Seminár o expertnom dobrovoľníctve

Praktické rady, tipy a príklady dobrej praxe z domova a zo zahraničia aj pre vašu firmu.

Ako vo firme rozbehnúť program dobrovoľníctva pro bono? Je rozdiel medzi právnou úpravou pomáhania „hlavou“ a manuálneho dobrovoľníctva? Čo môže odovzdávanie skúseností neziskovkám a dobročinným projektom priniesť vašim zamestnancom? Praktické rady, tipy a aj príklady dobrej praxe z domova i zo zahraničia na seminári Business Leaders Forum, ktorý je bezplatne otvorený všetkým firmám.

KEDY: 09.00 - 12.30, 15. marec 2017 
KDE: SLSP, Tomášikova 48, Bratislava- Nové mesto
VSTUPNÉ: ZDARMA, nutná je však registrácia
PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝPrimárne pre HR manažérov, personalistov, marketingových a komunikačných manažérov

Seminár o expertnom dobrovoľníctve svojou prednáškou otvorí rečníčka z Veľkej Británie. Lucy Murdoch prostredníctvom príkladov z praxe ukáže ako spoločnosť Accenture motivuje svojich zamestnancov po celom svete, aby sa z nich stali skutočne zanietení pro bono dobrovoľníci. Lucy tiež predstaví  globálne výsledky spoločnosti v tejto oblasti a poukáže na najväčšie prínosy, ktoré prináša pro bono dobrovoľníctvo firme samotnej.

Vladimír Kordoš počas svojej prednášky vysvetlí, aký je rozdiel medzi právnou úpravou expertného a manuálneho dobrovoľníctva.  Poukáže na práva poskytovateľa k výsledku poskytnutia pro bono služby a načo je potrebné dať pozor pri tvorbe zmluvy.

Ako sa s nastavením programu expertného dobrovoľníctva popasovala slovenská firma? Do akých aktivít zapája svojich zamestnancov a aké dosiahla v tomto smere výsledky? O tom porozpráva Branislav Ondrášik zo spoločnosti ESET.

Čo je potrebné k tomu, aby sa z vašich zamestnancov stali pro bono tréneri? Ako prejsť od manuálneho dobrovoľníctva k využívaniu expertných znalostí? O skúsenostiach spoločnosti TNT porozpráva Mária Džundová.

Ako funguje spolupráca v oblasti pro bono služieb medzi verejným a neziskovým sektorom? Libor Melioris na príklade spolupráce Inštitútu finančnej politiku a OZ Odyseus ukáže, aké výsledky môže priniesť prepojenie týchto dvoch sektorov.

Registrovať na podujatie sa môžete tu.

08.30 - 09.00             Registrácia
09.00 - 09.05   Privítanie
    - Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum a programový riaditeľ Nadácie Pontis
09.05 - 09.40   Výhody expertného dobrovoľníctva pre firmu (prezentácia je v anglickom jazyku)
    - Lucy Murdoch, Corporate Citizenship Manager, Accenture UK
09.45 - 10.25   Právne aspekty expertného dobrovoľníctva
    - Vladimír Kordoš, partner, Konečná & Zacha
10.23 - 10.50   Prestávka na kávu

Domáce príklady dobrej praxe

10.50 - 11.10             Nastavenie programu expertného dobrovoľníctva vo firme
    - Branislav Ondrášik, PR manažér pre EMEA región, ESET
11.10 - 11.30   Zo zamestnancov pro bono tréneri
    - Mária Džundová, manažérka marketingu a predaja, TNT Slovensko
11.30 - 11.50   Expertné dobrovoľníctvo vo verejnej sfére
    - Libor Melioris, analytik, ex-Inštitút finančnej politiky

Možnosti firemného dobrovoľníctva

11.50 - 12.05             Ponuka pro bono služieb
    - Barbora Pálešová, programová manažérka, Nadácia Pontis
12.00 - 12.35   Naše Mesto 2018. Ako sa zapojiť?
    - Marek Richter, senior programový manažér, Nadácia Pontis
 

  

Lucy Murdoch
výkonná riaditeľka pre rozvoj globálneho firemného občianstva, Accenture UK

Lucy Murdoch má 20-ročné konzultačné skúsenosti z vedenia rozsiahlych transformačných programov v oblasti komunikácie, médií, verejného či  finančného sektora. Je skúsenou expertkou na riadenie zmien správania zákazníkov či zamestnancov. V Accenture je jej hlavnou úlohou správa investícií spoločnosti v oblasti sociálnych programov. Cieľom globálneho programu firmy “Skills to Succeed” (Schopnosťami k úspechu) je  do roku 2020 poskytnúť  3 miliónom mladých ľudí zručnosti, vďaka ktorým budú schopní uspieť v digitálnom svete 21. storočia. Mladí ľudia po absolvovaní tohto programu jednoduchšie získajú zamestnanie, či nadobudnú zručnosti potrebné na naštartovanie vlastného podnikania.

 

Vladimír Kordoš
partner, Konečná & Zacha

Vladimír Kordoš je real estate partnerom v advokátskej kancelárii Konečná & Zacha v Bratislave. Má viac ako jedenásťročné skúsenosti v právnej praxi, pričom od roku 2012 pôsobil na partnerskej pozícii v medzinárodnej advokátskej kancelárii. Právnické vzdelanie ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave a v štúdiu pokračoval na Tilburg University, Holandsko. Vladimír zastupuje medzinárodných a slovenských klientov v oblasti práva nehnuteľností, fúzii a akvizícii a konkurzného práva. Okrem toho sa zameriava na stavebné právo a právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie a problematiku compliance a arbitráží. Od roku 2011 sa aktívne podieľa na projekte Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis.

 

Branislav Ondrášik
PR manažér pre EMEA región, ESET

Ako PR manažér a expertný dobrovoľník stál Branislav Ondrášik pri viacerých aktivitách spoločnosti ESET v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Tú vidí ESET najmä v oblasti podpory vzdelávania a budovania lepšej spoločnosti cez transparentnosť verejných financií, témy, ktoré podporuje aj prostredníctvom svojej Nadácie ESET. Braňo je členom Správnej rady Nadácie Zastavme korupciu, niekoľko rokov bol členom Správnej rady Amnesty International Slovensko. Viac ako desaťročie pracoval ako novinár a zároveň pôsobil ako výskumník a pedagóg na rôznych slovenských vysokých školách. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK, politickú komunikáciu na University of Leeds a časť doktorandských a postdoktorandských štúdí absolvoval na Michigan State University a University of Michigan.

 

Mária Džundová 
manažérka marketingu a predaja, TNT Slovensko

Na svoju súčasnú pozíciu v TNT Slovensko nastúpila Mária Džundová v roku 2001. Jej hlavnou zodpovednosťou je riadiť predaj služieb TNT na Slovensku vrátane oddelenia služieb zákazníkom, špeciálnych služieb a internetových riešení. Mária absolvovala Vysokú školu technickú v Košiciach, odbor Výkonová elektronika. Je absolventkou diaľkového štúdia manažérskych a podnikateľských zručností na prestížnej Warwick University. 

   

Libor Melioris 
analytik, Kancelária Prezidenta SR/ex-Inštitút finančnej politiky

V rokoch 2012 až 2016 pracoval Libor Melioris na Inštitúte finančnej politiky. Je spoluautorom viacerých ekonomických štúdií pokrývajúcich rôzne oblasti od dopadov zavedenia eura na slovenskú ekonomiku cez energetiku až po diskrimináciu Rómov na trhu práce. Spolu s OZ Odyseus pripravil analýzu nákladov a prínosov programu zameraného na injekčných užívateľov drog. Momentálne externe pôsobí v Kancelárii Prezidenta Slovenskej republiky. Vyštudoval ekonómiu na Karlovej Univerzite v Prahe a absolvoval vzdelávacie pobyty a stáže v Medzinárodnom menovom fonde, OECD a London School of Economics.

 

 

Barbora Pálešová
programová manžérka, Nadácia Pontis

Barbora Pálešová má v Nadácii Pontis na starosti programy expertného dobrovoľníctva (pro bono). Zameriava sa predovšetkým na organizáciu krátkodobých formátov dobrovoľníctva ako napríklad Pro Bono Maratón, Pro Bono Tréningy, Pro Bono Akčné Fórum či virtuálna poradňa pre mimovládky. Barbora tiež koordinuje program Advokáti Pro Bono, prostredníctvom ktorého rozvíja spoluprácu medzi advokátmi a mimovládnymi organizáciami.

 

Slovenská Sporiteľňa, Tomášikova 48, Bratislava - Nové mesto

Organizátori

Partneri:

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky