Zvyšujeme šance na lepšiu budúcnosť mladých ľudí

podporou tvorivosti a podnikavosti

Pilotný projekt Budúcnosť INAK je 3-ročný, mimoškolský program pre mladých vo veku od 12 do 16 rokov. Cieľom je podporovať tvorivosť a podnikavosť mladých ľudí a pomôcť im tak zvýšiť šance na lepšie uplatnenie na trhu práce.

Program prepája mestá, ktoré chcú rozvíjať zručnosti mladých obyvateľov, expertov z firiem, ktorí sú ochotní odovzdávať svoje know-how pre dobrú vec a mladých ľudí, ktorí chcú realizovať svoje nápady, alebo len jednoducho majú tú správnu motiváciu posunúť sa ďalej. Pretože veríme, že talent je všade, no možnosti nie.

ČO PONÚKAME

Zázemie

Coworkingové centrum, ktoré slúži na stretávanie sa, prezentácie, hry, samostatnú prácu, atď.

Práca v tímoch

Spolupráca s ľuďmi s rovnakým nasadením pri riešení problému, od nápadu až po uskutočnenie.

Rovnaké šance

Prepájanie účastníkov z rôznych skupín vďaka inkluzívnemu rozmeru programu.

Mentorov

Nadobúdanie vedomostí a zručností hravou formou od expertov na rôzne oblasti.

Podstatou programu Budúcnosť INAK je vytvorenie vlastného nápadu, či sociálneho startupu, ktorý rieši problém v komunite, meste, či regióne, pričom na priebeh dohliadajú mentori a prispievajú svojimi skúsenosťami. Vďaka kreatívnej práci na startupe sa u mladých ľudí zvyšuje motivácia do ďalšieho sebarozvoja a vzdelávania. Zároveň získavajú rôzne zručnosti a skúsenosti, najmä z týchto oblastí:

Podnikanie a IT technológie

finančná gramotnosť, projektový manažment, rozvoj kritického myslenia a kreativity, STEM*

*Science, Technology, Engineering, Math

Leadership

pracovné zručnosti zamerané na tímovú spoluprácu a riešenie problémov

Sociálne podnikanie

tvorba projektov s dôrazom na podporu vlastných komunít a regiónov

Program je inšpirovaný  izraelským projektom UNISTREAM*, ktorý už vyše 17 rokov úspešne znižuje sociálno-ekonomické rozdiely tým, že vytvára novú generáciu lídrov, podnikateľov a expertov spomedzi mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

*Organizáciu Unistream OSN označilo za 2. najvplyvnejšiu a najinovatívnejšiu organizáciu podporujúcu inkluzívnu spoločnosť na svete.

 

Aké výsledky dosahuje program v Izraeli

90 % absolventov programu úspešne ukončí stredoškolské štúdium

66 % absolventov pokračuje na vysokých školách (národný priemer je 49%)

53 % absolventov sa zameriava na technické, vedecké, či podnikateľské odbory