Právne aspekty vedenia neziskovej organizácie

Po lete sme si pre vás pripravili tréning o tom, ako (s)právne viesť neziskovú organizáciu.

Tréning sa bude venovať základným otázkam napríklad v téme ochrany osobných údajov, podnikaní v neziskovom sektore, práve duševného vlastníctva, pracovnoprávnej zodpovednosti, zákone o dobrovoľníctve,...

Základné informácie: 

Dátum: štvrtok, 28. september 2017
Čas: 9:00 – 16:00
Miesto: Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Prosím, prineste si občianske preukazy.
Školitelia: Mgr. Gabriela Hornáčková a Mgr. Peter Janiga
Kapacita: 25 miest

V prípade záujmu kliknite tu a vyplňte registračný formulár.  Čas však máte len do 15. septembra 2017! 

Školitelia z právneho oddelenia firmy Metlife sa na základe vašej spätnej väzby z minulého roka pripravia, aby vám priblížili praktické právne rady a skúsenosti na mieru pre neziskový sektor.  Na čo všetko môžete počas fungovania vášho občianskeho združenia naraziť a s čím môžete už vopred počítať pri vedení neziskovej organizácie. 

Program sa vyskladá na základe otázok z prihlasovacieho formulára.

Profil školiteľa

Mgr. Gabriela Hornáčková pracovala od roku 2012 na oddelení pohľadávok v advokátskej kancelárii SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., kde sa zaoberala najmä vymáhaním pohľadávok, ktoré vznikli z obchodných alebo spotrebiteľských vzťahov. Zároveň od roku 2014 spolupracovala so správcami konkurznej podstaty Mgr. Marekom Benkom, LLM. a JUDr. Alexandrom Kasatkinom, LLM. Neskôr pracovala v advokátskej kancelárii Weis & partners, s.r.o., kde okrem iného pomáhala pri riešení spotrebiteľských sporov klientom občianskeho združenia Občan v núdzi a aktívne sa zapájala do procesu oddlžovania klientov neziskovej organizácie Proti prúdu.V súčastnosti pracuje na právnom oddelení spoločnosti Metlife.

Mgr. Peter Janiga začal pracovnú kariéru v KPMG, kde sa venoval daňovému a právnemu poradenstvu pre medzinárodných klientov na Slovensku. V súčasnosti pracuje ako firemný právnik v poistovni MetLife, kde má na starosti právnu podporu spoločnosti a dočasne aj vedenie právneho oddelenia. Niekoľko rokov sa aktívne venuje pro bono poradenstvu pre neziskový sektor, vrátane otázok ich zakladania, vnútornej organizácie, zmluvných vzťahov, pracovnoprávnej oblasti, ako aj ochrane osobných údajov. Je držiteľom ocenenia ACC Corporate Pro Bono Award za rok 2016, ktoré celosvetovo udeľuje medzinarodné združenie firemných právnikov (Association of Corporate Counsel) za dobrovoľnícku pomoc pre neziskový sektor a ľudí v núdzi.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Pro Bono partner tohto školenia

Organizátor aktivity Tréningy Pro Bono

 

Partneri aktivity Tréningy Pro Bono

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky