bnt attorneys-at-law

Filozofia advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law sa dá charakterizovať jednoduchým, no veľavravným výrokom: „Niektoré právne poradenstvo sa nedá zaplatiť.“

Prečo sa zapojili do projektu Advokáti Pro Bono?

Vo svete je už štandardom, že advokáti poskytujú svoje služby nielen solventným klientom, ale vo vybraných prípadoch, keď ide o dobrú vec, pomáhajú aj zdarma (pro bono). Práve takéto prípady im dodávajú dobrý pocit a občas chýbajúce osobné naplnenie v ich práci a vylepšujú meno celej právnickej obce. Práve z týchto dôvodov sa aj ich advokátska kancelária v roku 2011 zapojila do programu Advokáti Pro Bono. Momentálne ich program plne spĺňa ich očakávania.

Zameranie

bnt attorneys-at-law sa zameriava najmä na problematiku nehnuteľností.

Dobrovoľnícke aktivity mimo Advokátov Pro Bono

V advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law si uvedomujú svoju zodpovednosť voči komunite, v ktorej pracujú a žijú. Snažia sa podeliť o vedomosti, čas a zdroje v rámci rozličných pro bono projektov, sponzorstva a charitatívnych aktivít ako napríklad: vzdelávacie aktivity, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť nášho regiónu, aktívna spolupráca na rozvoji miestneho právneho a obchodného prostredia, príspevky na charitatívne aktivity, ktoré pomáhajú zlepšiť sociálnu situáciu v regióne.

Stratégia pre udržateľný rozvoj a zodpovedné podnikanie

Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie je v podstate podnikateľský koncept, ktorého cieľom nie je len maximalizácia zisku, ale aj činnosť zameraná na enviromentálne, sociálne a komunitné aspekty a ciele. Advokátska kancelária bnt attorneys-at-law sa snaží po všetkých týchto stránkach podporiť svoje zodpovedné podnikanie a taktiež prihliadať čo najviac na životné prostredie pri svojej činnosti. Pre bnt je taktiež dôležité zlepšovanie vzťahov klientmi a dodávateľmi a všeobecne obchodnými partnermi, preto organizujú rôzne akcie pre klientov a snažia sa o čo najčastejší kontakt s nimi aj mimo pracovnej oblasti. V enviromentálnej oblasti je ich cieľom najmä motivácia zamestnancov firmy, aby sa snažili znižovať negatívny dopad na životné prostredie pri svojej práci – separácia odpadu, vzužívanie výdajníkov vody namiesto plastových fliaš a optimálne nastavenie tlače dokumentov (úsporné). V rámci sociálnej oblasti dbajú o to, aby sa ich zamestnanci cítili v pracovnom prostredí čo najlepšie, preto organizujú pravidelné teambuildingy na utuženie kolektívu, vzdelávacie podujatia (jazykové a iné kurzy) a pravidelné športové aktivity.  

Ocenenia súvisiace s Pro Bono, prípadne CSR (Corporate Social Responsibility)

V rámci ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2014 právnická kancelária zvíťazila v kategórii PODPOROVATEĽ DOBROVOĽNÍCTVA. Čestné uznanie za účinné pro bono právne riešenie urgentného problému na sídlisku Kopčany v Bratislave.

Advokáti zapájajúci sa do pro bono právnej pomoci

V rámci bnt attorneys-at-law sa minimálne raz do roka zapájajú do Pro Bono právnej pomoci 5 advokáti – Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Mgr. Filip Takáč, Mgr. Ivana Kováčová, Mgr. Marek Laca, JUDr. Martin Provazník

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky