Bielorusko

Podporujeme analytickú komunitu v Bielorusku

Bielorusko čelí v posledných mesiacoch mnohým politickým a ekonomickým problémom, ktorých korene ležia ešte vo volebnej kampani z decembra 2010 a v jej politických a ekonomických dôsledkoch, ktoré nedávno viedli ku vážnej finančnej kríze so značne pesimistickou prognózou a sú skutočnou výzvou pre stabilitu krajiny. Nadácia Pontis pracuje v Bielorusku od roku 2000. Pôvodne sme sa zameriavali naposkytovanie pomoci občianskej spoločnosti a mládežníckym organizáciám počas predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2001. Od roku 2003 pomáhame domácej bieloruskej expertnej komunite, ktorá pracuje v podmienkach autoritárskeho režimu.

Reforma verejnej správy v krajinách Vyšehradu: Poučenie pre Bielorusko a Ukrajinu je projekt šiestich partnerov, ktorý bol zahájený v októbri 2012 za účelom modernizácie verejnej správy v Bielorusku a na Ukrajine. Jadrom projektu, ktorý bude ukončený v marci 2014, budú transparentnosť a demokratické hodnoty.

Vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu spolupracuje Nadácia Pontis s tromi organizáciami z Vyšehradskej skupiny (V4), ktorými sú česká Asociácia pre medzinárodné otázky (AMO), poľsko-ukrajinská Nadácia spolupráce (PAUCI) a maďarská Európska spoločnosť. Taktiež sú do projektu zapojené dve organizácie z krajín Východného partnerstva, a to bieloruská Škola mladých manažérov verejnej správy (Sympa) a ukrajinské Centrum pre politické a právne reformy.  

Cieľom projektu je zvýšiť efektivitu aktivít miestnej občianskej spoločnosti, podporiť vzťahy medzi Bieloruskom, Ukrajinou a krajinami V4 a nastaviť udržateľný dialóg s predstaviteľmi verejnej správy.

Projekt sa zameria na dôležité problémy, akými sú komplexná byrokracia a rozšírená korupcia, procesy prijímania zamestnancov a nepretržité vzdelávanie štátnych zamestnancov, prechod z vysokej školy na trh práce, schémy e-government a reformy v miestnej správe a verejnom financovaní, reforma súčasného bývanie a verejnoprospešných služieb a depolitizácia verejnej správy. 

Hlavnou cieľovou skupinou tohto projektu sú mladí odborníci vo verejnej správe a skúsení predstavitelia verejnej správy z Ukrajiny a Bieloruska. Projekt je tak isto zameraný na odborníkov a predstaviteľov štátnych inštitúcií zo všetkých zúčastnených krajín ako i na širokú verejnosť. 

Za účelom naplnenia cieľov projektu bol zostavený nasledovný akčný plán:

  • Budú navrhnuté štyri expertné analýzy reforiem verejnej správy v krajinách V4.
  • Pre mladých bieloruských a ukrajinských odborníkov vo verejnej správe budú zorganizované štyri študijné cesty do Českej rep., na Slovensko, do Poľska a Maďarska.
  • Pre mladých bieloruských a ukrajinských odborníkov vo verejnej správe budú zorganizované štyri odborné stáže v Českej rep., na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku.
  • Na základe výskumu, stáží a študijných pobytov bude zostavených desať spoločných odborných analytických štúdií. Tieto dokumenty ponúknu konkrétne odporúčania bieloruskej a ukrajinskej verejnej a štátnej správe a vláde.
  • Pre bieloruských a ukrajinských predstaviteľov verejnej správy bude zorganizovaná študijná cesta do Českej republiky a na Slovensko.
  • V Bielorusku a Ukrajine bude zorganizovaných desať verejných prezentácií, kde budú prediskutované analytické štúdie a ich odporúčania.
  • Bude vydaná finálna publikácia s analytickými štúdiami a závermi z verejných prezentácií.
  • Projekt bude ukončený konferenciou v Minsku alebo v Kyjeve. Budú prediskutované výsledky a budúce možnosti.

 

Bielorusko

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky