívnych občanov a spolupracujúcich nositeľov pozitívnej zmeny, aby sme mohli riešiť dôležité spoločenské problémy.

Väčšina neziskových organizácií však nemá prístup k profesionálnym službám v oblasti komunikácie, marketingu, IT, manažmentu, ľudských zdrojov, či práva, ktoré potrebujú pre efektívnejšie napĺňanie svojho poslania.

Zároveň rastie počet firiem a ľudí, ktorí chcú využiť to, v čom sú dobrí, na zmysluplné projekty, ktoré prinášajú pozitívne zmeny.

Preto prepájame tieto dva svety a sprostredkúvame neziskovým organizáciám profesionálne pro bono služby vo forme krátkodobých (pro bono maratón) i dlhodobých (servisné granty) projektov.

Viac o našich aktivitách si môžete prečítať TU.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky