Zvyšovanie konkurencieschopnosti firiem zodpovedným riadením dodávateľského reťazca

Na podujatí vystúpi okrem iných aj Melissa Whellams z kanadskej firmy Avanzar.

Business Leaders Forum, Nadácia Pontis a Kancelária Kanadského veľvyslanectva Vás pozývajú na seminár Zvyšovanie konkurencieschopnosti firiem zodpovedným riadením dodávateľského reťazca, ktorý sa uskutoční 16. októbra v Bratislave. Je určený zástupcom firiem, ktorí majú na starosti dodávateľov a venujú sa nákupným procesom. 

Termín konania Čas konania Miesto konania
16. október 2014 09:00 hod. Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
Chcem sa zúčastniť

Business Leaders Forum, Nadácia Pontis a Kancelária Kanadského veľvyslanectva Vás pozývajú na seminár Zvyšovanie konkurencieschopnosti firiem zodpovedným riadením dodávateľského reťazca, ktorý sa uskutoční 16. októbra v Bratislave. Je určený zástupcom firiem, ktorí majú na starosti dodávateľov a venujú sa nákupným procesom

Na seminári vystúpi Melissa Whellams, ktorá sa už dlhé roky venuje poradenstvu v oblasti zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca a spolupracovala s mnohými poprednými svetovými firmami hlavne v ťažobnom priemysle.

Seminár sa budeme venovať témam Ako čo najefektívnejšie pracovať s dodávateľmi; prečo je výhodné pre obe strany vytvoriť si rovnocenné partnerstvo, či je nutné meniť očakávania o spolupráci s  dodávateľmi v jednotlivých krajinách; čo môžu dodávatelia očakávať pri spolupráci so zodpovednou firmou; prečo je dôležité dodávateľov vzdelávať a aké výhody majú spoločné postupy v rámci skupiny firiem.

Ďalšími rečníkmi na podujatí, prezentujúcimi dobré príklady spolupráce budú pán Ján Koóš zo spoločnosti Ekoltech z Lučenca, ktorá je významným dodávateľom pre spoločnosť IKEA, Michal Dyttert zo spoločnosti TESCO STORES predstaví dodávateľskú akadémiu a Martin Zelinka zo spoločnosti Siemens bude hovoriť o spolupráci pri hodnotení dodávateľov v rámci skupiny.

Čas  
09:00 – 09:20 Registrácia
09:20 – 09:30

Otvorenie
Beata Hlavčáková, riaditeľka, Business Leaders Forum

09:30 – 10:10

 

Podpora udržateľnosti prostredníctvom dodávateľsko-odberateľských vzťahov
Melissa Whellams, Avanzar Consulting, Kanada

 

10:10 – 10:30

Požiadavky veľkých firiem z hľadiska zodpovedného podnikania
Ján Koóš, Ekoltech, Lučenec

10:30 – 11:00


Diskusia

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 11:35

Spolupráca a komunikácia s dodávateľmi, dodávateľská akadémia
Michal Dyttert, TESCO Stores

11:35 – 11:55

Spoločné hodnotenie dodávateľov v rámci skupiny Siemens
Martin Zelinka, Siemens ČR

11:55 – 12.55
 

Diskusné stoly:

  • Vzdelávanie dodávateľov
  • Prenos inovácií od dodávateľa do firmy
  • Ako zladiť požiadavky na dodávateľov v rámci skupiny firiem
  • Skúsenosti dodávateľa veľkej firmy
12:55 – 13:00        

Záverečné poznámky a ukončenie podujatia

 

Melissa Whellams, Avanzar Consulting

Melissa Whellams sa už dlhé roky venuje poradenstvu v oblasti zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca a spolupracovala s mnohými poprednými svetovými firmami hlavne v ťažobnom priemysle Je spoluzakladateľkou Avanzar Consulting. V súčasnosti pôsobí v Calgary (Kanada) a zameriava sa na prácu v oblastiach, kde pôsobia jej klienti. Pracovala na mnohých projektoch s medzinárodnými ťažobnými spoločnosťami, ako sú AngloGold Ashanti, Barrick Gold, Rio Tinto, Shell, Nexen, Goldcorp, Cameco. Melissa tiež pomáhala firmám rozvíjať politiku, stratégie a programy CSR v Severnej aj Latinskej Amerike, Afrike, Ázii, Európe a Austrálii.

 

Michal Dytter, člen predstavenstva, TESCO STORES SR

Michal Dyttert je manažérom korporátnych a právnych vzťahov Tesco Stores SR, kde je zároveň aj členom predstavenstva a správcom Nadácie Tesco. Ako vyštudovaný žurnalista pôsobil vo viacerých médiách aj ako hovorca predsedu Národnej rady SR. Niekoľko rokov pracoval ako manažér pre externé vzťahy v spoločnosti Provident Financial.

 

 

 

  Martin Zelinka, riaditeľ nákupu, Siemens, s.r.o., ČR

Martin Zelinka pracuje v spoločnosti Siemens a je zodpovedný za strategický a operačný nákup, hodnotenie kvality dodávateľov, logistiku a naskladňovanie pre závod Siemens Industrial Turbomachinery. Má tiež funkciu Country Procurement Lead pre energetický sector v ČR a je zodpovedný za rolu Procurement Sourcing Hub pre stredoeurópsky región.

 

 

 

Ján Koóš, Ekoltech Lučenec

Ján Koóš pracuje v spoločnosti Ekoltech Fiľakovo a je zodpovedný za systém certifikácie lesov podľa metodiky Forest Stewardship Council. Predtým sa venoval interným auditom ako auditor integrovaného manažérskeho systému.

 

 

 

 

 

Primaciálny palác, Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

Organizátori:

Business Leaders Forum, Nadácia Pontis

Spoluorganizátor:

Kancelária Kanadského veľvyslanectva

V spolupráci s:

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky