Ako používať licencie

Ako používať darované licencie

Každá organizácia možné využívať darovaný softvér najmä na desktopoch, notebookoch a serveroch v jej priamom majetku.

Okrem toho však môže produkty nainštalovať a využívať aj na súkromných počítačoch jej pracovníkov, aktivistov alebo dobrovoľníkov za predpokladu, že ich budú používať na prácu pre organizáciu.

Základnou podmienkou však je, že ak títo spolupracovníci prestanú pracovať pre organizáciu, sú povinní softvér zo súkromných počítačov odinštalovať a všetky nosiče, produkty a licencie organizácii vrátiť.

Získane softvérové licencie nesmieorganizácia v žiadnom prípade predať alebo preniesť na nejakú inú organizáciu alebo jednotlivca.

Tieto produkty a licencie nesmú byť nainštalované ani na počítačoch, ktoré by organizácia chcela darovať inej organizácii alebo jednotlivcovi, ani keby išlo o dobročinný dar alebo zbierku. Pred darovaním hardvéru treba softvér odinštalovať a všetky pracovné dáta odstrániť.

Získane softvérové produkty a licencie musia zostať výhradným majetkom organizácie, ktorá prijala softvérový dar prostredníctvom programu darovania TechSoup Slovensko.

Prečo účtujeme administratívny poplatok

Naši darcovia poskytujú svoje produkty vybraným a schváleným organizáciám zadarmo.

Program TechSoup si za administráciu procesu darovania účtuje minimálny administratívny poplatok vo výške 4-6% trhovej hodnoty ceny produktov. Poplatok slúži na dlhodobé zabezpečenie procesu darovania. Reálne je poplatok nízky a symbolický, napr. 5-10€ za jednu licenciu operačného systému Microsoft Windows, 18-25€ za kompletný balík kancelárskych programov Microsoft Office, 35€ za program Acrobat XI od firmy Adobe, 35€ za program GiftWorks, 24€ za balík O&O Business Suite atď.

Popisy produktov spolu s poplatkom za jednu licenciu nájdete v Katalógu produktov.

Ďalšie výhody pre vašu organizáciu

  • bezkonkurenčná ponuka softvérových produktov za cenu, ktorú nenájdete nikde na trhu,
  • registrácia je bezplatná a nezaväzuje ku žiadnej objednávke v budúcnosti,
  • pomoc a poradenstvo pri výbere produktov je tiež bezplatná (služba platí iba pre zaregistrované organizácie),
  • bezplatné informácie zo vzdelávacieho centra programu TechSoup (základné IT informácie upravené pre potreby neziskových organizácií, prevažne po anglicky).

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky