Podpora zamestnanosti

Pomáhame ľuďom sa zamestnať

Accenture aj v rámci inej priamej podpory udeľuje granty najmä pre neziskové organizácie, ktoré výrazne prispievajú k zvyšovaniu zručnosti ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce.

Liga za ľudské práva

Pomoc našli žiadatelia o azyl, ktorí majú na Slovensku sťažené podmienky tým, že im často chýbajú potrebné doklady o dosiahnutom vzdelaní, alebo potrebujú zlepšiť slovenčinu. Ďalšou prekážkou je to, že nemôžu byť zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, ale iba na trvalý pracovný pomer, čo je tiež obmedzujúce pri hľadaní si práce. Prostredníctvom rekvalifikačných kurzov, alebo výučby slovenčiny pomohla Liga za ľudské práva žiadateľom o azyl na Slovensku k nájdeniu si práce.

INESS

Viac ako 1/3 mladých ľudí je na Slovensku nezamestnaných. Inštitút ekonomických a spoločenských analýza sa rozhodol riešiť túto situáciu cez zlepšenie vedomostí mladých ľudí o podnikaní. Ako napísať podnikateľský plán, aké sú možnosti financovania vlastného startupu, ako robiť marketing, čo je to zdravá firma, sú zručnosti, ktoré sa naučia mladí začínajúci podnikatelia počas podnikateľského kempu. Výsledkom bol rozpracovaný konkrétny podnikateľský nápad, ktorý budú mladí ľudia realizovať.

Dom na polceste

Mladý človek, ktorý práve vyšiel z detského domova a žije v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti má veľmi malé šance na to, aby si našiel hneď prácu alebo aby sa osamostatnil a dokázal samostatne žiť. Problémy týchto mladých ľudí rieši Dom na polceste, ktorý im poskytuje možnosť získať pracovné zručnosti. Vznikla napríklad malá profesionálna kuchyňa, v ktorej budú variť pre okolité ubytovacie zariadenia a stravovacie služby vo Veľkom Slavkove.

Teach for Slovakia

Program Teach for Slovakia zapája najlepších absolventov univerzít, aby išli na 2 roky žiť do sociálne znevýhodnených komunít a venovať sa vzdelávaniu detí v roli učiteľa.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky