Albánsko

Náš projekt v Albánsku

Strategické stretnutie partnerov projektu v Belehrade (február 2016)

Nadácia Pontis začína iniciatívu v Albánsku v rámci programu Balkánske mimovládne organizácie za globálny rozvoj, ktorý ponúka široké spektrum pomoci krajinám Balkánu na ich ceste za európskou integráciou. Projekt je súčasťou širšieho regionálneho programu na Balkáne, do ktorého sú zapojení aktéri z EÚ, Srbska, Macedónska, Čiernej Hory, Albánska a Kosova.

Medzi hlavné ciele súčasného projektu patrí zvýšenie kapacity albánskych organizácií občianskej spoločnosti na zapojenie sa do politického dialógu a advokačných aktivít, ktoré predstavujú nevyhnutnú súčasť ich úspešnej spolupráce s európskymi inštitúciami. Projekt má za cieľ aj zvýšiť povedomie organizácií občianskej spoločnosti o globálnej rozvojovej agende a zapojení sa do rozvojovej spolupráce.

Väčšina plánovaných aktivít, medzi ktoré patria regionálne semináre o rozvojových otázkach, udeľovanie grantov na výskum tém spojených s albánskou občianskou spoločnosťou, školenia o efektívnych advokačných aktivitách, bude vychádzať z predchádzajúcich skúseností s budovaním mimovládneho rozvojového sektora a oficiálnej rozvojovej pomoci na Slovensku, ako aj zo skúseností organizácií v nových členských štátoch EÚ, ktoré len nedávno prešli podobnými procesmi.
Okrem toho budú potrebné aj mnohé kroky na integráciu albánskych mimovládnych organizácií do existujúcich rozvojových sietí: identifikácia relevantných mimovládnych organizácií, strategické stretnutia, študijné pobyty v krajinách V4, raňajky s odborníkmi v Bratislave na tému procesu rozširovania EÚ vo vzťahu k Balkánu, rôzne okrúhle stoly, atď.

Projekt bude prebiehať od jari 2016 do konca septembra 2017. Bude sa realizovať v spolupráci s partnerskými organizáciami Inštitút pre demokraciu a mediáciu (Albánsko) a HORIZONT3000 (Rakúsko) s finančnou pomocou SlovakAid a Rakúskej rozvojovej agentúry.

 

        

NOVINKY

Trénovali sme grantistov v Albánsku

21. decembra 2016 - Školenie sa konalo v Tirane 15.-16. decembra 2016 a bolo organizované albánskym Inštitútom pre demokraciu a mediáciu. Viac informácií nájdete tu.

V Nadácii Pontis sa konalo stretnutie partnerov, pracujúcich na balkánskom projekte

14. november 2016 - Projekt Western Balkans CSOs for Development je podporený SlovakAid a Austrian Development Agency. Prečítajte si o stretnutí tu.

Podporené projekty (2/2) 

11. november  2016 - Predstavujeme vám druhú časť projektov, ktoré sme podporili. Viac informácií o ďalších troch projektov si prečítate tu.

Vyšehradskí partneri a Balkánske mimovládne organizácie občianskej spoločnosti za rozvoj

3. november 2016 - Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia je popredným podujatím na tému rozvojovej spolupráce v regióne. Viac informácií.

Podporené projekty (1/2)

12. október 2016 - Predstavujeme vám projekty, ktoré sme podporili. Prečítajte si bližšie informácie k prvým trom projektom. Viac informácií nájdete tu.

Výsledky výzvy: Financovaný výskum Globálnych rozvojových problémov v kontexte albánskej politiky

6. október 2016 - Ktoré projekty sme vybrali a finančne ich podporíme? Kliknite sem.

Organizácie z Balkánu sa chcú učiť o rozvojovej spolupráci a globálnom vzdelávaní

30. september 2016 V dňoch 29.-30. septembra sa v Záhrebe stretlo 25 účastníkov zo krajín Balkánu na seminári o globálnom vzdelávaní. Viac o workshope si prečítate tu. 
 

Nadácia Pontis vyhlasuje výzvu na predkladanie výskumných návrhov

10. máj 2016 - V rámci programu Balkánske mimovládne organizácie za globálny rozvoj vyhlasuje Nadácia Pontis a Inštitút pre demokraciu a mediáciu výzvu na predkladanie výskumných návrhov v oblasti globálnej rozvojovej pomoci, najmä však politiky rozvojovej spolupráce a zvyšovania povedomia. Viac sa dočítate tu.

   

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky