Podporovateľ dobrovoľníctva

Podporovateľ dobrovoľníctva

Za podporu dobrovoľníctva zamestnancov a pro bono služieb.

Firmy môžu podporovať svoje okolie nielen finančne, ale aj venovaním času, zručností a vedomostí svojich zamestnancov. Cena Podporovateľ dobrovoľníctva sa zameriava práve na takúto angažovanosť firmy a inšpirovanie zamestnancov pomáhať iným. Hodnotia sa najmä aktivity uskutočnené v roku 2015. V tejto kategórii oceňujeme:

  • firmou iniciované a organizované zapájanie zamestnancov, ako sú komunitné dobrovoľnícke podujatia v pracovnom i voľnom čase (manuálneho charakteru či aktívne trávenie času s klientmi  neziskoviek), organizovanie charitatívnych bazárov, zbierok, zážitkových aktivít;
  • poskytovanie bezplatných pro bono služieb neziskovým organizáciám alebo ich klientom, ktoré súvisia s predmetom činnosti firmy či odbornými zručnosťami zamestnancov ako napr. právne, HR, daňové či strategické poradenstvo, IT a technologické riešenia, PR a marketingová podpora;  
  • venovanie zručností a vedomostí zamestnancov v prospech neziskoviek, ako členstvo v správnych a dozorných radách neziskoviek;
  • podporu dobrovoľníckych aktivít zamestnancov cez zamestnanecké grantové programy, matching (znásobenie) darov zamestnancov na dobrú vec;
  • premyslený prístup, ktorý vedie k reálnemu dopadu na okolie alebo spoločnosť v rámci danej témy alebo cieľovej skupiny, sledovanie a vyhodnocovanie tohto dopadu a snaha o jeho udržateľnosť, ak je to potrebné;
  • výšku a formy podpory vzhľadom k veľkosti firmy.

Komisia sa môže rozhodnúť udeliť v tejto kategórii dve ocenenia – pre veľkú firmu a malú/strednú firmu.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky