Povedali o nás

Povedali o programe Hlavy pomáhajú

Tvorba marketingovej stratégie pre Ekoobchod Živica

Juraj Hipš, Živica 

Neziskovky majú veľa skvelých  a inovatívnych myšlienok. Niekedy nám ale chýbajú základné zručnosti, od finančných až po marketingové. To bol aj náš prípad. Viac ako slová hovoria za našu spoluprácu výsledky. Po 13 rokoch sa nám splnil sen a s profesionálmi z Centire sme vytvorili náš vlastný dizajn manuál. Dobrovoľníci nám pomohli rozbehnúť sa.

 

Jana Zaujecová, konzultantka, Centire 

S dobrovoľníctvom sme začali v roku 2013 a dlhodobejšie spolupracujeme s občianskym združením Živica, ktoré potrebovalo pomoc pri propagácii Ekoobchodu. Spoločne sme riešili marketingovú komunikáciu združenia. Vytvorili sme dizajn manuál, ktorý Živica aktívne používa a veľmi sa z toho tešíme. Počas spolupráce sme strávili príjemný teambuilding v ich vzdelávacom centre Záježová, kde sme mali možnosť lepšie spoznať viacerých zamestnancov združenia. Živici sme pomohli aj s nastavením ich novej organizačnej štruktúry a plánujeme pokračovať v spolupráci aj v roku 2014.

 Zavedenie CRM systému pre VIA IURIS

Milan Šagát, VIA IURIS  

Spojenie neziskového a biznis prostredia je pre mňa vždy cenné a inšpirujúce. S pro bono spoluprácou v rámci programu Hlavy pomáhajú máme výbornú skúsenosť. Naša organizácia spolupracovala so spoločnosťou IBM, ktorá nám pomohla vytvoriť CRM systém. Hoci išlo o pro bono spoluprácu, dostalo sa nám rovnakej pozornosti a kvalitných služieb ako ktorémukoľvek komerčnému zákazníkovi. Vďaka tomu sa nám bude lepšie a efektívnejšie komunikovať s našimi partnermi, klientmi a verejnosťou.

Ján Kysel, CRM konzultant, IBM

Implementácia CRM systému pre Via Iuris bola príjemným spestrením našej práce. Som rád, že sme mali možnosť nielen pomôcť pri zaujímavom projekte, ale aj spoznať výnimočných ľudí.

 

 Zážitkový tréning pre pracovníkov Detského domova Studienka na tému komunikácie a vzájomnej spolupráce

Viliam Gyurke, Detský domov Studienka

Tréning pre pracovníkov pod vedením Natálie Zorvanovej v našej organizácii, bol niečím, čo u nás zmenilo veľa vecí. Naši kolegovia, ktorý pred tím dennodenne prichádzali do kontaktu, ale nevedeli o sebe nič, sa viac spoznali. Otvorila sa nám cesta k efektívnej komunikácii, čo prinieslo želané ovocie a posunulo nás to v pracovnom procese. Pri hre a technikách sme zažili to, čo sme z manuálov dobre vedeli, no nikdy nepoužili. Pochopili sme, že vytýčenie spoločného cieľa ešte neznamená aj jeho dosiahnutie. Všetko máme v rukách my sami a máme aj veľa talentov, ale musíme s nimi vedieť zaobchádzať. Viac sa rozprávame, sme viac otvorení, nebojíme sa pomenovať veci, vieme prijímať kritiku a hlavne, vieme oceniť a podporiť kolegov.

Natália Zorvanová, expertka procesov a kvality, Telekom

Tréning pre detsky domov Studienka mi umožnil spoznať tím jedinečných a zaujímavých ľudí. Rozšírila som si obzor aj v inej sfére, načerpala množstvo inšpirácií a profesionálne sa realizovala v oblasti, ktorá je nielen mojím profesionálnym vzdelaním, ale aj hobby. Podarilo sa mi dokonale naplniť príjemné s užitočným. Dobrý pocit tímu detského domova v závere teambuldingu bol tou najkrajšou odmenou.

 Tvorba štandardov pre prijímanie a zaškoľovanie pracovníkov pre Detský fond Slovenskej republiky

Ivana Pitková, Detský fond Slovenskej republiky

Spolupráca s Mirkou Siskovou nám v Detskom fonde SR pomohla konečne vytvoriť systém pre výber a adaptáciu nových spolupracovníkov do našich nízkoprahových centier pre deti, mládež a rodinu – MIXklub a MIXáčik. Už od začiatku Mirka prinášala veľkú profesionalitu a nadhľad. Po preštudovaní našich materiálov a úvodnom zoznámení nám navrhla kroky, ktorými sme sa chceli dostať k výberu tých najlepších ľudí pre náš tím. Podporilo nás najmä, že bola počas celého výberu, od tvorby plagátu, výber ľudí, rozhovory so záujemcami s nami. Najviac sme sa naučili zo spoločných pohovorov s uchádzačmi.

Mirka Sisková, HR manažérka, Telekom/ IKEA

Spolupráca s Mixklubom a Mixáčikom mi umožnila zmysluplne využiť svoje skúsenosti v oblasti výberu a rozvoja zamestnancov vo firemnom prostredí a preniesť ich do neziskového sektora. Obohatilo ma to o poznanie nového prostredia, kde aj drobná rada, či odborne usmernenie môže prispieť k väčšej profesionalite a rozvoju pracovníkov a nadšencov, ktorí venujú svoj čas deťom. Dotkla som sa sveta ľudí, ktorí robia úžasné veci a pomáhajú deťom a mládeži zo znevýhodneného prostredia byť viac pripravení žiť lepší život ako komunita, v ktorej vyrastajú. Vďaka za skvelú skúsenosť, ktorá mi pomohla lepšie chápať aj iné svety ako tie, v ktorých žijem.

Tvorba fundraisingovej stratégie pre projekt Nová synagóga

Robo Blaško, Truc Sphérique

Ďakujeme Lucii, že nám vypracovala fundraisingovú stratégiu, ktorá sa nám zišla pri podávaní grantu na rekonštrukciu synagógy pre VÚB. Napokon sme ho aj vďaka jej pomoci získali. Dôležitý bol jej vstup do projektu ako nestranného človeka, ktorý prináša nový pohľad, nezaťažený internými problémami.

 

Lucia Štasselová, expertka na fundraising

Poskytovať pro bono službu pre projekt, ktorý sa realizuje vo vašej srdcovej téme, je trošku iná káva. Zrazu robíte prácu s mimoriadnym zaujatím a vášňou práve preto, že sa vám plní sen. A keď ešte k tomu máte možnosť  pridať vlastné skúsenosti a kontakty v prospech realizácie, vaše uspokojenie je dokonalé. Bonus navyše je, keď pracujete s ľuďmi vašej krvnej skupiny, ktorí počúvajú vaše dobre mienené rady. A keď sa zbehnú aj priaznivé vonkajšie okolnosti, zrazu sa dostaví výsledok v podobe hmatateľného úspechu a vy zažijete euforický pocit zmysluplnosti. Takto to bolo s projektom fundraisingovej stratégie pre Kunsthalle v Žiline. V roku 2013 sa podarilo pre projekt získať viac ako 75-tisíc eur.

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky