Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2016

 • Asignácia dane
 • Dary od firiem finančné
 • Dary od jednotlivcov a dary do verejných zbierok
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
 • Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných)
 • Grandy od SlovakAid
Názov Hodnota %
Asignácia dane 1 548 493,77 € 38,36%
Dary od firiem finančné 905 237,71 € 22,42%
Dary od jednotlivcov a dary do verejných zbierok 320 271,51 € 7,93%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 723 424,45 € 17,92%
Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných) 307 035,22 € 7,61%
Grandy od SlovakAid 232 634,87 € 5,76%
Celkom 4 037 097,53 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2015

 • Asignácia dane
 • Dary od firiem finančné
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Iné príjmy
 • Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných)
 • Príjmy za poskytnuté služby
Názov Hodnota %
Asignácia dane 3 363 758,33 € 62,13%
Dary od firiem finančné 578 443,05 € 10,68%
Dary od jednotlivcov 502 353,94 € 9,28%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 279 910,60 € 5,17%
Iné príjmy 48 280,87 € 0,89%
Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných) 373 302,47 € 6,90%
Príjmy za poskytnuté služby 267 997,83 € 4,95%
Celkom 5 414 047,09 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2014

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Úroky a kurzové zisky
 • Príjmy od firiem
 • Príjmy od iných MVO a EÚ
Názov Hodnota %
Asignácia dane 2 891 231,98 € 60,25%
Dary od jednotlivcov 468 653,70 € 9,77%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 279 555,02 € 5,83%
Úroky a kurzové zisky 22 743,56 € 0,47%
Príjmy od firiem 831 606,80 € 17,33%
Príjmy od iných MVO a EÚ 304 795,64 € 6,35%
Celkom 4 798 586,70 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2013

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Dary a poplatky od firiem
 • Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ
 • Úroky a kurzové zisky
Názov Hodnota %
Asignácia dane 2 315 153,29 € 54,75%
Dary od jednotlivcov 723 344,84 € 17,10%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 267 406,01 € 6,32%
Dary a poplatky od firiem 516 216,94 € 12,21%
Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ 405 934,87 € 9,60%
Úroky a kurzové zisky 800,39 € 0,02%
Celkom 4 228 856,34 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2012

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Iné výnosy
 • Finančné dary od firiem
 • Nefinančné dary od firiem
 • Dary a granty od iných MVO a EÚ
 • Príjmy za poskytnuté služby
Názov Hodnota %
Asignácia dane 1 007 458,00 € 32,21%
Dary od jednotlivcov 563 731,00 € 18,02%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 448 539,00 € 14,34%
Iné výnosy 3 243,00 € 0,10%
Finančné dary od firiem 428 132,00 € 13,69%
Nefinančné dary od firiem 14 922,00 € 0,48%
Dary a granty od iných MVO a EÚ 433 166,00 € 13,85%
Príjmy za poskytnuté služby 228 833,00 € 7,32%
Celkom 3 128 024,00 € 100,00%

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/873a30e347cf283dcf943ab7b5fc1913/5DBEB0E4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/80afbecdddb29c4ce24bba4cad768e69/5DB874E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9993f50c2f310dae10e91a2dc9ee1361/5DA188D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/83ce3503bfa540e5bccbdea2461a3cdb/5DA74B12/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8a98f7cef0a58ea6d207e5d435275c72/5D15BE6B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ebf534f3cab6322ac3d096f0bee7a427/5DB7D494/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62258966_616818295470943_3518485659806152501_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cc0936c6a52272dc2a1995e9eb477629/5DBF9D3F/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62527139_2194600100635800_3613212266893958668_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/fa163d26d5670369bab836db877877d5/5DC1D7F1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.838.838a/s640x640/62443287_1225791067589519_6009383599878338953_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/db85d5726236bb4d381ce6dde7e2b652/5DA10945/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62008064_208725723435146_7174959910609939690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c3fdcfd1858a9a15b335824261c07f4c/5DABBFD9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60921166_143790520074846_3443835114569287719_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/62b9ff32236a3f93a4cfc53fa8822058/5DB13D81/t51.2885-15/sh0.08/e35/c87.0.1265.1265a/s640x640/62196321_1008543946007351_5710391639148243918_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9bd38fda6f82c23636a162b1e8a0fc9e/5DAD53BD/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61226509_139645003785763_545295657639296888_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net