Úvodné stretnutie rodín v programe Mobilný pedagóg

Program mobilný pedagóg pomáha rodinám s nepočujúcimi deťmi už 5 rokov.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis spustí už V. ročník program Mobilný pedagóg a to víkendovým stretnutím pedagogičiek a rodín, ktoré sú do neho zapojené.

Toto podujatie sa uskutoční v rozmedzí dní 3. 2. – 5. 2. 2017. Účasť je podmienená pozvánkou.

Úvodného stretnutia V. ročníka program Mobilný pedagóg sa zúčastní 30 rodín s 30 deťmi so sluchovou poruchou, čo je zhruba 150 ľudí. Počas tohto stretnutia majú rodiny k dispozícii odborníkov a pedagogičky, ktoré ich naučia, ako rozvíjať nepočujúce dieťa dom prostredníctvom rôznych hier a cvičení. Taktiež sa budú môcť vypočuť navzájom, vymeniť si skúsenosti, porozprávať svoje príbehy. Cieľom je ukázať rodinám, že nič nie je stratené. To, že je dieťa nepočujúce, nemusí nutne znamenať, že nebude viesť kvalitný život. So správnou starostlivosťou o takéto deti v ranom veku sa dramaticky zlepšuje ich životný vývoj. Týmto spôsobom je ovplyvnená aj úspešnosť ich uplatnenia a integrácia do spoločnosti v dospelosti.

Za 4 roky bolo do programu investovaných 282 511,26 EUR, prečlo ním zhruba 150 rodín a venovalo sa mu nespočetne vela hodín a energie. Veríme, že program bude takto pozitívne napredovať aj naďalej.

-          Vytvoriť priestor na prvý kontakt medzi MP a rodičmi

-          Predstaviť program MP, jeho ciele, kroky, nástroje

-          Predstaviť rodičom vzory dospelých Nepočujúcich

-          Vytvoriť priestor na pochopenie sluchového postihnutia

-          Prakticky ukázať možné aktivity, ktorými je možné zaujať a rozvíjať dieťa so SP

Hotel *** SOREA HUTNÍK I, 059 53  Tatranské Matliare

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky