Náš aktuálny projekt

Kenskí študenti budú obchodovať s cvičnými firmami zo 40 krajín

Súčasný projekt „Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy: IKT, projektové vzdelávanie a cvičné firmy v Taita – Taveta“ nadväzuje na spoluprácu s piatimi strednými školami v okrese Voi.

Vysoká nezamestnanosť mladých ľudí je naliehavým problémom v mnohých rozvojových krajinách Keňu nevynímajúc. Lepšie a kvalitnejšie vzdelanie je jedným z faktorov, ktoré výrazne zvyšujú šance mladých uchádzačov o prácu. Projekt „Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy: IKT, projektové vzdelávanie a cvičné firmy v Taita – Taveta“ má za cieľ zvýšiť uplatnenie žiakov z oblasti Taita Taveta v juhovýchodnej Keni prostredníctvom zavádzania odborného projektového vzdelávania pomocou cvičných firiem a využívania informačných a komunikačných technológií. Projekt nadväzuje na spoluprácu s piatimi strednými školami v okrese Voi, ktoré získali počítačové vybavenie a zapojili sa do spolupráce so slovenskými strednými školami. Na školách vznikli počítačové kluby, v ktorých žiaci tvorili školské časopisy, videá o miestnych remeselníkoch a prírode a spracovávali rôzne výstupy pre školu. Produkty remeselníkov a svoje výrobky následne v spolupráci s cvičnými firmami z Obchodnej akadémie Levice propagovali na Slovensku a simulovali vzájomný obchod.

V spolupráci s lokálnou partnerskou organizáciou Kasigau Wildlife Trust bude počítačmi a technikou vybavených ďalších päť škôl a do aktivít sa zapojí približne 1200 nových študentov. Nadstavbou projektu je zapojenie Slovenského centra cvičných firiem a využívanie metodiky a nástrojov medzinárodnej organizácie Practise Enterprise Network (PEN). Kenskí  študenti tak budú mať príležitosť zapojiť sa do obchodovania s cvičnými firmami zo 40 krajín, ktoré sú členmi PEN. Pridanou hodnotou projektu bude tiež vznik Kenského centra cvičných firiem pri Ministerstve školstva Kenskej republiky, ktoré bude poskytovať služby kenským cvičných firmám a získa vďaka mentoringu Slovenského centra cvičných firiem plné členstvo v PEN. Desať pilotných stredných škôl poslúži okrem iného aj na testovanie činnosti navrhovaného centra. Slovensko je v rámci PEN na treťom mieste v počte cvičných firiem, Keňa by sa stala prvým členom zo subsaharskej Afriky.

 Projekt „Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy: IKT, projektové vzdelávanie a cvičné firmy v Taita – Taveta“ je  spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky