Rečníci

REČNÍCI

 

Ken Banks, zakladateľ kiwanja.net

Ken Banks, zakladateľ kiwanja.net a tvorca platformy správ FrontlineSMS sa venuje používaniu mobilných technológii pre pozitívnu spoločenskú a environmentálnu zmenu v rozvojových krajinách. Už 25 rokov pracuje v oblastiach technológií, antropológie, ochrany životného prostredia a rozvoja a počas tohto obdobia žil a pôsobil v rôznych afrických krajinách. Ken je členom PopTech, Ashoka a laureátom ceny "Tech Awards" a za svoju prácu v oblasti technológií je medzinárodne uznávaný. V roku 2015 bol nominovaný na cenu TED Prize, a v tom istom roku bol tiež hosťujúcim profesorom na RMIT Univerzite v Melbourne v Austrálii. Ken Banks je autorom knihy “The Rise of the Reluctant Innovator,” publikovanej v roku 2013 a marci 2016.

 

Seamus Jeffreson, riaditeľ CONCORD-u 

Seamus Jeffreson je riaditeľom CONCORD-u, Európskej konfederácie mimovládnych organizácií pre humanitárnu pomoc a rozvoj od roku 2014. Seamus je skúsený programový manažér pre medzinárodné rozvojové a humanitárne projekty s vyše 20 ročnými skúsenosťami v stratégii, analýze, rozvoji, projektovom manažmente, reportingu, technologickej pomoci, školení a prezentácii. Predtým pôsobil 8 rokov v Etiópii a na Blízkom Východe, kde pracoval pre rôzne mimovládne organizácie vrátane Medical Corps, CARE, Trocaire a Cafod. Niekoľko rokov tiež pracoval v Bruseli, okrem iného aj pre Európsku komisiu, kde sa venoval oblasti Východnej Európy a Balkánu.

 

Goran Mitrovic, riaditeľ Asociácie “People’s Parliament”, Srbsko

Goran Mitrovic pôsobí ako riaditeľ Asociácie “People’s Parliament”, mimovládnej organizácie, ktorá pôsobí na národnej úrovni v Srbsku. Je tiež jedným zo zakladateľov koalície mimovládnych organizácii s názvom  “Aid Watch Serbia”, ktorej cieľom je aktívnejšie zapojenie srbskej občianskej spoločnosti do plánovania, realizácie a vyhodnotenia existujúcich aj budúcich rozvojových programov zameraných na Srbsko, ako aj podpora a zvyšovanie povedomia o medzinárodnej rozvojovej spolupráci medzi srbskou občianskou spoločnosťou a občanmi. Goran Mitrovic stojí už mnoho rokov na čele úsilia o budovanie zdrojov srbskej občianskej spoločnosti pre zapojenie do medzinárodnej rozvojovej spolupráce, ako aj o vytváranie sietí prepájajúcich domáci tretí sektor medzi sebou ale aj s rozvojovou komunitou z krajín EÚ.

Ilina Nesik, programový manažér, Balkan Civil Society Development Network

Ilina Nesik je programový manažér Balkan Civil Society Development Network. BCSDN je regionálnym lídrom medzi mimovládnymi organizáciami na Západnom Balkáne a v Turecku v oblasti posilnenia občianskej spoločnosti a ovplyvňovania európskej a národnej politiky smerom k vytvoreniu priaznivejšieho prostredia pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ilina má značné medzinárodné skúsenosti získané v rôznych organizáciách v Nemecku a prostredníctvom štúdia Strategickej komunikácie a styku s verejnosťou vo Francúzsku. V BCSDN je zodpovedná za manažment programov už vyše 6 rokov. Ilina sa zúčastnila globálnych procesov ako "Open Forum for CSO Development Effectiveness" a v súčasnosti pracuje na príprave "Global Standard for CSO Accountability."

Zuzana Števuľová, riaditeľka Ligy za ľudské práva

Ako riaditeľka Ligy za ľudské práva, mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnej a inej pomoci cudzincom na Slovensku, sa Zuzana Števuľová vyprofilovala ako najvýznamnejšia slovenská právnička v oblasti práv migrantov a utečencov. V krajine, kde je väčšina azylových žiadostí zamietnutá, vyhrala niekoľko prípadov na Najvyššom súde SR v mene klientov v konaní o udelenie azylu a vyhostenie. Od začiatku európskej migračnej krízy bola Zuzana Števuľová silným a neochvejným hlasom za pomoc a súcit s utečencami. Nevyhýba sa ani kritizovaniu proti-utečeneckej a proti-moslimskej rétoriky niektorých politikov a pravidelne sa snaží o odstránenie predsudkov a strachu prostredníctvom spájania slovenských občanov a utečencov, ktorí sa integrovali do spoločnosti. 

Natalia Alonso, zástupkyňa riaditeľa Advocacy & Campaigns, Oxfam International

Natalia Alonso pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa pre Advocacy and Campaigns v Oxfam International, kde riadi a ovplyvňuje kancelárie v Bruseli, Ženeve, New Yorku a Washingtone. Na tejto pozícii Natalia Alonso dohliada na propagáciu a kampaň vo vzťahu k EÚ, OSN a medzinárodným finančným inštitúciám. V Bruseli Natalia a jej tím koordinuje prácu Oxfamu v 8 európskych krajinách a podporuje ambicióznu reakciu EÚ na zmenu klímy, potravinovú bezpečnosť, daňovú kontrolu, humanitárne krízy a rozvojovú spoluprácu. Jej predchádzajúce pozície v Bruseli zahŕňali vedúcu kancelárie pre EÚ v Plan International a zástupkyňu riaditeľa v európskej kancelárii Amnesty International. Natalia študovala poľnohospodárske inžinierstvo a má vyše 15-ročné skúsenosti v oblasti rozvoja a ľudských práv. Vyše 9 rokov pracovala pre Európsku komisiu a iné medzinároné organizácie v Indii a Dominikánskej republike. 

Jean-Louis De Brouwer, riaditeľ Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie (ECHO)

Jean-Louis De Brouwer pôsobí ako prevádzkový riaditeľ Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie (ECHO), kde začal pracovať už v novembri 2012. Predtým bol ako riaditeľ Úradu zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia Európskej komisie zodpovedný za koordináciu pracovnej politiky. Okrem toho 18 rokov pôsobil na Úrade migrácie a vnútorných záležitostí Európskej komisie, kde sa špecializoval v oblasti migračnej a azylovej politiky, neskôr zastával pozíciu riaditeľa pre pohraničnú a vízovú politiku. Pred nástupom do Európskje komisie pracoval Jean-Louis De Brouwer v Belgickej štátnej službe na Ministerstve hospodárstva a Ministerstve vnútra. Študoval právo, sociológiu a politológiu na Katolíckej univerzite v Louvain. V súčasnsoti na tejto univerzite prednáša medzinárodné vzťahy a európske záležitosti. 

Dorian Jano, riaditeľ, EU Policy Hub, Albánsko

Dr. Dorian Jano pôsobí ako Jean Monnet Chair na Marin Barleti univerzite a riaditeľ EU Policy Hub v Albánsku. Dr. Jano získal doktorát z politických vied na Univerzite v Miláne. Predtým študoval medzi disciplinárny výskum a štúdie Východnej Európy na Bolonskej univerzite a ekonómiu na Aristotelovej univerzite v Thessaloniki. Po skončení štúdia pôsobil ako výskumný pracovník Inštitútu pre európsku integráciu v Nadácii Europa-Kolleg v Hamburgu, Nemecko. Neskôr pracoval ako výskumný pracovník aj v Inštitúte pre pokročilé štúdiá na Collegium Budapešť v Maďarsku. Jeho akademický záujem a výskum sa zameriava na demokratizáciu, rozširovanie EÚ, europeizáciu a Juhovýchodnú Európu. Vystupoval na viacerých medzinárodných konferenciách a jeho články sú publikované v medzinárodných akademických časopisoch.

Ján Hargaš, výkonný riaditeľ, Slovensko.digital

Ján je manažérsky konzultant s niekoľko ročnými skúsenosťami vo verejnom sektore a riadení zmien. Bol zapojený v rozvoji podnikania a projektoch pre národné aj medzinárodné inštitúcie, kde pracoval na programoch transformácie v oblasti podnikania a IT a pôsobil na pozíciách experta, špecialistu na rozvoj podnikania a manažérskych pozíciách. V posledných rokoch je súčasťou Global Tax & Welfare practice v Capgemini Group, kde sa venuje podpore spolupráce medzi štátmi, výmene vedomostí a inováciám. V rámci tejto pozície viedol rozvoj riešení pre zamedzenie daňovým únikom a podvodom (Tax Evasion and Welfare Fraud & Error - TROUVE). Za posledné 2 roky pôsobí vo Veľkej Británii, kde sa venuje daňovej oblasti.

Michal Mlynár, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Veľvyslanec Michal Mlynár v súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Okrem toho tiež pôsobí ako predseda správnej rady poradného tímu pre sektor medzinárodnej bezpečnosti DCAF (ISSAT) v Ženeve, Švajčiarsko. Je tiež bývalým slovenským veľvyslancom so sídlom v Nairobi, v Keni (2012-2015). Od septembra 2000 je súčasťou slovenskej zahraničnej služby. Dvakrát pôsobil ako zástupca vedúceho kancelárie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (2002-2004 a 2010-2011) a ako vedúci sekcií pre OSN a diplomatický protokol. Ako zástupca stáleho predstaviteľa Slovenska pri OSN v New Yorku (2004-2009) pôsobil ako politický koordinátor slovenského diplomatického tímu počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN (2006-2007). V roku 2013 bol zvolený predsedom Výboru stálych zástupcov pri UN-Habitat v Nairobi na dvojročné obdobie 2014-2015.

Eva Svoboda,výskumný pracovník, Overseas Development Institute (ODI)

Eva pracovala pre viaceré mimovládne organizácie a Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) na Blízkom Východe, v Afrike a Ázii, kde sa zameriavala najmä na mimoriadne a krízové situácie, predovšetkým na problematiku ochrany. Študovala medzinárodné právo a štúdie Blízkeho Východu. V súčasnosti sa venuje výskumu v oblasti civilno-vojenských vzťahov a histórie humanitárnej pomoci. V rokoch 1999 až 2012 zastávala viacero pozícii v rámci ICRC (ako napríklad koordinátor ochrany, vedúci kancelárie a vedúci delegácie) v kontexte operácii na Blízkom Východe, v Afrike a Ázii a taktiež v centrále zaoberajúc sa politickými otázkami. Pred nástupom do ICRC, pracovala pre mimovládne organizácie a Švajčiarsku rozvojovú agentúru v Západnom Balkáne a Jordáne.

Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Lukáš Parízek sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v marci 2016. Predtým pracoval v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a na Ministerstve obrany SR, kde bol súčasťou Oddelenia bilaterálnych vzťahov a Oddelenie hodnotenia obrany. Pôsobil tiež na Sekretariáte Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe(OBSE) vo Viedni, kde pracoval pre Úrad boja proti terorizmu. Zúčastnil sa tiež viacerých profesionálnych tréningov a kurzov, organizovaných v rámci NATO či OBSE. Lukáš Parízek študoval medzinárodné vzťahy na prestížnom Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov.

František Kubeš, vedúci oddelenia urbánnej politiky, Ministerstvo pre regionálny rozvoj ČR

Mgr. František Kubeš pracuje 3. rok na Ministerstve pre regionálny rozvoj ČR v Odbore regionálnej politiky, na pozicií vedúceho odelenia urbánnej politiky. Zaisťuje hlavne aktualizáciu Zásad urbánnej politiky a agendu Smart Cities, metodicky sa podiela na priprave urbánnych integrovaných nástrojov (ITI, IPRÚ), zodpovedá za realizáciu Operačného programu URBACT III, koordináciu zapojenia ČR do Mestskej agendy pre EÚ či spoluprácu na výskumných projektoch rezortu. Je aktívny vo Výbore pre udržatelné municipality Rady vlády pre udržatelný rozvoj, zodpovedá za Pracovnú skupinu pre Smart Cities a podielal sa na príprave konferencie Európsky HABITAT a nasledujúcich aktivitách, ktoré vyústili v New Urban Agenda. Ťažiskom jeho činnosti je udržatelný rozvoj miest a regiónov. Od roku 2005 do roku 2014 pôsobil na Magistráte mesta Brna v Kanceláriii strategie mesta. V tomto období takisto absolvoval 9 mesačný štipendijný program Nadácie Roberta Boscha v Nemecku. Vyštudoval Sociálnu geografiu a regionálny rozvoj na Ostravské univerzite v Ostrave. 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky