Ako sme použili 2%

Ako sme použili 2%

Asignácia dane tvorí dôležitú súčasť našich príjmov. Ďakujeme, že nám dôverujete a poukazujete osobné či firemné 2 % z dane práve Nadácii Pontis. My sa snažíme ich pozitívny prínos pre krajinu a pre ľudí v núdzi ďalej znásobovať. Kliknite si na jednotlivé roky a sledujte, ako sme podiel dane použili.

Detailný rozpis použitia 2% si môžete stiahnuť tu.

 

Chcete nám poukážať 2 % z vašich daní aj tento rok? Ako na to sa dozviete v tomto článku.

 

Detailný rozpis použitia 2% si môžete stiahnuť tu

 

V roku 2015 sme z asignácie dane získali 3 376 392,87 €.

V roku 2014 sme z asignácie dane získali 3 376 392,87 eur.

Ich kompletné použitie zverejníme po ukončení roka 2015, dokedy ich môžeme podľa zákona čerpať. Priebežné informácie o ich čerpaní môžete sledovať tu.

V roku 2013 ste nám poukázali sumu 2.621.157,99 eur. Čerpali sme ich v rokoch 2013 a 2014.

Pozrite si náš podrobný tabuľkový prehľad Použitie asignácie dane z roku 2013.

 

V rokoch 2013 a 2014 sme použili prostriedky z asignácie dane z príjmu nasledovne:

87 % sme prerozdelili na podporu projektov iných slovenských mimovládnych organizácií.

8 % sme použili na správu grantových kôl, teda pokrytie nákladov na administratívno-prevádzkové náklady spojené s grantovou činnosťou: cestovné a komunikačné náklady, a mzdy programových koordinátorov, ktorí pripravujú podklady pre grantové kolá, administrujú hodnotiaci a výberový proces, manažujú pridelenie grantov v odsúhlasených termínoch a splátkach, kontrolujú priebežné správy o realizácii a monitorujú projekty v teréne.

4 % sme využili na financovanie našich projektov ako darcovský sociálny portál Dobrá Krajina, prestížne ocenenie pre firmy za  najlepšie projekty v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie Via Bona Slovakia, na najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, Fórum o firemnej filantropii, projekt Srdce pre deti a vzdelávacie semináre v oblasti zodpovedného podnikania

1 % sme použili na pokrytie nákladov na administratívno-prevádzkové náklady Nadácie Pontis v súlade s použitím podielu dane

V roku 2012 ste nám poukázali sumu 2.362.248,37 eur. Čerpali sme ich v rokoch 2012 a 2013.

Pozrite si Použitie asignácie dane z roku 2012.

 

V rokoch 2012 a 2013 sme použili prostriedky z asignácie dane z príjmu nasledovne:

86 % sme prerozdelili na podporu projektov iných slovenských mimovládnych organizácií.

8 % sme použili na správu grantových kôl, teda pokrytie nákladov na administratívno-prevádzkové náklady spojené s grantovou činnosťou: cestovné a komunikačné náklady, a mzdy programových koordinátorov, ktorí pripravujú podklady pre grantové kolá, administrujú hodnotiaci a výberový proces, manažujú pridelenie grantov v odsúhlasených termínoch a splátkach, kontrolujú priebežné správy o realizácii a monitorujú projekty v teréne.

5 % sme využili na financovanie našich projektov ako darcovský sociálny portál Dobrá Krajina, prestížne ocenenie pre firmy za  najlepšie projekty v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie Via Bona Slovakia, na najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, Fórum o firemnej filantropii, projekt Srdce pre deti a vzdelávacie semináre v oblasti zodpovedného podnikania

1 % sme použili na pokrytie nákladov na administratívno-prevádzkové náklady Nadácie Pontis v súlade s použitím podielu dane

V roku 2011 ste nám poukázali 1.022.614,74 eur.

Pozrite si Použitie 2% z daní v roku 2011.

V roku 2010 ste nám poukázali 945.111,36 eur.

Pozrite si Použitie 2% z daní v roku 2010.

V roku 2009 ste nám poukázali 872.114,66 eur.

Pozrite si Použitie 2% z daní v roku 2009.

V roku 2008 ste nám poukázali 772.208,29 eur.

Pozrite si Použitie 2% z daní v roku 2008.

V roku 2007 ste nám poukázali 30.007.584 korún.

Pozrite si Použitie 2% z daní v roku 2007.

V roku 2006 ste nám poukázali 15.777.868 korún.

Pozrite si Použitie 2% z daní v roku 2006.

V roku 2004 ste nám poukázali 8.424.192 korún.

Pozrite si Použitie 2% z daní v roku 2005.

V roku 2004 ste nám poukázali 19.932.652 korún.

Pozrite si Použitie 2% z daní v roku 2004.

Kto kontroluje použitie podielu dane

V Nadácii Pontis existuje viacero úrovní kontroly financovania, vrátane čerpania podielu dane. Bližšie sú popísané tu.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky