Accenture nadačný fond

Accenture nadačný fond v Nadácii Pontis podporí v tomto roku celkovou sumou 874 678 Sk až 16 rôznorodých projektov. V rámci schémy zamestnaneckého grantového programu hodnotiaca komisia odsúhlasila podporu pre 14 mimovládnych organizácií vo výške celkom 334 678 Sk. Podporené boli aj projekty strategických partnerských organizácií. Na ich projekty je z fondu vyčlenená suma 540 000Sk.

Projekty grantovej zamestnaneckej schémy navrhli alebo sprostredkovali zamestnanci spoločnosti Accenture. Accenture dlhodobo motivuje svojich zamestnancov realizovať ich nápady a plány na zlepšenie života vo svojom okolí; vytvára sa tak priestor pre ich individuálnu iniciatívu na riešenie existujúcich spoločenských problémov a tiež pre firemné partnerstvá  s tretím sektorom.

Grantový program napríklad tento rok umožní zamestnancom Accenture technicky vybaviť niekoľko ihrísk, medzi nimi aj ihrisko detského domova a materského centra. Z fondu budú podporené i aktivity pre nepočujúcu mládež; občianske združenie Myslím zorganizuje víkendový workshop o fotografovaní a občianske združenie Pro vida umožní deťom so sluchovým postihnutím zažiť predstavenie tanečného muzikálu Popolvár. Podporený bude i projekt rehabilitačného strediska Claudianum, ktorý napomôže k prepojeniu zdravých a mentálne postihnutých mladých ľudí pomocou spoločných voľnočasových aktivít.

Accenture nadačný fond v Nadácii Pontis zároveň strategicky podporuje projekty neziskových organizácií venujúcich  sa riešeniu veľmi náročných tém, ktoré zo strany donorov často zostávajú nepovšimnuté. Accenture sa programovo venuje podpore starostlivosti o unesených alebo zneužívaných ľudí, zabezpečenie ich ochrany a bezpečného opätovného začlenenia do života. Ďalšou témou je resocializácia trestaných ľudí a prevencia ich recidívy. Tieto témy budú spoločne podporené sumou 540 000 Sk.

„Už tretí rok za sebou sme podporili aktivity občianskych združení, ktoré dlhodobo riešia veľmi ťažké spoločenské témy. Sme presvedčení o tom, že iba dlhodobá podpora neziskových organizácií umožní ich kontinuálnu a zmysluplnú prácu a reálnu zmenu v spoločnosti,“  hovorí Marek Gešo, marketingový riaditeľ  spoločnosti Accenture.

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky