O programe

Budúcnosť INAK je 3-ročný, mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Cieľom je podporovať ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť a pomôcť im tak zvýšiť šance na ďalšie kvalitné štúdium a v budúcnosti lepšie uplatnenie na trhu práce.

Program prináša unikátnu spoluprácu: prepája mestá, ktoré chcú rozvíjať zručnosti mladých obyvateľov, expertov z firiem, ktorí sú ochotní odovzdávať svoje know-how pre dobrú vec a mladých ľudí, ktorí majú tú správnu motiváciu pracovať na sebe.

PRETOŽE VERÍME, ŽE TALENT JE VŠADE, NO PRÍLEŽITOSTI NIE. 

SVET INOVÁCIÍ

Prinášame špičkový svet start-upov, inovácií a technológií bližšie do komunít a regiónov.

RIEŠENIA PRE REGIÓN

Práca pod dohľadom mentorov na vlastnom nápade, ktorý rieši sociálny problém v okolí.

ZÁZEMIE MIMO ŠKOLY

Coworkingový klub vybavený najnovšími digitálnymi technológiami a oddychovou zónou.

POMOC A MENTORING

2x týždenne mentoring od expertov na rôzne oblasti. Pomoc s domácimi úlohami či prijímačkami.

 

Čím je program unikátny?

Program podporuje spoluprácu mladých ľudí na spoločnom projekte, tímové riešenia problému, sociálne inovácie bez ohľadu na etnicitu či príslušnosť k inej menšine.

Program zabezpečuje bezpečné a inkluzívne prostredie pre deti (poskytovanie stravy, dlhšie otváracie hodiny, pomoc komunitného pracovníka a mentorov).

Prieskum podobných iniciatív, mentoringových schém a organizácii pôsobiacich na Slovensku ukázal, že podobne kvalitný a dlhodobý program priamo v regiónoch tu ešte nie je.

Kurikulum korešponduje s potrebou študentov a zároveň so slabým výkonom škôl, prináša dôležité zručnosti pre 21. storočie.

VĎAKA MENTORINGU A KREATÍVNEJ PRÁCI NA STARTUPE SA ZVYŠUJE MOTIVÁCIA DETÍ DO ĎALŠIEHO SEBAROZVOJA A VZDELÁVANIA…

Zároveň získavajú zručnosti a skúsenosti, dôležité pre 21. storočie najmä z týchto oblastí:

Podnikanie a IT technológie

Získavanie zručností ako je finančná gramotnosť, projektový manažment, rozvoj kritického myslenia, kreativity, STEM (Science, Technology, Engineering, Math).

Program Budúcnosť INAK podporuje účastníkov pri vytváraní projektov s dôrazom na podporu vlastných komunít a regiónov.

Sociálne podnikanie

Leadership

Program Budúcnost INAK posilňuje získavanie pracovných zručností zameraných na tímovú spoluprácu a riešenie problémov.