Rečníci

REČNÍCI

 

09:00 – 09:15 OTVORENIE KONFERENCIE

Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Lukáš Parízek sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v marci 2016. Predtým pracoval v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a na Ministerstve obrany SR, kde bol súčasťou Oddelenia bilaterálnych vzťahov a Oddelenie hodnotenia obrany. Pôsobil tiež na Sekretariáte Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe(OBSE) vo Viedni, kde pracoval pre Úrad boja proti terorizmu. Zúčastnil sa tiež viacerých profesionálnych tréningov a kurzov, organizovaných v rámci NATO či OBSE. Lukáš Parízek študoval medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov.

Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis

Lenka vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a tiež manažment na New York University. Po niekoľko ročnej práci v Slovenskej informačnej a tlačovej agentúre a Slovenskej televízii, začala pracovať pre Slovenskú národnú agentúru pre zahraničné investície a rozvoj (SNAZIR). Od tohto momentu sa jej kariéra spájala s mimovládnym sektorom a filantropiou. V roku 1995 zastávala pozíciu programovej manažérky v Nadácii pre občiansku spoločnosť (FCS) na Slovensku a od roku 1998 bola výkonnou riaditeľkou FCS v New Yorku, kde sa venovala hlavne manažmentu, kontrole a fundraisingu pre programy Nadácie v Strednej a Východnej Európe a na Balkáne. V súčasnosti je Lenka riaditeľkou Nadácie Pontis, ktorú viedla procesom inštitucionálnej reštrukturalizácie, vývojom nového programového a donorského portfólia, vytvorila stratégiu podnikovej filantropie a tiež stála pri vzniku Business Leaders Forum na Slovensku, portfólia demokratizácie a rozvoja v zahraničí a tiež interaktívnej darcovskej platformy. Taktiež školila v rôznych oblastiach tranzície know-how, budovania inštitucionálnych kapacít, vnútorného manažmentu mimovládnych organizácií, medzisektorovej spolupráce, vytvárania firemných darcovských stratégií pre rôzne cieľové skupiny na Slovensku, Balkáne a Blízkom východe.

9:15 – 9:45 ÚVODNÝ PREJAV

Yoka Brandt, vice-ministerka, Ministerstvo zahraničných vecí Holandska

Od roku 2016 pôsobí Yoka Brandt ako generálna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Holandska. Počas svojej dlhoročnej kariéry v holandskej diplomacii, kde nastúpila v roku 1985, získala Yoka Brandt rozsiahle skúsenosti v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce. V rokoch 2012 až 2016 pôsobila ako zástupkyňa výkonného riaditeľa pre partnerstvá v UNICEF v New Yorku. Okrem toho bola holandskou veľvyslankyňou v Ugande (2004-2007) a v Eritrei (2000-2004). Yoka Brandt študovala na Univerzite v Utrechte. 

9:45 – 11:00 PLENÁRNE ZASADNUTIE: Ako zabezpečiť lepšiu koordináciu rozvojovej a humanitárnej pomoci pre riešenie výziev v oblasti migrácie a bezpečnosti?

Moderátor:

Eva Svoboda, Research Fellow, Overseas Development Institute (ODI)

Eva has worked in emergencies in the Middle East, Africa and Asia for NGOs and the ICRC focusing particularly on protection issues. She has degrees in Middle Eastern Studies as well as International Law. Her current research focuses on civil-military relations and the history of humanitarian action. From 1999 to 2012 held various positions within the ICRC (protection coordinator, head of office, head of delegation) in operational contexts in the Middles East, Africa and Asia as well as Headquarters dealing with policy issues. Prior to joining the ICRC, she worked for NGOs and the Swiss Development Agency in the West Bank and Jordan.

 

Rečníci: 

Jean-Louis De Brouwer, riaditeľ Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie (ECHO)

Jean-Louis De Brouwer pôsobí ako prevádzkový riaditeľ Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie (ECHO), kde začal pracovať už v novembri 2012. Predtým bol ako riaditeľ Úradu zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia Európskej komisie zodpovedný za koordináciu pracovnej politiky. Okrem toho 18 rokov pôsobil na Úrade migrácie a vnútorných záležitostí Európskej komisie, kde sa špecializoval v oblasti migračnej a azylovej politiky, neskôr zastával pozíciu riaditeľa pre pohraničnú a vízovú politiku. Pred nástupom do Európskej komisie pracoval Jean-Louis De Brouwer v Belgickej štátnej službe na Ministerstve hospodárstva a Ministerstve vnútra. Študoval právo, sociológiu a politológiu na Katolíckej univerzite v Louvain. V súčasnosti na tejto univerzite prednáša medzinárodné vzťahy a európske záležitosti. 

Michal Mlynár, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Veľvyslanec Michal Mlynár v súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Okrem toho tiež pôsobí ako predseda správnej rady poradného tímu pre sektor medzinárodnej bezpečnosti DCAF (ISSAT) v Ženeve, Švajčiarsko. Je tiež bývalým slovenským veľvyslancom so sídlom v Nairobi, v Keni (2012-2015). Od septembra 2000 je súčasťou slovenskej zahraničnej služby. Dvakrát pôsobil ako zástupca vedúceho kancelárie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (2002-2004 a 2010-2011) a ako vedúci sekcií pre OSN a diplomatický protokol. Ako zástupca stáleho predstaviteľa Slovenska pri OSN v New Yorku (2004-2009) pôsobil ako politický koordinátor slovenského diplomatického tímu počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN (2006-2007). V roku 2013 bol zvolený predsedom Výboru stálych zástupcov pri UN-Habitat v Nairobi na dvojročné obdobie 2014-2015.

Zuzana Števuľová, riaditeľka Ligy za ľudské práva

Ako riaditeľka Ligy za ľudské práva, mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnej a inej pomoci cudzincom na Slovensku, sa Zuzana Števuľová vyprofilovala ako najvýznamnejšia slovenská právnička v oblasti práv migrantov a utečencov. V krajine, kde je väčšina azylových žiadostí zamietnutá, vyhrala niekoľko prípadov na Najvyššom súde SR v mene klientov v konaní o udelenie azylu a vyhostenie. Od začiatku európskej migračnej krízy bola Zuzana Števuľová silným a neochvejným hlasom za pomoc a súcit s utečencami. Nevyhýba sa ani kritizovaniu proti-utečeneckej a proti-moslimskej rétoriky niektorých politikov a pravidelne sa snaží o odstránenie predsudkov a strachu prostredníctvom spájania slovenských občanov a utečencov, ktorí sa integrovali do spoločnosti. 

Natalia Alonso, zástupkyňa riaditeľa Advocacy & Campaigns, Oxfam International

Natalia Alonso pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa pre Advocacy and Campaigns v Oxfam International, kde riadi a ovplyvňuje kancelárie v Bruseli, Ženeve, New Yorku a Washingtone. Na tejto pozícii Natalia Alonso dohliada na propagáciu a kampaň vo vzťahu k EÚ, OSN a medzinárodným finančným inštitúciám. V Bruseli Natalia a jej tím koordinuje prácu Oxfamu v 8 európskych krajinách a podporuje ambicióznu reakciu EÚ pre zmenu klímy, potravinovú bezpečnosť, daňovú kontrolu, humanitárne krízy a rozvojovú spoluprácu. Jej predchádzajúce pozície v Bruseli zahŕňali vedúcu kancelárie pre EÚ v Plan International a zástupkyňu riaditeľa v európskej kancelárii Amnesty International. Natalia študovala poľnohospodárske inžinierstvo a má vyše 15-ročné skúsenosti v oblasti rozvoja a ľudských práv. Vyše 9 rokov pracovala pre Európsku komisiu a iné medzinárodné organizácie v Indii a Dominikánskej republike. 

Seamus Jeffreson, riaditeľ CONCORD-u 

Seamus Jeffreson je riaditeľom CONCORD-u, Európskej konfederácie mimovládnych organizácií pre humanitárnu pomoc a rozvoj od roku 2014. Seamus je skúsený programový manažér pre medzinárodné rozvojové a humanitárne projekty s vyše 20 ročnými skúsenosťami v stratégii, analýze, rozvoji, projektovom manažmente, reportingu, technologickej pomoci, školení a prezentácii. Predtým pôsobil 8 rokov v Etiópii a na Blízkom Východe, kde pracoval pre rôzne mimovládne organizácie vrátane Medical Corps, CARE, Trocaire a Cafod. Niekoľko rokov tiež pracoval v Bruseli, okrem iného aj pre Európsku komisiu, kde sa venoval oblasti Východnej Európy a Balkánu.

Loris De Filippi, prezident, Doktori bez hraníc Taliansko

Loris De Filippi pôsobí ako prezident organizácie Doktori bez hraníc v Taliansku od roku 2012. Predtým pracoval ako pracovník humanitárnej pomoci. Počas posledných dvoch dekád spolupracoval najmä s Doktormi bez hraníc. Pomáhal obyvateľom postihnutých oblastí v neistých situáciách, vo vojnách, prírodných katastrofách, pri násilí v mestách a migrácií. Nedávno sa podieľal na pátracích a záchranných operáciách v strednej časti Stredozemného mora. Má niekoľko ročné skúsenosti s koordináciou programov pre Doktorov bez hraníc, a to ako z terénu tak aj z centrály.

 11:15 – 13:00 KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURE

Moderátor:

Michal Vašečka, Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova univerzita v Brne (TBC)

Dr. Michal Vašečka je sociológ a od roku 2002 pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Zameriava sa na štúdium etnicity, rasy a migrácie. Ako hosťujúci profesor pôsobil na New School University v New Yorku a na University of London. Prednášal tiež na Georgetown University vo Washingtone, DC a na University of Michigan v Ann Arbor. V roku 2016 pôsobil v ISGAP na Oxfordskej univerzite. Michal Vašečka je zakladateľom Centra pre výskum etnicity a kultúry, a pôsobil aj ako riaditeľ Cveku. V rokoch 1998-2005 bol súčasťou slovenského think-tanku: Institute of Public Affairs a ako programový riaditeľ sa sústredil na odbornú analýzu procesu slovenskej transformácie so zameraním na národnostné menšiny a na stav občianskej slovenskej spoločnosti. Bol poradcom pre Svetovú banku, a od septembra 2012 Michal Vašečka pracuje ako zástupca Slovenskej republiky v Európskej komisii v odvetví boja proti rasizmu a intolerancii (ECRI). Od roku 2010 je Michal Vašečka predsedom predstavenstva Fulbrightovej komisie na Slovensku. Dr. Vašečka tiež pracuje ako nerezidentský výskumný pracovník pre výskum v Európskom centre pre problematiku menšín vo Flensburgu.

Hlavný rečník:

Alaa Murabit, zakladateľka Hlasu líbyjských žien, globálna advokátka Cieľov udržateľného rozvoja OSN

Alaa Murabit je najvyššou komisárkou OSN v oblasti zdravotníckej zamestnanosti a ekonomického rastu, je jednou zo 17 globálnych advokátov Cieľov udržateľného rozvoja menovaných generálnym tajomníkom OSN a odborným asistentom riaditeľa MIT Media Lab. Jej príhovor na TED konferencii s názvom: „Čo moje náboženstvo naozaj hovorí o žene“ bol označený za príhovor dňa a jeden zo štyroch príhovorov označených New York Times v kategórií „ Najovplyvňujúcejšie TED príhovory, ktoré sa oplatí vidieť.“ Vo veku 15 rokov Alaa po skončení strednej školy sa presťahovala zo Saskatoonu v Kanade do Zawie v Líbyi. Tam dokončila medicínu, a vo veku 21 rokov poháňaná túžbou vytvoriť inkluzívne procesy a inštitúcie vytvorila Hlas líbyjských žien (Voice of Libyan Women) v roku 2011. Organizácia sa sústreďuje na pozitívnu zmenu sociálnych a kultúrnych noriem. Pod vplyvom historických vzorov, Alaa vyzýva ženy, aby participovali v mierových procesoch a zmierňovaní konfliktov. Jej projekty boli prevratné. Ako príklad možno uviesť „Noor Campaign“, ktorá bola uznávaná celosvetovo. Jon Steward ju nazval „Líbyjský Doogie Howser.“ Alaa je celosvetovo uznávaná za jej inovatívne a inkluzívne návrhy v oblasti bezpečnosti a mierových procesov. Alaa pôsobí ako poradca pre mnohé celosvetové mierové platformy, vlády a organizácie, ako aj zahraničný poradca pre medzinárodné organizácie International Alert a Keeping Children Safe. Alaa patrí medzi Ashoka Fellows a je jednou z najmladších držiteľov ceny Marisa Bellisario International Humanitarian Award, získala aj cenu New York Times “International TrustWomen Hero 2014“, a ceny Newsweek’s “25 under 25 to watch”, a BBC “100 Top Woman” a cenu SAFE Global Hero.

14:00-16:00 DISKUSNÝ PANEL MINISTERSTVA FINANCIÍ SR: Deformácia vývoja: slúžia inovácie naozaj najzraniteľnejším?

Moderátor: 

Rastislav Vrbenský, Manažér, Regionálne centrum UNDP v Istanbule 

Rastislav Vrbenský je v súčasnej dobe riaditeľ UNDP v Istanbule. V období od októbra 2011 do novembra 2014 pôsobil ako UN Resident Coordinator / /UNDP Resident Representative v Čiernej Hore. Pred týmto vymenovaním pôsobil ako Country Director v UNDP Tadžikistane od novembra 2008 do októbra 2011 a ako Deputy Resident Representative v UNDP Srbsku od roku 2004 do roku 2007. Do regionálneho centra UNDP v Bratislave nastúpil v roku 2000 ako Sustainable Development Policy Advisor, od tej doby tiež pracoval ako regionálny koordinátor pre Capacity 21 Programme. Pred nástupom do UNDP, pán Vrbenský pracoval vo Vláde Slovenskej republiky a Regionálnom environmentálnom centre pre strednú a východnú Európu. Rastislav Vrbenský je držiteľom titulu PhD v rozvojových štúdiách na Univerzite Komenského v Bratislave a obdržal aj magisterský titul v odbore starostlivosti o životné prostredie z Univerzity v Amsterdame a Vedy o životnom prostredí z Univerzity Komenského. V roku 2008 pôsobil ako hosťujúci vedecký pracovník na London School of Economics a Political Sciences ( Škole Ekonomiky a politických vied). Hovorí plynule anglicky a rusky, čiernohorský.

Rečníci:

Ken Banks, zakladateľ of kiwanja.net

Ken Banks, zakladateľ kiwanja.net a tvorca platformy správ FrontlineSMS sa venuje používaniu mobilných technológii pre pozitívnu spoločenskú a environmentálnu zmenu v rozvojových krajinách. Už 25 rokov pracuje v oblastiach technológií, antropológie, ochrany životného prostredia a rozvoja a počas tohto obdobia žil a pôsobil v rôznych afrických krajinách. Ken je členom PopTech, Ashoka a laureátom ceny "Tech Awards" a za svoju prácu v oblasti technológií je medzinárodne uznávaný. V roku 2015 bol nominovaný na cenu TED Prize, a v tom istom roku bol tiež hosťujúcim profesorom na RMIT Univerzite v Melbourne v Austrálii. Ken Banks je autorom knihy “The Rise of the Reluctant Innovator,” publikovanej v roku 2013 a marci 2016.

 

Ján Hargaš, výkonný riaditeľ, Slovensko.digital

Ján je manažérsky konzultant s niekoľko ročnými skúsenosťami vo verejnom sektore a riadení zmien. Bol zapojený v rozvoji podnikania a projektoch pre národné aj medzinárodné inštitúcie, kde pracoval na programoch transformácie v oblasti podnikania a IT a pôsobil na pozíciách experta, špecialistu na rozvoj podnikania a manažérskych pozíciách. V posledných rokoch je súčasťou Global Tax & Welfare practice v Capgemini Group, kde sa venuje podpore spolupráce medzi štátmi, výmene vedomostí a inováciám. V rámci tejto pozície viedol rozvoj riešení pre zamedzenie daňovým únikom a podvodom (Tax Evasion and Welfare Fraud & Error - TROUVE). Za posledné 2 roky pôsobí vo Veľkej Británii, kde sa venuje daňovej oblasti.

Milica Begovic, Knowledge and Innovation Team Leader, Regionálne centrum UNDP v Istanbule

Milica Begovic pôsobila v minulosti ako líderka oblasti ekonomiky a životného prostredia v UNDP v Čiernej Hore. Počas svojej práce podporovala Čiernu Horu v prechode na trhovú ekonomiku s nízkymi emisiami tak, aby došlo k zvýšeniu blahobytu a prosperity komunít a ich životného prostredia a lokálnej ekonomiky. Navrhla strategické programy, ktoré podporujú používanie efektívnej energie a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré majú krajine pomôcť pri posilňovaní odolnosti ekosystémov. Ďalej navrhla programy znižovania rizika katastrof, pracovala na zvýšení konkurencieschopnosti malých až stredných podnikov, ktoré pracujú v chránených oblastiach a podporovala národných a miestnych partnerov so správou chránených území. Pred nástupom do UNDP, Milica pracovala pre Organization for Security and Co-operation in Europe (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe), neskôr bola vyslaná do OSN ako koordinačný pracovník. V oblasti akademického vzdelania dosiahla doktorát z politických vied, magisterský titul v odbore politológia a bakalársky titul v odbore informačných a komunikačných technológií a komunikácie z University of Alabama, USA.

14:00-16:00 OKRÚHLY STÔL HABITAT FOR HUMANITY: Ako dosiahnuť inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné mestá?

Moderátor: 

Deepali Sood, riaditeľka pre partnerstvá, Habitat for Humanity International EMEA

Deepali Sood je riaditeľkou rozvoja zdrojov v kancelárii Habitat for Humanity EMEA (Európa, Blízky Východ a Afrika) v Bratislave. Deepali so sebou prináša dve desaťročia skúseností, vedomostí a expertízy v rozvojových otázkach. Sústreďuje sa najmä na rozvojové politiky EÚ v rámci globálneho kontextu RCT a SDGs . Má rozsiahle odborné znalosti o účinnosti pomoci, rodovej problematike, právach detí na rozvojové vzdelávanie v Európe. Bola prvou spolupredsedníčkou Open Forum (Otvoreného fóra) pre CSO rozvojovú efektívnosť a rovnako ako predsedníčkou Rozvojového vzdelávania CONCORDu. V týchto a ďalších úlohách predsedala stretnutiam na vysokej úrovni, pomáhala s prípravou diskusií a fór v Bruseli a na Európskych dňoch rozvojovej pomoci. Taktiež pracovala na rokovaniach Európskeho parlamentu, ako aj na stretnutiach OSN v New Yorku. Viedla program v Katare: Sheikha Moza Vzdelávanie pre deti, pôsobila na UNHCR v Rijáde, Saudskej Arábii a bola riaditeľkou kampane Because I am a Girl, a bola vedúcou pre medzinárodné plánovanie v EÚ Liaison office v Bruseli.

Rečníci:

Ing.arch. Elena Szolgayová PhD., generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Elena Szolgayová je architektka a urbanistka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výskumu. Od 90. rokov bola poradkyňou pri tvorbe štátnych aj lokálnych politík pre bývanie. V roku 1999 začala pracovať v štátnej správe, kde pôsobila v niekoľkých vedúcich funkciách, naposledy ako generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Podieľala sa na viacerých urbánnych aktivitách a pracovných skupinách v rámci UNECE and EÚ zameraných na bývanie a rozvoj miest. Prispela tiež k viacerých výskumných publikáciám, aj v rámci UNECE, týkajúcich sa mestských a bytových otázok. Od roku 2013 pôsobila ako predseda výboru UNECE pre bývania a manažment krajiny a reprezentovala Slovensko v Kancelárii prípravného výboru pre koordináciu a prípravný proces smerom ku konferencii Habitat III.

Crystal West, manažér pre advokáciu, Habitat for Humanity Južná Afrika

Crystal West je vášnivou špecialistkou na rozvojovú problematiku. Vyštudovala University of Cape Town s bakalárskym titulom v odbore sociálna práca. Má viac ako 20 ročné skúsenosti s úspešnými rozvojovými intervenciami. Jej expertíza zahŕňa komunitnú organizáciu a rozvoj komunity, plánovanie ľudských sídel (so zameraním na rozvoj neformálnych usadlostí, modernizáciu a rozvoj komunitných domov) organizačný rozvoj a budovanie kapacít. Crystal je vedúca advokácie v organizácii Habitat for Humanity v Južnej Afrike (Habitat SA). Okrem toho, Crystal už v minulosti viedla a realizovala stavbu dvoch inovatívnych sídiel, od získania pôdy až po realizáciu stavby. To všetko dokázala počas zamestnania v Development Action Group (popredná organizácia v oblasti neziskového sektora a rozvoja miest). A rovnako aj v organizácií Niall Mellon Township Trust (Írsko) a Mellon Initiative (MHI), kde bola riaditeľkou sociálneho rozvoja.

František Kubeš, vedúci oddelenia urbánnej politiky, Ministerstvo pre regionálny rozvoj ČR

Mgr. František Kubeš pracuje 3. rok na Ministerstve pre regionálny rozvoj ČR v Odbore regionálnej politiky, na pozícii vedúceho oddelenia urbánnej politiky. Zaisťuje hlavne aktualizáciu Zásad urbánnej politiky a agendu Smart Cities, metodicky sa podieľa na príprave urbánnych integrovaných nástrojov (ITI, IPRÚ), zodpovedá za realizáciu Operačného programu URBACT III, koordináciu zapojenia ČR do Mestskej agendy pre EÚ či spoluprácu na výskumných projektoch rezortu. Je aktívny vo Výbore pre udržateľné municipality Rady vlády pre udržateľný rozvoj, zodpovedá za Pracovnú skupinu pre Smart Cities a podielal sa na príprave konferencie Európsky HABITAT a nasledujúcich aktivitách, ktoré vyústili v New Urban Agenda. Ťažiskom jeho činnosti je udržateľný rozvoj miest a regiónov. Od roku 2005 do roku 2014 pôsobil na Magistráte mesta Brna v Kancelárii stratégie mesta. V tomto období takisto absolvoval 9 mesačný štipendijný program Nadácie Roberta Boscha v Nemecku. Vyštudoval Sociálnu geografiu a regionálny rozvoj na Ostravské univerzite v Ostrave. 

Tamzin Hudson, špecialista na advokáciu, Habitat for Humanity International EMEA

Svoju kariéru začala na Ministerstve zahraničných vecí v Juhoafrickej republike. Tamzin Hudson sa pripojila k Habitat for Humanity International v júni 2015 ako špecialista pre pomoc Afrike. Tamzin Hudson získala titul BA v odbore medzinárodné vzťahy z University of Witwatersrand, titul BA v odbore politológia a MA v odbore medzinárodných štúdií na University of Stellenbosch a nedávno dokončila štúdium práva na University of South Africa. Pred prácou v Habitat for Humanity International, pracovala na Národnom demokratickom inštitúte pre medzinárodné záležitosti a na ženských politických programoch spojených s participáciou žien v Lesothe a Zambii. V South African Revenue Service pracovala na problematike budovania inštitúcií pre daňovú správu v Afrike.

14:00-16:00 OKRÚHLY STÔL MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU: Vyšehradskí partneri a mimovládne organizácie pre rozvoj na západnom Balkáne

Moderátor:

Ulrike Bey, HORIZONT3000

Ulrike Bey v súčasnosti vedie projekt organizácie HORIZONT3000 „Mimovládne organizácie na Západnom Balkáne pre globálny rozvoj,“ ktorý je pokračovaním projektu TRIALOG. Počas TRIALOG-u Ulrike pracovala najmä na budovaní kapacít a posilnení mimovládnych organizácií v kandidátskych aj nových členských krajinách EÚ pri procese zakladania platforiem ako aj ich zapojení na národnej a európskej úrovni v oblasti rozvojovej politiky. Projekt „Mimovládne organizácie na Západnom Balkáne pre globálny rozvoj“ podporuje kapacitu a rozvoj mimovládnych organizácií v oblasti rozvojových otázok a posilňuje regionálnu a medzinárodnú sieť organizácií pôsobiacich v rozvojovej spolupráci. Pre nástupom do HORIZONT3000 bola Ulrike zodpovedná za campane v oblasti advokácie, rozvojového vzdelávania a ľudsko-právnych otázok v Burme na nemeckom “Stiftung Asienhaus”. Ulrike spolupracovala s mimovládnymi organizáciami z Európy, ako aj Juhovýchodnej Ázie či Východnej Afriky.

Rečníci:

Ilina Nesik, programový manažér, Balkan Civil Society Development

Ilina Nesik je programový manažér Balkan Civil Society Development Network. BCSDN je regionálnym lídrom medzi mimovládnymi organizáciami na Západnom Balkáne a v Turecku v oblasti posilnenia občianskej spoločnosti a ovplyvňovania európskej a národnej politiky smerom k vytvoreniu priaznivejšieho prostredia pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ilina má značné medzinárodné skúsenosti získané v rôznych organizáciách v Nemecku a prostredníctvom štúdia Strategickej komunikácie a styku s verejnosťou vo Francúzsku. V BCSDN je zodpovedná za manažment programov už vyše 6 rokov. Ilina sa zúčastnila globálnych procesov ako "Open Forum for CSO Development Effectiveness" a v súčasnosti pracuje na príprave "Global Standard for CSO Accountability."

Goran Mitrovic,  riaditeľ Asociácie “People’s Parliament”, Srbsko

Goran Mitrovic pôsobí ako riaditeľ Asociácie “People’s Parliament”, mimovládnej organizácie, ktorá pôsobí na národnej úrovni v Srbsku. Je tiež jedným zo zakladateľov koalície mimovládnych organizácii s názvom  “Aid Watch Serbia”, ktorej cieľom je aktívnejšie zapojenie srbskej občianskej spoločnosti do plánovania, realizácie a vyhodnotenia existujúcich aj budúcich rozvojových programov zameraných na Srbsko, ako aj podpora a zvyšovanie povedomia o medzinárodnej rozvojovej spolupráci medzi srbskou občianskou spoločnosťou a občanmi. Goran Mitrovic stojí už mnoho rokov na čele úsilia o budovanie zdrojov srbskej občianskej spoločnosti pre zapojenie do medzinárodnej rozvojovej spolupráce, ako aj o vytváranie sietí prepájajúcich domáci tretí sektor medzi sebou ale aj s rozvojovou komunitou z krajín EÚ.

Dorian Jano, riaditeľ, EU Policy Hub, Albánsko

Dr. Dorian Jano pôsobí ako Jean Monnet Chair na Marin Barleti univerzite a riaditeľ EU Policy Hub v Albánsku. Dr. Jano získal doktorát z politických vied na Univerzite v Miláne. Predtým študoval medzi disciplinárny výskum a štúdie Východnej Európy na Bolonskej univerzite a ekonómiu na Aristotelovej univerzite v Thessaloniki. Po skončení štúdia pôsobil ako výskumný pracovník Inštitútu pre európsku integráciu v Nadácii Europa-Kolleg v Hamburgu, Nemecko. Neskôr pracoval ako výskumný pracovník aj v Inštitúte pre pokročilé štúdiá na Collegium Budapešť v Maďarsku. Jeho akademický záujem a výskum sa zameriava na demokratizáciu, rozširovanie EÚ, europeizáciu a Juhovýchodnú Európu. Vystupoval na viacerých medzinárodných konferenciách a jeho články sú publikované v medzinárodných akademických časopisoch.

Zsuzsanna Végh, výskumný pracovník, Center for European Neighborhood Studies, Maďarsko

Zsuzsanna Végh je výskumnou pracovníčkou v Center for European Neighborhood Studies. Jej výskum sa zameriava na vyšehradskú spoluprácu, zahraničnú a medzinárodnú rozvojovú politiku vyšehradských krajín, ako aj vzťahov Európskej únie s jeho východnými susedmi (Východné partnerstvo). Do CENSi vstúpila v auguste 2012. Zaoberá sa výskumnými projektmi zameranými na europeizáciu. Magisterský titul získala v odbore medzinárodných vzťahov a európskych štúdií na Stredoeurópskej univerzite (2012) aj v medzinárodných štúdiách na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (2011). Študovala tiež na Jagelonskej univerzite v Krakove . V minulosti pôsobila aj v Maďarskom inštitúte medzinárodných vzťahov.

Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny – programu rozvojovej spolupráce eRka

Po demokratických zmenách v roku 1990 bol Marián spoluzakladateľom Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (eRko), ktoré sa neskôr stalo najväčšou organizáciou mládeže na Slovensku. Pôsobil ako výkonný tajomník a predseda eRka a od roku 2007 vedie program rozvojovej spolupráce postavený na úspechu každoročnej detskej Vianočnej kampane Dobrá novina. Pod jeho vedením eRko podporovalo rozvojové projekty v Keni, Ugande, Etiópii a Južnom Sudáne od roku 1995 a stalo sa jednou z popredných rozvojových mimovládnych organizácií na Slovensku. Marián Čaučík bol členom viacerých rád a komisií týkajúcich sa detí, mládeže a rozvojovej spolupráce. Bol zakladajúcim členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a pôsobil ako jej predseda, neskôr ako člen predstavenstva. Bol aktívne zapojený do budovania slovenského systému oficiálnej rozvojovej pomoci.

Štěpán Šantrůček, Regionálny manažér pre západný Balkán, Česká rozvojová agentúra

Štěpán Šantrůček pôsobí v Českej rozvojovej agentúre od roku 2013. V súčasnosti je regionálnym manažérom pre západný Balkán, kde zodpovedá za viac ako 20 rozvojových projektov  v Bosne a Hercegovine, Srbsku a Kosove. Štěpán Šantrůček študoval v odbore Balkán, Euroázijské a stredoeurópske štúdiá na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity v Prahe. Počas svojich štúdií absolvoval aj výskumnú stáž v Rakúsku a Veľkej  Británii. Okrem pôsobenia v Českej rozvojovej agentúre, je Štěpán tiež doktorandským študentom na Karlovej Univerzite v Prahe, kde sa zameriava na postkomunistický a povojnový transformačný proces v Bosne a Hercegovine a na privatizáciu štátneho majetku.

Dardan Kryeziu, CiviKos, Kosovo

Dardan absolvoval odbor Psychológia na Univerzite v Prištine. Mal príležitosť pracovať pre rôzne lokálne aj medzinárodné organizácie. Päť rokov bol manažérom projektu Mus-e, ktorý je časťou medzinárodnej nadácie “Yehudi Menuhin” v Bruseli. Projekt sa sústreďuje na umenie na školách a na rozvoj kultúrnych schopností detí. V roku 2013 začal pôsobiť v CiviKos, platforme ktorá sa sústreďuje na rozvoj spolupráce medzi občianskou spoločnosťou a verejnými orgánmi, kde mal na starosti hodnotenie a monitoring. Taktiež bol súčasťou dialógu s vládou v Kosove o verejných otázkach, financovaní z verejných zdrojov a dobrovoľníctve. Zúčastnil sa aj rôznych výcvikových kurzov a konferencií v odvetví sociálneho rozvoja, európskej Integrácie, politického rozvoja, ľudských práv a interkultúrneho dialógu.

Miodrag Milićević, výkonný riaditeľ NGO AKTIV, Kosovo

Miodrag Milićević je riaditeľom mimovládnej organizácie AKTIV a má niekoľkoročné skúsenosti s národnými, regionálnymi aj medzinárodnými záležitosťami, voľbami, tvorbou inštitúcií a fungovaním mimovládnych organizácií. Narodil sa v Prištine v roku 1971, kde študoval na Fakulte práva. Je predsedom editačného tímu v politickej relácií Sporazoom, členom TACSO a platformy CiviKos v Kosove. Je tiež autorom programu „Facilitation of Republic of Serbia Parliamentary and Presidential elections in Kosovo” vytvoreného v roku 2012. V roku 2013 a 2014 sa stal odborníkom na voľby v OBSE. Od roku 2008 manažoval programy zamerané na zvyšovanie kapacít a poskytoval technickú oporu volebnej komisii a obecnej volebnej komisii pre prvé dve nezávislé voľby v roku 2009 a 2010. Počas tejto práce s OBSE, bol zvolený za hlavu boja proti obchodovaniu s ľuďmi v severnom Kosove. V roku 2006 vstúpil do Swiss Peace, kde monitoroval rozvoj menšinových skupín  v Kosove.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky