Partneri

Inštitucionálni partneri 

 

 

 

Program Hlavy pomáhajú bol podporený v rámci projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov, ktorý bol podporený sumou 45 399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie. Tento Fond je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 a jeho správcom je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky