Termíny

Dôležité termíny

6. február 2017

Vyhlásenie výzvy

16. marec 2017

Uzávierka predkladania nominácii

25. marec - 6. apríl 2017

Prvé kolo hodnotenia

11. apríl 2017

Výsledky prvého kola hodnotenia

3. máj 2017

Generácia 3.0 Fórum – prezentácia shortlistovaných projektov

4. máj - 31. máj 2017

Generácia 3.0 Akcelerátor – nefinančná podpora vo forme konzultácií

4. máj - 30. jún 2017

Nastavenie merania výsledkov – dizajn výskumu, zameraný na meranie spoločenského dopadu a efektívnosti projektov

August 2017 - jún 2018

Realizácia vybratých projektov, ich nefinančná podpora a priebežný monitoring

September 2017 - jún 2018

Generácia 3.0 Trast – pravidelné stretnutia podporených projektov a kľúčových predstaviteľov

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky