Slávnostné udeľovanie cien Generácia 3.0

Oceníme, zmeriame a rozšírime inšpiratívne vzdelávacie prístupy na Slovensku.

Srdečne Vás pozývame na slávnostné udeľovanie Ceny Generácia 3.0, ktoré sa bude konať už budúcu stredu 3. mája.

Príďte si vypočuť prezentácie 15 inšpiratívnych vzdelávacích prístupov, ktoré postúpili do užšieho výberu. Na základe prezentácií odborná porota určí troch víťazov Ceny Generácia 3.0. 

Dátum: 3. máj 2017 (streda) 

Čas: 9:00 - 20:30

Miesto: Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická ulica 3 (areál Matadoru), Bratislava 

Účasť je podmienená pozvánkou.

Generácia 3.0 chce priniesť zmenu zdola vo vzdelávaní na Slovensku

Za 25 rokov sa vystriedalo 18 ministrov školstva. Prebehlo viacero pokusov o reformu vzdelávania. Niektoré trpeli na nedostatok dlhodobej vízie, iné zaskočila komplexnosť systému. Na Slovensku máme progresívne vzdelávacie organizácie a iniciatívy, ktoré motivujú pedagógov, aby prinášali potrebné inovácie a presadzujú lepšie učenie našich detí. Každá z nich je dôležitá. Posun dopredu však spomaľuje nedostatok komunikácie a spolupráce medzi nimi najvzájom.

Cieľom programu Generácia 3.0 je:

 • mobilizovať progresívnych pedagógov,
 • vytvoriť bohatú ponuku inšpirácií,
 • vytvoriť záujem o skvalitnenie vzdelávania v spoločnosti,
 • navrhovať štátu overené postupy pre dosiahnutie zmeny vzdelávania.

Naša vízia

Každé dieťa a mladý človek v našej krajine majú možnosť naplniť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí.

Ako to chceme dosiahnuť?

Ak by sme ministerstvo školstva prirovnali k mozgovému centru, ktoré má riadiť zmenu v chorom tele, my chceme byť srdcom, ktoré v žilách rozprúdi krv, bude okysličovať bunky a dodávať energiu, nadšenie a radosť pre učenie.

Prejto nájdeme výnimočné vzdelávacie prístupy, ktoré:

OCENÍME

Vybrané projekty oceníme spoločensky i finančne. Vyzdvihneme jedinečnosť prístupu a jeho prínos k vzdelávaniu na Slovensku, postaráme sa o spoločenské uznanie a dáme mu finančnú podporu potrebnú na ďalší rozvoj. 

ZMERIAME

Spoločne so skúsenými výskumníkmi zmeriame dopad projektov, overíme ich účinnosť a efektívnosť. 

POMÔŽEME ROZŠÍRIŤ

Prínos prístupov overíme na malých vzorkách a následne pomôžeme zavádzať do praxe a šíriť na väčšej škále. Zároveň prepojíme kľúčových hráčov a progresívne osobnosti vo vzdelávaní.

Prečo?

Už dlhodobo vnímame alarmujúce signály, ktoré hovoria v neprospech súčasného systému vzdelávania:

 • Napriek nedostatku pracovných síl na trhu práce, patríme ku krajinám s najvyššou nezamestnanosťou mladých ľudí v EÚ.
 • Medzinárodné merania, napr. PISA, ukazujú, že slovenskí žiaci sa už dnes umiestňujú na najnižších priečkach vo všetkých meraných výsledkoch. V čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sú výsledky horšie ako priemer OECD krajín.
 • Podľa odborníkov technologická revolúcia v najbližších dvoch dekádach prinesie zásadnú zmenu a budú sa požadovať zručnosti, ktoré naše školstvo nerozvíja
 • Slovensko má nízky inovačný potenciál, dlhodobo vykazuje najmenej patentov na obyvateľa v Európskej únii. Výdavky na výskum sú piate najnižšie v porovnaní s krajinami OECD.
 • Vďaka globalizácii je prirodzené fungovať a spolupracovať v diverzitnom prostredí. Podľa Eurobarometra vychádza Slovensko ako takmer najmenej tolerantný národ k odlišnostiam spomedzi 28 členských štátov Európskej únie.  Výsledky volieb naznačujú, že mladá generácia sa ďalej radikalizuje.
 • Na našich školách sa neučí tak, ako odporúča moderná kognitívna psychológia. Namiesto experimentovania, objavovania a skladania poznatkov sa uplatňuje prekonaný rakúsko-uhorský štýl memorovania definícií. 
 • Slovenských pedagógov nastavenie nášho vzdelávacieho systému demotivuje. Učiteľské povolanie má nízky spoločenský status a slabé platové ohodnotenie, ktoré neláka tých najlepších.

09:00 – 13:30 Prezentácie 15 vybraných vzdelávacích projektov

13:30 – 14:30 Obed

14:30 – 18:00 Prehliadka vzdelávacieho centra Aurelium/Stretnutie hodnotiacej komisie

18:00 – 19:00 Slávnostné odovzdávanie Cien Generácia 3.0

19:00 – 20:30 Slávnostná recepcia

Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická ulica 3 (areál Matadoru), Bratislava 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky