Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja

Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja

Cena Nadácie Pontis a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu udelíme špeciálnu „Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2018“. Nadácia Pontis podporuje snahu o napĺňanie 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín OSN a ktoré predstavujú nový univerzálny štandard pre udržateľný rozvoj. Oceníme príklady firiem alebo skupinu partnerov, ktorí vo svojich firemných hodnotách a programoch prispievajú k napĺňaniu jednej či viacerých priorít, ktoré si v rámci Cieľov udržateľného rozvoja zvolilo Slovensko.

Priority Slovenska:

1. 

Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí

2.  

Vzdelanie pre dôstojný život

3. 

Dobré zdravie

4. 

Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy

5. 

Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia

6. 

Právny štát, demokracia a bezpečnosť

KONZULTÁCIE: S vašimi otázkami ohľadom nominácie na Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja vám rada pomôže: Ivana Uličná ([email protected], mobil – 0908 154 061). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia

Na Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2018 je možné nominovať projekt v každej kategórii, online formulár nájdete vždy pod vybranou kategóriou:

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky