Naše Mesto

Viac ako 6000 dobrovoľníkov v mestách pomáha meniť svoje okolie k lepšiemu. Zapoj sa aj ty.

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, počas ktorého dobrovoľníci budú pomáhať v 14 mestách na Slovensku, sa tento rok uskutoční v piatok a v sobotu 11. až 13. júna. Do Nášho Mesta sa zapojí viac ako 6000 dobrovoľníkov z firiem i z radov verejnosti - manažéri, úradníci, zamestnanci pracujúci vo výrobe, IT ľudia, či úradníci z miest, ktorí budú pomáhať pri stovkách rôznych aktivít skrášľovať verejný priestor, parky, detské ihriská,  areály škôl a škôlok. Spoločne budú čistiť rieky, obnovovať hradné zrúcaniny a budú sa venovať seniorom či zdravotne znevýhodneným ľuďom.

Súčasťou Nášho Mesta bude aj PRO BONO maratón, ktorý sa uskutoční už vo štvrtok 10. júna. Počas neho budú dobrovoľníci z firiem, advokáti a kreatívci reklamných a komunikačných agentúr bezplatne pomáhať neziskovým organizáciám. 

Termín konania Čas konania Miesto konania
11. jún 2015 09:00 hod. Bratislava
12. jún 2015 09:00 hod. Bratislava, Galanta, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Pezinok, Trnava, Žilina, SNV, Košice, Poprad
13. jún 2015 09:00 hod. Bratislava, Galanta, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Pezinok, Trnava, Žilina, SNV, Košice, Poprad
Chcem sa zúčastniť

Zapojte aj vašu firmu do podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, ktoré je najväčšie nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Čo vám Naše Mesto prinesie

 • vašu firmu bude vnímať okolie ako dobrého suseda, ktorý je zodpovedný voči komunite
 • vaša firma efektívne investuje do komunity–  vaši dobrovoľníci pomôžu presne tam, kde je pomoc potrebná
 • pri práci v neštandardnej situácii ľudia rozvíjajú schopnosť komunikovať, tvoriť, riadiť, riešiť krízové situácie a efektívne spolupracovať v tíme
 • vaši zamestnanci budú mať z aktívnej pomoci druhým radosť a dobrovoľníctvo im prinesie pocit uspokojenia, zmyslu a sebarealizácie
 • zamestnanci sú často hrdí na zamestnávateľa, ktorý im dá možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít
 • firma mobilizuje miestne zdroje a má možnosť byť súčasťou pozitívnej zmeny v spoločnosti.

Vašu firmu môžete prihlásiť vyplnením registračného formulára na tejto stránke. Vyplnením sa firmy zaväzujú k úhrade poplatku podľa dole uvedenej tabuľky. Členovia skupiny Engage neplatia poplatok za prvých 30 prihlásených dobrovoľníkov. Pri úhrade poplatku formou faktúry je potrebné pripočítať 20% DPH.

Prečo hradíte účastnícky poplatok?

Poplatok slúži na zabezpečenie podujatia:

 • výber neziskoviek a dobrovoľníckych aktivít
 • granty pre neziskovky na nákup potrieb pre dobrovoľníkov: farby, štetce, náradie, sadenice a pod.
 • workshop pre neziskovky ako pracovať s dobrovoľníkmi
 • workshop pre firemných koordinátorov ako získať dobrovoľníkov a ako bude Naše Mesto prebiehať
 • plagáty, bannery, diplomy a ďalšie komunikačné nosiče
 • on-line systém prihlasovania dobrovoľníkov a výberu aktivít
 • jednotné tričká pre dobrovoľníkov
 • fotodokumentácia
 • manažment, logistika a monitoring podujatia
 • komunikáciu s vedením miest, v ktorých sa Naše Mesto koná

Členovia skupiny Engage neplatia poplatok za prvých 30 zapojených dobrovoľníkov. Pri úhrade poplatku formou faktúry je potrebné pripočítať 20% DPH.

 Organizačné zázemie

Podujatie organizuje Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. Nadácia Pontis je zodpovedná za celú organizáciu podujatia (pozri bližšie body A. – M. tejto prihlášky). Nadácia Pontis zverejní na začiatku mája na stránke www.nasemesto.sk podrobný rozpis aktivít, na ktoré sa môžu firemní dobrovoľníci hlásiť.

Komunikácia podujatia

Nadácia Pontis zabezpečuje propagáciu podujatia, tlačové správy a komunikáciu s médiami – národnými aj regionálnymi. Zapojené firmy využívajú pri komunikácii podujatia logo Naše Mesto, bannery, prípadne iné propagačné materiály Naše Mesto. Na webe a v médiách komunikujú Naše Mesto ako podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré organizuje Nadácia Pontis a skupina firiem Engage.

Čaká vás maliarsky happening či záchrana slovenských hradov. Vďaka vám budú v mestách upravené verejné priestranstvá a opravené lavičky. Deti sa budú hrať na bezpečnejších preliezkach. Seniori a mladí znevýhodnení pôjdu s dobrovoľníkmi na výlet. Ľudia v neziskovkách od vás získajú zručnosti, ktoré im pomôžu robiť svoju prácu lepšie.

Aktivity každoročne organizujú neziskovky, školy, škôlky, miestne inštitúcie, ale aj dobrovoľníci. Organizátori získavajú na nákup nevyhnutného materiálu a náradia pre dobrovoľníkov menší grant od Nadácie Pontis

Podujatie sa bude konať v týchto mestách: Bratislava, Galanta, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Pezinok, Trnava, Žilina, Spišská Nová Ves, Košice, Poprad, Liptovský Hrádok, Partizánske, Prievidza (ďalšie mestá môžu pribudnúť)

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky