Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja

Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja

Cena Nadácie Pontis a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Nadácia Pontis podporuje snahu o napĺňanie 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín OSN a ktoré predstavujú nový univerzálny štandard pre udržateľný rozvoj, mysliaci na všetkých obyvateľov planéty. Preto v tomto ročníku udelí Nadácia Pontis a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu aj špeciálnu „Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2017“.  Oceníme príklady firiem alebo skupinu partnerov, ktorí vo svojich firemných hodnotách a programoch presadzujú niektoré zo 17-tich Cieľov udržateľného rozvoja, svojimi projektami a riešeniami prispievajú k ich napĺňaniu s dopadom v súčasnosti, ako aj v dlhodobom výhľade.

„Aj súkromný sektor zohráva kľúčovú úlohu v tom, ako vyzerá život v tejto krajine, ako sa ľuďom na Slovensku žije. Štát, občianska spoločnosť, podnikatelia – my všetci sa podieľame na kreovaní spoločnej budúcnosti, a na to musíme mať dlhodobú víziu. Preto si nesmierne vážim zodpovedné firmy, ktoré si uvedomujú dôležitosť udržateľného rozvoja a teším sa, že budem môcť jednu z nich oceniť. Verím v to, že vybrať víťaza bude náročná práca. Bude to totiž znamenať množstvo prihlásených kvalitných a inšpiratívnych projektov“, vysvetľuje Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

Kritériá pre nominovaný projekt

  • dopad riešenia (doterajší prínos, potenciál rozšírenia riešenia do budúcnosti, hodnota za peniaze)
  • škálovateľnosť (riešenie sa dá jednoducho a lacno rozšíriť, predstavuje systémovú zmenu)
  • udržateľnosť riešenia (dlhodobé fungovanie, rozšírenie v rôznych regiónoch Slovenska, potenciál globálneho dosahu)

Členovia hodnotiacej komisie pre rok 2017: Sandra Salamonová, Juraj Hipš, Ivana Maleš, Milan Chrenko, Zuzana Gabrižová, Michal Feik, Karla Würsterová

Nominácie boli uzatvorené 15. januára 2018. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky